NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Sử dụng dữ liệu hành chính phục vụ công tác thống kê trong lĩnh vực dân số - Cơ hội, thách thức và giải pháp

14/03/2023

Các chỉ tiêu thống kê về dân số và liên quan đến dân số có vai trò quan trọng, là căn cứ để xây dựng hoạch định cũng như các đánh giá tác động của những chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Đó là lý do tại sao, trong tổng số 230 chỉ tiêu thống kê quốc gia được quy định trong Luật Thống kê có 16 chỉ tiêu riêng về lĩnh vực dân số và 72 chỉ tiêu liên quan đến dân số.

Phương pháp xây dựng chỉ số hạnh phúc quốc gia của Việt Nam

27/02/2023

Để hằng năm đo lường, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thứ tư do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra là “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;… nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam”, bài viết này giới thiệu một số nội dung chính kết quả nghiên cứu phương pháp xây dựng chỉ số hạnh phúc quốc gia của Việt Nam và kết quả áp dụng cho năm 2020 và năm 2021.

Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý dữ liệu phục vụ tổng hợp tự động kết quả điều tra lao động việc làm hàng quý

26/12/2022

Nhằm hỗ trợ công tác biên soạn tự động số liệu thống kê lao động việc làm phục vụ việc công bố số liệu định kỳ và đột xuất; và giảm gánh nặng cho công tác biên soạn số liệu, nhóm nghiên cứu của Vụ Thống kê Dân số và Lao động đã nghiên cứu, xây dựng quy trình quản lý dữ liệu điều tra lao động việc làm

Nhận dạng và đo lường đóng góp của kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân

27/09/2022

Trong hoạt động thống kê, để đo lường đóng góp của kinh tế tập thể đối với nền kinh tế thì việc quan trọng nhất phải xác định kinh tế tập thể gồm những loại cơ sở kinh tế nào hay nói cách khác phải nhận dạng được loại hình kinh tế tập thể. Nội dung bài viết tập trung vào việc xác định loại hình kinh tế tập thể theo quy định hiện hành, thực trạng biên soạn các chỉ tiêu kinh tế tập thể và nêu ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp biên soạn, đo lường kinh tế tập thể trong thời gian tới.

Kinh nghiệm tính chỉ số giá sản xuất theo công thức Chained Laspeyers ở một số nước

26/08/2022

Trong xu hướng hội nhập thống kê quốc tế, phương pháp luận các chỉ tiêu thống kê nói chung và chỉ số giá sản xuất (PPI) nói riêng ở Việt Nam cần luôn được cập nhật và hoàn thiện, để thông tin thống kê đảm bảo các tiêu chí chất lượng, như: Tính so sánh; tính kịp thời; tính phù hợp; tính chính xác…

Phân tích các chỉ tiêu đánh giá khả năng chống chịu của nền kinh tế Việt Nam trước dịch Covid-19

26/07/2022

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nền kinh tế nước ta có khả năng chống chịu lại với cú sốc tiêu cực và chống chịu ở mức trung bình. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia tương đối thành công trong việc khống chế dịch Covid-19 và giảm tới mức thấp nhất những hệ lụy đối với nền kinh tế

Tác động của đại dịch Covid-19 tới tỷ lệ thất nghiệp phân theo giới tính tại Việt Nam

15/07/2022

Nghiên cứu này sử dụng nguồn dữ liệu từ Tổng cục Thống kê để so sánh tác động của đại dịch Covid-19 tới tỷ lệ thất nghiệp theo giới tính trong giai đoạn 2016- 2020 tại Việt Nam. Kết quả cho thấy, sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp trong giai đoạn 2016-2019 là như nhau giữa 2 giới, song sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp ở nữ giới cao hơn ở nam giới khi xét riêng năm 2020 và khi xét chung trong giai đoạn 2016- 2020, sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp của của nữ giới cũng cao hơn so với nam giới.

Đánh giá tác động của độ mở kinh tế và chi tiêu hộ gia đình đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

13/07/2022

Nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa độ mở kinh tế và chi tiêu hộ gia đình đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trên cơ sở ứng dụng mô hình ARDL trong giai đoạn từ quý I/2010 đến quý IV/2021.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top