HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH
Hội Thống kê Việt Nam: Tiếp tục đổi mới, nâng cao số lượng và chất lượng hội viên

Hội Thống kê Việt Nam thành lập ngày 04 tháng 5 năm 2006, ra đời và phát triển trên cơ sở ý chí tự nguyện của những người làm nghề thống kê và luôn mong muốn sự nghiệp thống kê Việt Nam ngày càng phát triển.

KINH TẾ - XÃ HỘI
Để phát triển ngành thủy sản có quy mô và tỷ suất hàng hóa lớn

Thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quan điểm phát triển thủy sản thành ngành kinh tế có quy mô và tỷ suất hàng hóa lớn, những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc và đang phát triển hướng tới một nền thủy sản minh bạch, trách nhiệm, bền vững và hội nhập.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Khám phá định luật Okun với phương pháp thống kê hiện đại

Khi nói đến nghiên cứu nền kinh tế, tăng trưởng và việc làm là hai yếu tố chính mà các nhà kinh tế phải xem xét, thảo luận. Có một mối quan hệ rõ ràng giữa tăng trưởng và việc làm, và nhiều nhà kinh tế đã cố gắng nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và mức thất nghiệp.

QUỐC TẾ
Ứng phó với già hóa dân số - Kinh nghiệm từ Hàn Quốc

Hàn Quốc đang có những thay đổi nhanh chóng về cơ cấu dân số do tỷ lệ sinh thấp kéo dài, ngày càng già hóa do tuổi thọ tăng và chuyển sang thời kỳ dân số giảm.

Top