NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ

11/06/2024

Trong lĩnh vực thông tin kinh tế, thông tin về kế toán tài chính có vai trò rất quan trọng đối với việc ra quyết định điều hành của lãnh đạo doanh nghiệp và quyết định đầu tư của chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ.

Lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế tại Việt Nam

10/06/2024

Chuẩn mực kế toán được soạn thảo và ban hành để thống nhất các hoạt động kế toán trong một phạm vi quốc gia, trong một khu vực kinh tế hay trên phạm vi toàn cầu. Theo Điều 8 Luật kế toán số 03/2003/QH11, các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được ban hành trên cơ sở các chuẩn mực kế toán quốc tế và Luật kế toán Việt Nam.

Thống kê Liên Hợp Quốc - Đánh giá Văn hóa chất lượng qua Mô hình trưởng thành và đảm bảo chất lượng thống kê

07/06/2024

Tại kỳ họp lần thứ 54, Ủy ban Thống kê Liên Hợp Quốc đã giao nhiệm vụ cho Nhóm chuyên gia về Khung đảm bảo chất lượng quốc gia (EG-NQAF) hỗ trợ các quốc gia thực hiện khung đảm bảo chất lượng quốc gia (NQAF) của mỗi nước.

Phân tích đánh giá chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015-2022

06/06/2024

Tỷ suất lợi nhuận là chỉ tiêu hiệu quả kinh tế tổng hợp, phản ánh kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, được xác định bằng cách so sánh chỉ tiêu lợi nhuận với chỉ tiêu vốn sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận với chi phí sản xuất hoặc giá thành sản phẩm tiêu thụ và chỉ tiêu lợi nhuận với doanh thu tiêu thụ sản phẩm.

Trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các vùng ba năm 2020-2022

22/04/2024

Chỉ số đánh giá trình độ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm (Sn) của cả nước/từng vùng/từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xác định, phân hạng theo thang điểm 100 dựa trên cơ sở kết quả thực hiện 10 chỉ tiêu

Khám phá định luật Okun với phương pháp thống kê hiện đại

17/04/2024

Khi nói đến nghiên cứu nền kinh tế, tăng trưởng và việc làm là hai yếu tố chính mà các nhà kinh tế phải xem xét, thảo luận. Có một mối quan hệ rõ ràng giữa tăng trưởng và việc làm, và nhiều nhà kinh tế đã cố gắng nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và mức thất nghiệp.

Một số nội dung về thiết kế và chọn mẫu trong Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

19/03/2024

Điều tra DSGK 2024 là cuộc điều tra chọn mẫu, mẫu được thiết kế đảm bảo mức độ đại diện đến cấp huyện đối với chỉ tiêu về quy mô dân số và cấp tỉnh đối với các chỉ tiêu còn lại. Trong Điều tra DSGK 2024, cỡ mẫu 20% địa bàn điều tra của cả nước (tương đương 39.340 địa bàn) được xác định là đủ để ước lượng quy mô dân số đại diện đến cấp huyện.

Chọn mẫu Khảo sát mức sống dân cư và quyền số chỉ số giá tiêu dùng năm 2024

18/03/2024

Khảo sát mức sống dân cư là cuộc điều tra được ngành Thống kê thực hiện nhằm thu thập thông tin phục vụ tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trong việc đánh giá thực trạng đời sống của dân cư. Khảo sát mức sống dân cư năm 2024 có điểm khác biệt đó là, ngoài thu thập thông tin phục vụ mục đích kể trên còn thu thập thêm thông tin tính quyền số cho điều tra Giá tiêu dùng (CPI) giai đoạn 2025-2030.

So sánh tốc độ tăng lương tối thiểu và tăng giá tiêu dùng của Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2023

05/03/2024

Khi lương tối thiểu tăng lên, đời sống của Nhân dân sẽ được nâng lên, kéo theo nhu cầu tiêu dùng tăng lên, hàng hóa tiêu thụ sẽ nhiều hơn, ảnh hưởng đến quan hệ cung cầu và tất nhiên dẫn đến biến động giá cả hàng hóa tiêu dùng.

Kết quả thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao 3 năm 2020-2022

10/01/2024

Chỉ số phát triển Kinh tế - Xã hội của Việt Nam là chỉ số tổng hợp cho phép áp dụng để đo lường kết quả thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao hằng năm do Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ta đề ra.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top