HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH
Tăng cường công tác giám sát Điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2024

Để nâng cao chất lượng thu thập thông tin Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024, Tổng cục Thống kê tiếp tục tăng cường công tác giám sát bằng nhiều hình thức tới tận địa bàn điều tra.

KINH TẾ - XÃ HỘI
Tăng cường công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2024

Theo nhận định của Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

TƯ LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
Huyện Văn Quan (Lạng Sơn): Khai thác tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới

Văn Quan là một trong 74 huyện nghèo nhất nước theo Quyết định 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Huyện có 16 xã và 01 thị trấn, với 02 dân tộc chính Nùng, Tày sinh sống, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm đa số; đời sống kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn. Với quyết tâm thoát nghèo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong Huyện luôn phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Các nhân tố tác động đến chi tiêu hộ gia đình

Theo Tổng cục Thống kê, chi tiêu của hộ gia đình (HGĐ) bao gồm các khoản chi cho các nhu cầu ăn uống và ngoài ăn uống trong một thời gian nhất định, thường là một năm. Các khoản chi tiêu gồm: Lương thực, thực phẩm, đồ uống, hút; quần áo và giầy dép; nhà ở, điện, ga, nước và nhiên liệu khác;

QUỐC TẾ
Hiệu quả chính sách thương mại của một số nước và khu vực

Những năm gần đây, diễn biến sụt giảm của thương mại toàn cầu do ảnh hưởng từ các biến cố lớn như đại dịch, chiến tranh, xung đột… đã khiến một số nền kinh tế lớn và khu vực phải điều chỉnh chính sách thương mại nhằm tìm kiếm sự bình ổn và phục hồi.

Top