Xã Yên Quang: Tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

Yên Quang là xã miền núi, cách trung tâm huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình khoảng 5 km, được chia thành 09 thôn với diện tích tự nhiên 1.139,50 ha, gồm 1.953 hộ, gần 7,4 nghìn nhân khẩu; Trong đó, đồng bào dân tộc Mường chiếm khoảng 90% dân số. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của huyện Nho Quan và lợi thế gần cụm công nghiệp xã Văn Phong, kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng xã Yên Quang có sự phát triển mạnh mẽ và đúng hướng. Đặc biệt, việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của Chính phủ đã tạo nên diện mạo mới cho xã, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao…

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top