Thống kê tập trung

Sự cần thiết ban hành và nội dung chủ yếu của quy trình biên soạn GDP, GRDP

25/11/2022

Ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 715/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Qua 5 năm (2015-2020) thực hiện đã thu được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

Chương trình điều tra thống kê quốc gia

23/11/2022

Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định, được tiến hành định kỳ nhằm thu thập thông tin chủ yếu để tổng hợp các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

22/11/2022

Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia được thực hiện để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Bên cạnh đó, còn là thông tin đầu vào quan trọng phục vụ Tổng cục Thống kê biên soạn các chỉ tiêu thống kê phân công cho Tổng cục Thống kê chủ trì thực hiện...

Mời tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Thống kê"

21/11/2022

Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về thống kê và ý thức chấp hành pháp luật về thống kê, từ 20/11 - 20/12/2022, GROUP PHỔ BIẾN THÔNG TIN THÔNG KÊ tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Luật Thống kê”.

Thư chúc mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

18/11/2022

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương gửi thư chúc mừng tới các Thầy giáo, Cô giáo, viên chức và người lao động trường Cao đẳng Thống kê và trường Cao đẳng Thống kê II.

Kết quả thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát giai đoạn 2019-2021

24/10/2022

Qua 3 năm 2019-2021, triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (gọi tắt là Đề án NOE), Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc triển khai theo kế hoạch và đạt được một số kết quả nhất định,...

Hội thảo xây dựng Quy chế xét, công nhận sáng kiến của Tổng cục Thống kê

19/10/2022

Chiều ngày 19/10/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo xây dựng Quy chế xét, công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và hoạt động của Hội đồng sáng kiến TCTK. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo.

Tăng cường chất lượng và hình thức tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê

11/10/2022

Trong thời gian qua, ngành Thống kê đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng thông tin thống kê và tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tới đông đảo đối tượng dùng tin trong nước và quốc tế. Song, có thể khẳng định, trước hết, để người dân tin, quốc tế tin tưởng sử dụng thông tin thống kê thì chất lượng thông tin thống kê phải được đặt lên hàng đầu vì có tuyên truyền tốt đến mấy mà nội dung tuyên truyền không đáp ứng được nhu cầu của người dùng tin thì việc tuyên truyền cũng sẽ không đạt hiệu quả.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Kết quả thực hiện đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát năm 2021

11/10/2022

Ngày 01/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 146/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (viết gọn là Đề án NOE), Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì tiến hành đo lường hoạt động của khu vực kinh tế chưa được quan sát nhằm đánh giá thực trạng của khu vực kinh tế này trong nền kinh tế.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top