HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH
Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Ngày 24/2/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg về Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (gọi tắt Quyết định 05). Quyết định này thay thế Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

KINH TẾ - XÃ HỘI
Thị trường bất động sản - kỳ vọng đảo chiều trong năm 2023

Trải qua năm 2022 đầy thăng trầm, thị trường bất động sản Việt Nam năm 2023 ghi nhận nhiêu tín hiệu tích cực để lấy lại đà phát triển, trong đó bất động sản khu công nghiệp vẫn là điểm nhấn trong bức tranh toàn cảnh.

TƯ LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh (BCI): Vươn tầm quốc tế

Với mục tiêu xây dựng Trường trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực định hướng hội nhập Quốc tế; cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín, chất lượng cao cấp độ Khu vực ASEAN, Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh ( BCI) hướng tới mô hình giáo dục toàn diện, Học sinh, Sinh viên (HSSV) đạt chuẩn Công dân số, kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Sử dụng dữ liệu hành chính phục vụ công tác thống kê trong lĩnh vực dân số - Cơ hội, thách thức và giải pháp

Các chỉ tiêu thống kê về dân số và liên quan đến dân số có vai trò quan trọng, là căn cứ để xây dựng hoạch định cũng như các đánh giá tác động của những chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Đó là lý do tại sao, trong tổng số 230 chỉ tiêu thống kê quốc gia được quy định trong Luật Thống kê có 16 chỉ tiêu riêng về lĩnh vực dân số và 72 chỉ tiêu liên quan đến dân số.

QUỐC TẾ
Ngành du lịch Thái Lan phục hồi mạnh mẽ

Năm 2022, ngành du lịch Thái Lan đã chứng tỏ khả năng phục hồi mạnh mẽ khi đón hơn 11 triệu lượt khách quốc tế, vượt mục tiêu (10 triệu lượt khách) đề ra. Trong năm 2023, đà phục hồi được dự báo sẽ tiếp tục duy trì.

Top