Hội nghị tập huấn Chế độ báo cáo thống kê ngành nội vụ và Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam của Bộ Nội vụ

07/09/2023 - 09:23 PM
Ngày 07/9/2023, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ và Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2045 của ngành Nội vụ, tại tỉnh Khánh Hòa. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu; Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê Nguyễn Thanh Dương; Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) và hơn 200 đại biểu đến từ Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các công chức trực tiếp phụ trách công tác thống kê, văn thư - lưu trữ của Ban Tổ chức Trung ương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Bích Thủy nhấn mạnh vai trò của công tác thống kê nói chung, công tác thống kê ngành Nội vụ nói riêng đã góp phần quan trọng vào việc tham mưu, xây dựng và hoạch định chính sách, nhất là từ kết quả của cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và thông qua chế độ báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy đồng thời cho biết, thời gian qua, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã rất quan tâm triển khai công tác thống kê ngành Nội vụ, thu thập số liệu tương đối đầy đủ, đáp ứng được nhu cầu về mặt số liệu để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước. Để triển khai có hiệu quả công tác thống kê ngành Nội vụ, Lãnh đạo Bộ Nội vụ đã chỉ đạo quyết liệt triển khai xây dựng Thông tư số 09/2022/TT-BNV ngày 16/12/2022 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ và Thông tư số 02/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ, thay thế các thông tư thống kê đã được ban hành, trên tinh thần tích hợp tối đa các thông tư có tính chất thống kê lĩnh vực của ngành, các báo cáo định kỳ theo văn bản cá biệt.

Đánh giá công tác thống kê của ngành Nội vụ trong thời gian qua, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thanh Dương cho biết, Bộ Nội vụ là một trong những Bộ, ngành thực hiện rất tốt công tác thống kê với việc ban hành đầy đủ hành lang pháp lý, làm cơ sở để thực hiện hoạt động thống kê ngành Nội vụ. Những năm qua, Tổng cục Thống kê luôn quan tâm công tác hợp tác, chia sẻ thông tin thống kê với các Bộ, ban, ngành, trong đó có Bộ Nội vụ, cụ thể là: Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ quy định các chỉ tiêu thống kê quan trọng mang tầm quốc gia của ngành Nội vụ trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Tham gia góp ý, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thống kê ngành Nội vụ;  Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện thành công cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Ký kết quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và Bộ Nội vụ vào năm 2022, nhằm tăng cường chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên với mục tiêu sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thông tin sẵn có của hai cơ quan, phục vụ tốt hơn trong công tác quản lý, điều hành. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Dương cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của Bộ Nội vụ với Tổng cục Thống kê trong thời gian qua và khẳng định Tổng cục Thống kê sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ với Bộ Nội vụ trong thời gian tới.
 
Lãnh đạo Tổng cục Thống kê tham dự Hội nghị tập huấn Chế độ báo cáo thống kê ngành nội vụ và Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam của Bộ Nội vụ 1
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thanh Dương đánh giá 
Bộ Nội vụ là một trong những Bộ, ngành thực hiện rất tốt công tác thống kê

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghe trình bày những nội dung quan trọng như: Tổng quan về hoạt động thống kê ngành Nội vụ; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 của ngành Nội vụ được ban hành theo Quyết định số 393/QĐ-BNV ngày 04/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; các điểm mới và nội dung cần lưu ý tại Thông tư số 09/2022/TT-BNV ngày 16/12/2022 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ và Thông tư số 02/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ; Cách sử dụng Phần mềm chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.
 
Lãnh đạo Tổng cục Thống kê tham dự Hội nghị tập huấn Chế độ báo cáo thống kê ngành nội vụ và Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam của Bộ Nội vụ 2
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị tập huấn Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ và Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2045 của ngành Nội vụ cho thấy sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Nội vụ tới công tác thống kê, cũng như sự cố gắng nỗ lực của công chức làm công tác thống kê ngành Nội vụ. Hội nghị là cơ hội để các đại biểu hiểu biết hơn về công tác thống kê của Bộ Nội vụ; đồng thời là nơi để trao đổi, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về công tác thống kê tại đơn vị mình, để từ đó nâng cao chất lượng công tác thống kê nói chung và công tác thống kê của ngành Nội vụ nói riêng./.
B.N
 
 
 
 
 
 
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top