Video
Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2022 cao nhất giai đoạn 2011-2022

13,67% là con số tăng trưởng GDP của quý 3 năm nay, góp phần đưa số liệu GDP 9 tháng đầu năm đạt mức cao nhất giai đoạn 2011-2022, theo số liệu của Tổng cục Thống kê. Điều đáng nói, hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ trên nền tăng trưởng âm của quý 3 năm ngoái.

HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH
Sự cần thiết ban hành và nội dung chủ yếu của quy trình biên soạn GDP, GRDP

Ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 715/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Qua 5 năm (2015-2020) thực hiện đã thu được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

KINH TẾ - XÃ HỘI
Tổng quan về lao động có việc làm phi chính thức ở Việt Nam

Để có bức tranh tổng quan về thực trạng lao động có việc làm phi chính thức ở Việt Nam, đặc biệt là qua 2 năm chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid - 19, Tổng cục Thống kê với sự hỗ trợ kỹ thuật của văn phòng ILO Việt Nam đã biên soạn báo cáo “Tổng quan về lao động có việc làm phi chính thức ở Việt Nam”.

TƯ LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
Công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hóa - Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Những năm qua, nhờ có cách làm đúng đắn, linh hoạt trong trồng, quản lý và khai thác tối đa các lợi ích từ rừng, Công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hóa không chỉ hoạt động ổn định, nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững mà còn góp phần đem lại nhiều đổi thay trong phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Chiêm Hóa

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Nhận dạng và đo lường đóng góp của kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân

Trong hoạt động thống kê, để đo lường đóng góp của kinh tế tập thể đối với nền kinh tế thì việc quan trọng nhất phải xác định kinh tế tập thể gồm những loại cơ sở kinh tế nào hay nói cách khác phải nhận dạng được loại hình kinh tế tập thể. Nội dung bài viết tập trung vào việc xác định loại hình kinh tế tập thể theo quy định hiện hành, thực trạng biên soạn các chỉ tiêu kinh tế tập thể và nêu ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp biên soạn, đo lường kinh tế tập thể trong thời gian tới.

QUỐC TẾ
Cảnh báo nguy cơ gia tăng khủng hoảng lương thực toàn cầu

Trong Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới mới công bố ngày 26/7/2022, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đưa ra những nhận định không mấy sáng sủa về tình trạng khủng hoảng lương thực toàn cầu. Tình trạng bất ổn lương thực gia tăng được cho là kể từ khi kết thúc giai đoạn bùng phát mạnh nhất của đại dịch và giá lương thực, năng lượng tăng cao.

Top