Video
Ngành Thống kê Việt Nam - Những dấu ấn năm 2023

Năm 2023 là năm chứng kiến sức bật vươn lên từ nội lực cùng quyết tâm vượt khó của đất nước dưới sự lãnh đạo, điều hành sáng suốt, linh hoạt của Đảng và Nhà nước ta trên các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, xã hội. Đây cũng là năm ghi nhận rất nhiều nỗ lực của Ngành Thống kê trong thực hiện mục tiêu chiến lược của Ngành và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của Năm.

KINH TẾ - XÃ HỘI
PMI tháng 2/2024 trên ngưỡng 50 điểm, ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục được cải thiện

Theo công bố báo cáo của S&P Global, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục được cải thiện trong tháng Hai với 50,4 điểm, tăng nhẹ so với 50,3 điểm của tháng trước và nằm trên ngưỡng 50 điểm tháng thứ hai liên tiếp.

TƯ LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
Xã Yên Quang: Tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

Yên Quang là xã miền núi, cách trung tâm huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình khoảng 5 km, được chia thành 09 thôn với diện tích tự nhiên 1.139,50 ha, gồm 1.953 hộ, gần 7,4 nghìn nhân khẩu; Trong đó, đồng bào dân tộc Mường chiếm khoảng 90% dân số. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của huyện Nho Quan và lợi thế gần cụm công nghiệp xã Văn Phong, kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng xã Yên Quang có sự phát triển mạnh mẽ và đúng hướng. Đặc biệt, việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của Chính phủ đã tạo nên diện mạo mới cho xã, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao…

QUỐC TẾ
Dự báo Trung Quốc sẽ giành "ngôi vương" về du lịch quốc tế năm 2024

Đó là ước tính được đưa ra trong báo cáo “Phân tích hoạt động kinh tế du lịch Trung Quốc năm 2023 và dự báo phát triển năm 2024” của Viện nghiên cứu du lịch Trung Quốc vừa được công bố mới đây. Ngoài ra, Trung Quốc cũng được dự báo sẽ giành "ngôi vương" về du lịch quốc tế năm 2024 với khoảng 264 triệu lượt.

Top