KINH TẾ - XÃ HỘI
Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện

Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 1946, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Kế thừa quan điểm của Người, coi thanh niên là người chủ tương lai của đất nước, có vai trò lớn trong quyết định đến sự thịnh suy, yếu mạnh của đất nước, thế hệ thanh niên ngày nay được Đảng và Nhà nước đặt ở vị trí trung tâm trong các chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người, là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

TƯ LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
Bức tranh kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2022 - Những điểm sáng

Với việc thống nhất quan điểm chỉ đạo, điều hành, sự quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền Thành phố, sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và sự đồng lòng của toàn thể Nhân dân Thủ đô, kinh tế - xã hội năm 2022 của Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề cho những năm phát triển tiếp theo.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý dữ liệu phục vụ tổng hợp tự động kết quả điều tra lao động việc làm hàng quý

Nhằm hỗ trợ công tác biên soạn tự động số liệu thống kê lao động việc làm phục vụ việc công bố số liệu định kỳ và đột xuất; và giảm gánh nặng cho công tác biên soạn số liệu, nhóm nghiên cứu của Vụ Thống kê Dân số và Lao động đã nghiên cứu, xây dựng quy trình quản lý dữ liệu điều tra lao động việc làm

QUỐC TẾ
Doanh nghiệp thế giới vững tay chèo dù còn nhiều khó khăn

Sau những ảnh hưởng nặng nề do chính sách đóng cửa chống dịch Covid-19, các doanh nghiệp thế giới tiếp tục đương đầu với hàng loạt thách thức từ đà tăng vọt của giá nhiên liệu do xung đột cho đến chi phí đi vay cao hơn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn tin tưởng các doanh nghiệp sẽ có những sáng kiến để vượt qua “cơn bĩ cực” hiện nay.

Top