KINH TẾ - XÃ HỘI
Triển vọng xuất khẩu thủy sản những tháng cuối năm 2023

Từ đầu năm đến nay, gam tối đã phủ bóng lên bức tranh toàn cảnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam, khi kim ngạch xuất khẩu liên tục giảm do sức cầu tiêu thụ ở các thị trường chính trong tình trạng “lao dốc”. Tuy nhiên, một số tín hiệu tốt từ thị trường thế giới và trong nước cũng như xu hướng tiêu dùng gia tăng ở các thị trường chính vào nhừng tháng cuối năm đang đem lại triển vọng phục hồi xuất khẩu ngành hàng này.

TƯ LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
Nền tảng ứng dụng Hue-S: Dấu ấn chuyển đổi số của tỉnh Thừa Thiên Huế

Xác định yêu cầu và xu hướng tất yếu trong chuyển đổi số, từ năm 2018, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đẩy mạnh thực hiện xây dựng phát triển các mô hình chuyển đổi số dựa trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Phân tích mối quan hệ giữa chỉ số giá tiêu dùng và tăng lương tối thiểu giai đoạn 2000-2021

Chỉ số giá tiêu dùng và tăng lương tối thiểu là hai chỉ tiêu thống kê khác nhau nhưng có quan hệ qua lại với nhau. Chỉ số giá tiêu dùng tăng hay giảm sẽ ảnh hưởng đến mức chi tiêu của dân cư. Tăng lương tối thiểu sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động. Như vậy, biến động chỉ số giá tiêu dùng và tăng lương tối thiểu ở một góc độ nào đó cũng phản ánh quan hệ các mặt của chi tiêu và thu nhập của dân cư.

QUỐC TẾ
Dự báo kinh tế toàn cầu năm 2023

Các tổ chức quốc tế điều chỉnh tăng nhẹ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 so với dự báo đưa ra vào đầu năm. Cụ thể, Liên minh châu Âu dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 đạt 3,2%, điều chỉnh tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trong tháng 5/2023; OECD nhận định kinh tế toàn cầu năm 2023 tăng trưởng 3%, điều chỉnh tăng 0,3 điểm phần trăm so với dự báo trong tháng 6/2023;...

Top