Kinh tế - Xã hội

Dấu ấn phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Lâm Đồng

13/09/2023

Từ nhiều năm nay, công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, với nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực và tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Lai Châu – Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

08/09/2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự nỗ lực và quyết tâm, tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển" của toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, đến nay sau nửa nhiệm kỳ tỉnh Lai Châu đã có 22/55 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Bến Tre tập trung nâng cao giá trị trong chuỗi sản phẩm OCOP

08/09/2023

Là một trong những giải pháp quan trọng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm đã được tỉnh Bến Tre nghiêm túc thực hiện hiệu quả. Trong đó, việc tập trung nâng cao giá trị trong chuỗi sản phẩm OCOP của Tỉnh đã bước đầu gặt hái được nhiều thành tựu.

Bình Định – Tích cực triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

07/09/2023

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023. Mục tiêu phấn đấu có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng Tháp - Động lực tăng trưởng cho giai đoạn 2020-2025

05/09/2023

Những kết quả đạt được trong nửa đầu giai đoạn của Tỉnh Đồng Tháp đã cho thấy đường lối, chủ trương đúng đắn, đồng thời trở thành động lực để Tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Điện Biên: Hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển du lịch

03/09/2023

Điện Biên tranh thủ nguồn đầu tư của Trung ương, đặc biệt là từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, để hỗ trợ đồng bào thiểu số khu vực vùng sâu, vùng xa, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Một trong những nội dung được Tỉnh tập trung thực hiện là hỗ trợ người dân phát triển du lịch cộng đồng.

Nửa chặng đường nhiệm kỳ 2021-2025, kinh tế - xã hội Đà Nẵng có nhiều chuyển biến tích cực

02/09/2023

Nửa nhiệm kỳ qua, nhờ nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ Thành phố, Đà Nẵng đạt được một số kết quả đáng ghi nhận và có chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực.

Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lạng Sơn

31/08/2023

Với tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Lạng Sơn, công tác dân tộc được lồng ghép trong Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN đã cho thấy sự quan tâm và hiệu quả chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Xứ Dừa Bến Tre - Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn

30/08/2023

Xác định được thế mạnh và tầm quan trọng của phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch về phát triển Du lịch nông thôn trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025

Hải Dương – Những kết quả khích lệ trong nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2025

21/08/2023

Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế Hải Dương tiếp tục duy trì tăng trưởng, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) giai đoạn 2021-2023 ước tăng bình quân 8,58% mỗi năm. Quy mô kinh tế toàn Tỉnh năm 2023 ước đạt 186,2 nghìn tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 95 triệu đồng, tăng gần 1,4 lần so với năm 2020.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top