Video
Tuyên truyền về Điều tra doanh nghiệp năm 2024

Bắt đầu từ ngày 01/4/2024, Tổng cục Thống kê tiến hành Điều tra doanh nghiệp trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương , nhằm thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương.

KINH TẾ - XÃ HỘI
Nhiều điểm sáng trong thu hút FDI 5 tháng đầu năm 2024

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tình hình thu hu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam 5 tháng đầu năm 2024 tiếp tục có nhiều điểm sáng: Số vốn FDI đăng ký mới tiếp tục tăng; ngành công nghiệp chế biến chế tạo vẫn thu hút lượng vốn đầu tư lớn nhất...

TƯ LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
Huyện Mù Cang Chải: Nỗ lực vươn lên thoát nghèo

Huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái là một trong những huyện nghèo, đặc biệt khó khăn của cả nước, nền kinh tế - xã hội có xuất phát điểm thấp, dân số là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến 90%, chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động thấp, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ… Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, huyện Mù Cang Chải đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách của Nhà nước trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các vùng ba năm 2020-2022

Chỉ số đánh giá trình độ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm (Sn) của cả nước/từng vùng/từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xác định, phân hạng theo thang điểm 100 dựa trên cơ sở kết quả thực hiện 10 chỉ tiêu

Top