Thống kê Bộ, ngành

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với việc thực hiện Đề án NOE

11/10/2022

Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (đề án NOE), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Tầm quan trọng của công tác thống kê (Bài Phát biểu của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại HN tổng kết công tác Thống kê năm 1966)

28/03/2022

Hôm nay, tôi nêu một số ý kiến. Đây cũng là yêu cầu của Đảng và Nhà nước đối với công tác thống kê. Rất mong các đồng chí suy nghĩ.

Vài nét công tác thống kê Bộ Tài nguyên và Môi trường

18/03/2022

Trong những năm qua, công tác thống kê của ngành Tài nguyên và Môi trường đã được triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, đã xác định được các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của công tác thống kê ngành theo từng giai đoạn; từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thống kê ngành;

Để Thống kê Việt Nam đóng góp mạnh hơn vào sự nghiệp xây dựng đất nước

17/03/2022

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự cố gắng của hệ thống thống kê Việt Nam, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và Nhân dân, Thống kê Việt Nam đã đạt được kết quả đáng ghi nhận...

Thống kê Tòa án Nhân dân – Nâng cao kỷ luật chấp hành chế độ báo cáo thống kê nhằm đảm bảo thông tin thống kê thông suốt, đầy đủ, kịp thời và chính xác

10/03/2022

Trong những năm qua, công tác thống kê của Tòa án nhân dân đã có những đóng góp quan trọng trong việc cung cấp thông tin giúp lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao nắm bắt tương đối đầy đủ, kịp thời, chính xác hoạt động nghiệp vụ của các Tòa án, phục vụ có hiệu quả cho việc báo cáo công tác trước các cơ quan Đảng, Nhà nước cũng như hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tòa án nhân dân các cấp...

Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn – Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với Tổng cục Thống kê để hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác thống kê ngành

09/03/2022

Tại Việt Nam, lĩnh vực Nông nghiệp là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, do đó các thông tin, số liệu về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn luôn là mối quan tâm hàng đầu hàng đầu của Chính phủ. Là Bộ ngành chủ quản của lĩnh vực này, những năm qua, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tập trung củng cố mọi hoạt động liên quan đến công tác thống kê, đặc biệt là công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với Tổng cục Thống kê nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác thống kê ngành, đảm bảo thông tin thống kê ngày càng đáp ứng kịp thời yêu cầu của Chính phủ, các Bộ ngành liên quan và mọi đối tượng dùng tin.

Ủy ban Dân tộc - Đưa thông tin thống kê dân tộc đến những đối tượng sử dụng

09/03/2022

Trong những năm qua, Ủy ban đã xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê công tác dân tộc gồm: phầm mềm và cơ sở dữ liệu thống kê thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc; cơ sở dữ liệu kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc năm 2015, 2019; Hệ thống thông tin bản đồ (GIS) tích hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

Bộ Giáo dục và Đào tạo – Tiếp tục Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục

09/03/2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin triển khai xây dựng hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành giáo dục với quy trình chặt chẽ, thông qua hồ sơ trường, lớp, học sinh, đội ngũ (giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên) do các cơ sở giáo dục cập nhật trực tuyến lên hệ thống CSDL (http://csdl.moet.gov.vn) và qua các cấp quản lý giáo dục (phòng giáo dục, sở GDĐT) kiểm duyệt gửi cấp Bộ để tổng hợp toàn ngành.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top