HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH
Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại Thanh Hoá

Thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về ban hành Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 (viết tắt Điều tra DSGK 2024), Thanh Hóa đã bắt đầu tiến hành thực hiện điều tra từ ngày 01/4/2024. Tính đến ngày 10/4/2024, Thanh Hóa đã hoàn thành và đạt được một số kết quả trong công tác điều tra.

KINH TẾ - XÃ HỘI
Động lực tăng trưởng kim ngạch từ Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào mới

Sau quá trình đàm phán kéo dài 03 năm, Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào mới chính thức được ký kết vào ngày 08/4/2024 vừa qua sau khi hai nước thống nhất các nội dung.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Một số nội dung về thiết kế và chọn mẫu trong Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Điều tra DSGK 2024 là cuộc điều tra chọn mẫu, mẫu được thiết kế đảm bảo mức độ đại diện đến cấp huyện đối với chỉ tiêu về quy mô dân số và cấp tỉnh đối với các chỉ tiêu còn lại. Trong Điều tra DSGK 2024, cỡ mẫu 20% địa bàn điều tra của cả nước (tương đương 39.340 địa bàn) được xác định là đủ để ước lượng quy mô dân số đại diện đến cấp huyện.

QUỐC TẾ
Kinh tế Mỹ quý I/2024: Tăng trưởng vững chắc nhờ số liệu việc làm

Số liệu việc làm của Mỹ đã tăng vượt kỳ vọng trong tháng 3/2024 và tiền lương tăng ở mức ổn định được coi là nền tảng vững chắc của kinh tế Mỹ trong quý đầu tiên của năm 2024.

Top