Thống kê tập trung

Dự án "Cải thiện hệ thống thống kê quốc gia Việt Nam" thành công với nhiều kết quả tốt đẹp

20/04/2023

Tháng 2 năm 2018, Dự án “Cải thiện hệ thống thống kê quốc gia Việt Nam” được Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a phê duyệt tài trợ, theo đó Dự án được thực hiện với 5 hợp phần. Sau gần 5 năm thực hiện với nỗ lực cao của Tổng cục Thống kê Việt Nam và Cơ quan Thống kê I-ta-li-a, đến nay, Dự án đã hoàn thành 100% khối lượng công việc và đạt được những kết quả tốt đẹp như mục tiêu của Dự án đề ra.

Điều tra doanh nghiệp năm 2023 - đo lường “sức khỏe” nền kinh tế

10/04/2023

Điều tra Doanh nghiệp năm 2023 được Tổng cục Thống kê bắt đầu tiến hành từ ngày 01/4/2023 chính là việc thu thập các thông tin cần thiết giúp “chuẩn đoán” chính xác nhất thực trạng, tình hình “sức khỏe’ của nền kinh tế nước ta

Điều tra doanh nghiệp 2023: Cần sự phối hợp tích cực, bằng những con số thống kê chính xác

10/04/2023

Nếu như trước kia cộng đồng doanh nhân luôn tự chủ trong hoạt động tìm hiểu và phân tích thị trường, thì ngày nay, đặc biệt là sau cú sốc Covid19 cùng những biến động khôn lường từ kinh tế quốc tế, đa số kỳ vọng vào những số liệu thống kê từ cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có bộ số liệu từ Sách Trắng doanh nghiệp, Sách Trắng hợp tác xã.

Hướng dẫn kê khai thông tin Điều tra doanh nghiệp năm 2023

04/04/2023

Tổng cục Thống kê hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thông tin điều tra doanh nghiệp năm 2023. Điều tra doanh nghiệp năm 2023 là cuộc điều tra thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu thông qua hình thức thu thập thông tin trực tuyến.

Bình Định - Sẵn sàng triển khai Điều tra doanh nghiệp năm 2023

31/03/2023

Điều tra doanh nghiệp là một trong các cuộc điều tra thống kê quốc gia được thực hiện hằng năm, thực hiện theo Quyết định số 270/QĐ-TCTK ngày 07/3/2023 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023, Cục Thống kê tỉnh Bình Định đã và đang triển khai và sẵn sàng cho điều tra doanh nghiệp năm 2023 với nhiều hoạt động, chương trình nhằm đảm bảo đúng thời gian cũng như chất lượng thông tin thu thập từ cuộc điều tra.

Hải Phòng: Phấn đấu thực hiện thành công điều tra doanh nghiệp năm 2023

31/03/2023

Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp đã đóng góp trên 60% vào kết quả tăng trưởng kinh tế của cả nước, khoảng 30% tổng số lao động đang làm việc. Riêng đối với Hải Phòng, khu vực doanh nghiệp đã đóng góp trên 70% vào kết quả tăng trưởng kinh tế Hải Phòng, khoảng trên 40% tổng số lao động đang làm việc.

Hoàn tất công tác chuẩn bị Điều tra doanh nghiệp năm 2023

29/03/2023

Từ ngày 01/4/2023, Điều tra doanh nghiệp năm 2023 được triển khai trên toàn quốc. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho khâu thu thập thông tin đã gần như hoàn tất. Đơn vị chủ trì ở Trung ương - Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng CNTT thống kê và các Cục Thống kê địa phương đã triển khai theo đúng phương án đề ra nhằm đạt kết quả tốt nhất thu thập thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên cả nước.

Từ 1/4/2023, Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2023

29/03/2023

Bắt đầu từ ngày 01/4/2023, ngành Thống kê sẽ triển khai thu thập thông tin cho Điều tra Doanh nghiệp năm 2023 trên phạm vi cả nước. Cuộc điều tra được tiến hành theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; và theo Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Tình hình triển khai Luật Thống kê tại tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm 2023

21/03/2023

“Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23/11/2015” và “Luật số 01/2021/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/11/2021” với một số sửa đổi, bổ sung nhằm mục tiêu cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời, phản ánh đúng, đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2030;...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

07/03/2023

Ngày 24/2/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg về Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (gọi tắt Quyết định 05). Quyết định này thay thế Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top