Thống kê Bộ, ngành

Các Bộ, ngành tích cực thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

23/09/2023

Cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2022 vừa qua, một số Bộ ngành đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hội nghị tập huấn Chế độ báo cáo thống kê ngành nội vụ và Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam của Bộ Nội vụ

07/09/2023

Ngày 07/9/2023, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thanh Dương tham dự Hội nghị tập huấn Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ và Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2045 của ngành Nội vụ do Bộ Nội vụ tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với việc thực hiện Đề án NOE

04/10/2022

Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (đề án NOE), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Tầm quan trọng của công tác thống kê (Bài Phát biểu của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại HN tổng kết công tác Thống kê năm 1966)

28/03/2022

Hôm nay, tôi nêu một số ý kiến. Đây cũng là yêu cầu của Đảng và Nhà nước đối với công tác thống kê. Rất mong các đồng chí suy nghĩ.

Để Thống kê Việt Nam đóng góp mạnh hơn vào sự nghiệp xây dựng đất nước

17/03/2022

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự cố gắng của hệ thống thống kê Việt Nam, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và Nhân dân, Thống kê Việt Nam đã đạt được kết quả đáng ghi nhận...

Vài nét công tác thống kê Bộ Tài nguyên và Môi trường

10/03/2022

Trong những năm qua, công tác thống kê của ngành Tài nguyên và Môi trường đã được triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, đã xác định được các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của công tác thống kê ngành theo từng giai đoạn; từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thống kê ngành;

Thống kê Tòa án Nhân dân – Nâng cao kỷ luật chấp hành chế độ báo cáo thống kê nhằm đảm bảo thông tin thống kê thông suốt, đầy đủ, kịp thời và chính xác

09/03/2022

Trong những năm qua, công tác thống kê của Tòa án nhân dân đã có những đóng góp quan trọng trong việc cung cấp thông tin giúp lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao nắm bắt tương đối đầy đủ, kịp thời, chính xác hoạt động nghiệp vụ của các Tòa án, phục vụ có hiệu quả cho việc báo cáo công tác trước các cơ quan Đảng, Nhà nước cũng như hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tòa án nhân dân các cấp...

Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Tích cực thực hiện nhiều giải pháp nâng cao tính đầy đủ, kịp thời và cải thiện chất lượng số liệu thống kê

08/03/2022

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ( NHNNVN) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng Ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ...

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top