Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhà lãnh đạo xuất chúng và những dấu ấn nâng tầm đối ngoại Việt Nam

Đối ngoại là một trong những lĩnh vực in đậm nhiều dấu ấn nổi bật của đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đồng chí trên cương vị Tổng Bí thư đã ban hành nhiều Nghị quyết, kết luận, Chỉ thị về xây dựng, hoàn thiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt nam trong thời kỳ đổi mới.

HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH
Phó Tổng cục trưởng Đỗ Thị Ngọc tiếp xã giao bà Margherita Lulli, Trưởng đại diện mới Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia tại Hà Nội

Chiều ngày 23/7/2024, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Đỗ Thị Ngọc cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục đã có buổi tiếp xã giao bà Margherita Lulli, Trưởng đại diện mới Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia (AICS) tại Hà Nội

KINH TẾ - XÃ HỘI
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhà lãnh đạo xuất chúng và những dấu ấn nâng tầm đối ngoại Việt Nam

Đối ngoại là một trong những lĩnh vực in đậm nhiều dấu ấn nổi bật của đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đồng chí trên cương vị Tổng Bí thư đã ban hành nhiều Nghị quyết, kết luận, Chỉ thị về xây dựng, hoàn thiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt nam trong thời kỳ đổi mới.

TƯ LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
Huyện Tủa Chùa: Tín dụng chính sách xã hội 6 tháng đầu năm 2024 đạt kết quả tích cực

Những năm qua, hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; nhờ đó các đối tượng được thụ hưởng chính sách ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn Huyện được đáp ứng kịp thời về nguồn vốn, tham gia vào sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương...

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Các nhân tố tác động đến chi tiêu hộ gia đình

Theo Tổng cục Thống kê, chi tiêu của hộ gia đình (HGĐ) bao gồm các khoản chi cho các nhu cầu ăn uống và ngoài ăn uống trong một thời gian nhất định, thường là một năm. Các khoản chi tiêu gồm: Lương thực, thực phẩm, đồ uống, hút; quần áo và giầy dép; nhà ở, điện, ga, nước và nhiên liệu khác;

QUỐC TẾ
Các nền kinh tế mới nổi tiếp tục thúc đẩy sự phát triển thị trường nông nghiệp toàn cầu trong thập kỷ tới

Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc (FAO) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo các nền kinh tế mới nổi sẽ tiếp tục giữ vững vai trò thúc đẩy sự phát triển của thị trường nông nghiệp toàn cầu trong 20 năm qua và dự báo ​​sẽ tiếp tục giữ vững vai trò trong thập kỷ tới

Top