HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH
Đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định 94 quy định ngày công bố, phổ biến Báo cáo kinh tế - xã hội tháng, quý và năm là “ngày 06 của tháng tiếp theo sau kỳ báo cáo”

Việc quy định thời gian công bố, phổ biến Báo cáo kinh tế - xã hội tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng và năm vào “ngày 06 của tháng tiếp theo sau kỳ báo cáo” là cơ sở bảo đảm cho việc thu thập, biên soạn thông tin thống kê phản ánh chính xác, đầy đủ, đúng bản chất của một kỳ báo cáo, đặc biệt là kỳ báo cáo tháng

KINH TẾ - XÃ HỘI
Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin xứng tầm ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước

Định hướng phát triển công nghiệp CNTT xứng đáng với vai trò ngành kinh tế mũi nhọn được coi là giải pháp tạo nguồn lực tối ưu, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang hướng đến phát triển bền vững và thực hiện các cam kết quốc tế như hiện nay.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các vùng ba năm 2020-2022

Chỉ số đánh giá trình độ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm (Sn) của cả nước/từng vùng/từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xác định, phân hạng theo thang điểm 100 dựa trên cơ sở kết quả thực hiện 10 chỉ tiêu

QUỐC TẾ
Trung Quốc: Thu hút FDI trong quý I giảm mạnh

Theo số liệu do Bộ Thương mại Trung Quốc, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc trong quý I năm nay giảm hơn 26% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp nỗ lực trong việc thu hút doanh nghiệp nước ngoài.

Top