Thống kê tập trung

Tổng cục Thống kê điều tra lần 2 đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN

10/09/2020

Trong bối cảnh dịch Covid-19 quay trở lại với diễn biến phức tạp, từ ngày 10-20/9/2020, TCTK tiếp tục tiến hành lần 2 cuộc Điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động SXKD của DN.

Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN và vai trò của thống kê Việt Nam trong năm đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN

26/08/2020

Năm 2020 đánh dấu 10 năm thành lập Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN. Chặng đường này ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của thống kê khu vực và vai trò ngày càng tăng của Thống kê Việt Nam trong cộng đồng Thống kê ASEAN.

Thực trạng về việc áp dụng danh mục nghề nghiệp năm 2008 và một số khuyến nghị đối với danh mục nghề nghiệp năm 2020

12/08/2020

Ngày 12 tháng 11 năm 2008, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 1019/QĐ-TCTK ban hành danh mục nghề nghiệp áp dụng cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

Tổng cục trưởng TCTK làm việc với Cục Thống kê tỉnh Nam Định

05/08/2020

Ngày 5/8/2020, Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng TCTK cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục đã có buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh Nam Định.

Họp trực tuyến phiên họp lần thứ 20 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN.

05/08/2020

Trong 2 ngày 05-06/8/2020, cuộc họp trực tuyến phiên họp lần thứ 20 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối (SCPC20) đã được tổ chức.

Điều tra thí điểm thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành (I/O) và tính hệ số chi phí trung gian năm 2020

03/08/2020

Bảng cân đối liên ngành (bảng I/O) được phát triển bởi Wassily Leontief là mô hình phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn bộ nền kinh tế.

Chi bộ Hệ thống Tài khoản quốc gia - Giữ vững vị trí lá cờ đầu

26/06/2020

Có thể nói, trong các đơn vị nghiệp vụ của cơ quan Tổng cục Thống kê, Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia giữ vị trí đặc biệt quan trọng với trách nhiệm biên soạn số liệu về tài khoản quốc gia, đánh giá tăng trưởng GDP, GRDP cả nước, địa phương hàng quí, năm.

Về người đảng viên luôn có ý thức trách nhiệm cao trong công việc

26/06/2020

Trong 34 năm công tác của mình, anh đã có 19 năm làm công tác công đoàn, 26 năm tham gia công tác Đảng, 22 năm công tác ở thống kê địa phương… những con số ấy là một phần minh chứng kinh nghiệm...

Vụ Kế hoạch tài chính - Xây dựng Chi bộ đảng vững mạnh từ mỗi đảng viên

26/06/2020

Từ khi thành lập vào năm 1998 đến nay, Chi bộ Vụ Kế hoạch tài chính liên tục được phân loại, đánh giá là “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, trong đó có nhiều năm là “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” của Đảng bộ Tổng cục Thống kê.

Những điểm mới - Trong điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020

26/06/2020

Điều tra Nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ (NNGK) là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 31/12/2009 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 1695/QĐ-TCTK, về việc tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 và ban hành kèm theo Phương án điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top