Thống kê tập trung

Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 những vấn đề lưu ý

13/06/2019

Để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời cho cơ quan thống kê nhà nước, góp phần thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐT 2019) thì công tác tuyên truyền có vị trí, vai trò hết sức quan trọng.

Các hình thức thu thập thông tin trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ưu, nhược điểm và những lưu ý khi áp dụng

13/06/2019

Lựa chọn hình thức thu thập thông tin là một trong những bước quan trọng của quy trình điều tra, giúp nâng cao chất lượng thông tin đầu vào của điều tra/tổng điều tra thống kê như đã được đề cập trong thông điệp ngày 20/10/2015 của cộng đồng thống kê thế giới nhân kỷ niệm ngày Thống kê Thế giới: “Dữ liệu tốt hơn, Cuộc sống tốt hơn”.

Bài học kinh nghiệm từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

13/06/2019

Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 (TĐT) đã được triển khai theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp. Kết quả TĐT đã được cung cấp kịp thời đến các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đối tượng sử dụng thông tin. Và quan trọng là sau cuộc TĐT này, một số bài học kinh nghiệm về quá trình tổ chức thực hiện đã trở thành hành trang quí báu cho các cuộc Điều tra dân số giữa kỳ và Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐT 2019).

Kết quả bước đầu triển khai thực hiện Đề án Hội nhập Thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020

11/06/2019

Trong những năm qua, Thống kê Việt Nam đã có nhiều bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập với thống kê cộng đồng ASEAN, thể hiện qua việc tham gia tích cực vào quá trình hình thành Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN, chương trình hài hòa hóa số liệu giữa các quốc gia ASEAN trong các lĩnh vực thống kê, thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp số liệu cho Ban Thư ký ASEAN… Để thống kê ngày càng hội nhập sâu rộng vào cộng đồng thống kê ASEAN, ngày 23/7/2015 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020 (viết gọn là Đề án thống kê ASEAN) tại Quyết định số 1161/QĐ-TTg. Mục tiêu chung của Đề án thống kê ASEAN là đến năm 2020, Thống kê Việt Nam hội nhập toàn diện, đủ năng lực để đáp ứng cơ bản yêu cầu và có sự hài hòa, tương thích với Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN, đưa Thống kê Việt Nam thuộc nhóm các nước có nền thống kê phát triển trong khu vực ASEAN.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top