KINH TẾ - XÃ HỘI
Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 2022

Tại Diễn đàn "Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2022", các nhà lãnh đạo Việt Nam đã xác định kinh tế biển là động lực phát triển của nền kinh tế. Đến nay, kinh tế biển và ven biển đã đóng góp tỷ lệ lớn vào tổng sản phẩm quốc nội, là nguồn thu ngoại tệ mạnh phục vụ phát triển đất nước. Đồng thời, phát triển kinh tế biển có vai trò quan trọng trong tăng cường sức mạnh tổng hợp, thế và lực của quốc gia, cũng như nâng cao“thế trận lòng dân” trên các vùng biển, đảo, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

TƯ LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
Chi cục Hải quan Nam Định: Triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Những năm qua, xác định mối quan hệ giữa doanh nghiệp - hải quan là đối tác hợp tác lâu dài, Chi cục Hải quan Nam Định đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các hoạt động và tích cực đồng hành cùng các doanh nghiệp.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Phân tích các chỉ tiêu đánh giá khả năng chống chịu của nền kinh tế Việt Nam trước dịch Covid-19

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nền kinh tế nước ta có khả năng chống chịu lại với cú sốc tiêu cực và chống chịu ở mức trung bình. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia tương đối thành công trong việc khống chế dịch Covid-19 và giảm tới mức thấp nhất những hệ lụy đối với nền kinh tế

Top