Thống kê tập trung

Những tình huống khó và cách xử lý khi thu thập thông tin tại địa bàn trong Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

19/06/2024

Cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 có quy mô lớn liên quan đến người dân tộc thiểu số, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc quản lý và xây dựng chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Một số nội dung chủ yếu phương án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

19/06/2024

Ngày 14/7/2023, Tổng cục trưởng TCTK đã ký Quyết định số 628/QĐ-TCTK về việc ban hành Phương án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Lâm Đồng tích cực chuẩn bị thực hiện Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

19/06/2024

Thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Phương án điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024, Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng Kế hoạch điều tra DTTS 2024 trên địa bàn tỉnh.

An Giang tập trung triển khai tốt công tác tập huấn Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024

19/06/2024

Xác định công tác chuẩn bị có vai trò quan trọng, quyết định đến thành công của cuộc Điều tra, An Giang tích cực triển khai các hoạt động tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024 cho các điều tra viên, giám sát viên...

Một số lưu ý nhằm nâng cao chất lượng thu thập thông tin trong Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

13/06/2024

Việt Nam có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tiến hành các cuộc điều tra thu thập thông tin về dân số tại các hộ gia đình. Kết quả từ Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 sẽ là mốc cơ sở dữ liệu cho việc xây dựng các Chương trình, Kế hoạch phát triển có liên quan trong giai đoạn 2026 – 2030.

Bắc Giang quyết tâm thực hiện thành công Điều tra thu thập thông tin kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024

12/06/2024

Cùng với các địa phương trên cả nước, Bắc Giang đang tích cực chuẩn bị cho Điều tra Điều tra thu thập thông tin kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Theo đó, Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 136/KH-CTK về triển khai Điều tra về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Trà Vinh tích cực chuẩn bị cho cuộc Điều tra thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

11/06/2024

Trà Vinh là tỉnh nằm ở miền Tây Nam Bộ, là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số; đông nhất là đồng bào Khmer, Hoa, Chăm. Trà Vinh cũng là tỉnh có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống cao nhất cả nước, chiếm khoảng gần 32% dân số của tỉnh.

Chính phủ ký ban hành Nghị định số 62/2024/NĐ-CP thay đổi thời gian phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan thống kê Trung ương

11/06/2024

Ngày 07/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2024/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đắk Nông - Một số kết quả về đánh giá nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2023

10/06/2024

Tại tỉnh Đắk Nông, với sự triển khai nghiêm túc, đồng bộ đã mang lại những hiệu quả tích cực, theo đó cung cấp một bức tranh khái quát về tình hình sử dụng thông tin thống kê của người dùng tin trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hiện nay.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top