NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Khả năng ứng dụng phương pháp ước lượng khu vực nhỏ để tính thu nhập bình quân đầu người cấp huyện/quận

15/08/2023

Thu nhập bình quân đầu người 01 tháng là chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, cũng đồng thời thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện. Đây là chỉ tiêu phục vụ đánh giá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, tuy nhiên không phải tỉnh nào cũng có thể huy động được kinh phí để tiến hành khảo sát mẫu đại diện đến cấp huyện. Do đó, ước lượng khu vực nhỏ có thể coi là một giải pháp để đáp ứng tạm thời nhu cầu tính toán chỉ tiêu này khi chưa thể tiến hành điều tra thống kê.

Nội dung, phương pháp tính và cách đánh giá tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp - TFP

14/08/2023

Năng suất các nhân tố tổng hợp (viết tắt tiếng Anh là TFP) là chỉ tiêu năng suất tính trên cơ sở tổng hợp của hai yếu tố đầu vào là vốn sản suất và lao động làm việc.

Hoàn thiện chính sách phát triển thị trường xăng dầu: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

10/08/2023

Xăng dầu là mặt hàng chiến lược, là nguồn nhiên liệu giữ vai trò rất quan trọng trong sản xuất, đời sống xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng. Những biến động của thị trường xăng dầu sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và an sinh xã hội.

Chính sách hỗ trợ phát triển rừng trồng sản xuất ở một số quốc gia và bài học cho các tỉnh biên giới Đông Bắc Việt Nam

09/08/2023

Trong những năm qua, việc thực thi chính sách hỗ trợ phát triển rừng trồng sản xuất ở các tỉnh biên giới Đông Bắc đã có chuyển biến rõ nét, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng. Tuy vậy, nhìn nhận tổng thể, chính sách về hỗ trợ phát triển rừng trồng sản xuất vẫn có những bất cập.

Một số giải pháp giáo dục kinh tế tuần hoàn cho sinh viên các trường đại học

09/08/2023

Phát triển kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng của các quốc gia, nhất là khi nguồn tài nguyên trên thế giới ngày càng cạn kiệt, giúp giải quyết bài toán giữa lợi ích kinh tế và môi trường. Việt Nam đang nỗ lực phát triển kinh tế theo hướng bền vững, giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường và nền kinh tế tuần hoàn là mô hình được quan tâm, định hướng phát triển.

Trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh đến năm 2021

08/08/2023

Để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao thì từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết chung là tỉnh) đều phải hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành tỉnh phát triển, thu nhập cao, hoặc cơ bản là tỉnh phát triển, thu nhập cao1.

Thực trạng trình độ phát triển giữa các vùng của cả nước

07/06/2023

Vùng có vai trò, vị trí chiến lược rất quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh đối với cả nước. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, thì sự nghiệp xây dựng từng vùng cũng đều phải hướng tới mục tiêu trở thành vùng phát triển, thu nhập cao.

Phát triển mô hình hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp tại Việt Nam

06/06/2023

Ở Việt Nam, mô hình hợp tác giữa trường đại học (TĐH) và doanh nghiệp (DN) được Đảng và Nhà nước quan tâm từ hai thập niên trở lại đây. Theo đó, trong nhiều chính sách của nhà nước khẳng định: Các TĐH phải là các trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ, chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống; thực hiện liên kết chặt chẽ giữa các DN, cơ sở sử dụng lao động, cơ sở đào tạo và Nhà nước để phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội; coi DN là trung tâm của đổi mới ứng dụng và chuyển giao công nghệ, là nguồn nhu cầu quan trọng nhất của thị trường khoa học - công nghệ…

Nghiên cứu, hoàn thiện nguồn thông tin và phương pháp tính giá trị sản xuất hoạt động dịch vụ nông nghiệp

17/05/2023

Ngành“Hoạt động dịch vụ nông nghiệp” thuộc nhóm ngành cấp 2 “Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan” và là một trong mười ba ngành kinh tế cấp 3 thuộc ngành Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp gồm các hoạt động phụ trợ cho sản xuất nông nghiệp và các hoạt động liên quan (như thu hoạch sản phẩm nông nghiệp), thực hiện trên cơ sở hợp đồng thu phí;...

Kết quả năm đầu tiên thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao

12/04/2023

Tháng 1 năm 2021, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Vậy tại năm gốc 2020 nước ta đang ở ngưỡng nào so với mục tiêu? Và sau một năm (đến hết năm 2021) kết quả thực hiện mục tiêu đó như thế nào? Bài viết này sẽ trả lời hai câu hỏi đó trên cơ sở áp dụng Phương pháp biên soạn chỉ số đánh giá trình độ phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) của Việt Nam[1] của Tổng cục Thống kê.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top