Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thống kê tập trung

11/09/2023

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan thống kê trong hệ thống thống kê tập trung trong thời gian qua là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thống kê, bằng cách nâng cao hạ tầng CNTT và triển khai các phần mềm ứng dụng

Thúc đẩy chuyển đổi số, thống nhất dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế

06/09/2023

Để dữ liệu thống kê trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng được theo các tiêu chuẩn quốc tế, ngành Thống kê xác định một trong những giải pháp trọng tâm là thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao tính minh bạch và giải trình, xóa bỏ khoảng cách dữ liệu, tạo tiền đề cho cách mạng dữ liệu thống kê.

Lấp “khoảng trống” trong thống kê dữ liệu

06/09/2023

Theo Tổng cục Thống kê, tư liệu hóa và số hóa dữ liệu là một trong những nỗ lực nhằm lấp “khoảng trống” trong công tác thống kê, để dữ liệu thống kê trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội...

Hiện đại hóa Thống kê Việt Nam – giải pháp thúc đẩy tư liệu hóa, chuyển đổi số và xây dựng CSDL thống kê quốc gia

28/08/2023

Là một trong những cơ quan đi đầu trong chuyển đổi số, TCTK đã ứng dụng triệt để CNTT vào tất cả các công đoạn trong quá trình sản xuất thông tin thống kê cũng như trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Thúc đẩy tăng cường quản trị dữ liệu, chia sẻ và giám hộ dữ liệu khu vực châu Á – Thái Bình Dương

28/08/2023

Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) thống nhất tầm quan trọng của quản trị dữ liệu, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường việc chia sẻ kinh nghiệm để quản trị dữ liệu một cách hiệu quả.

Công cụ đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam

28/08/2023

Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 chính là công cụ đo lường, theo dõi, giám sát thực thi Chiến lược của các đơn vị Bộ, ngành và địa phương.

Tổng cục Thống kê tiếp xã giao Cơ quan thống kê Đan Mạch và Họp Ban chỉ đạo lần thứ hai Dự án Hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức

15/08/2023

Chiều ngày 15/8/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tiếp xã giao đoàn công tác của Cơ quan thống kê Đan Mạch và Họp Ban chỉ đạo lần thứ hai Dự án Hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức do chính phủ Đan Mạch tài trợ. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì buổi tiếp xã giao.

Đẩy nhanh hoàn thiện dự thảo khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

15/06/2023

Sáng ngày 15/6/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo hoàn thiện dự thảo Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (CLTK 21-30). Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu chủ trì Hội thảo.

Tăng cường chất lượng và hình thức tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê

11/10/2022

Trong thời gian qua, ngành Thống kê đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng thông tin thống kê và tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tới đông đảo đối tượng dùng tin trong nước và quốc tế. Song, có thể khẳng định, trước hết, để người dân tin, quốc tế tin tưởng sử dụng thông tin thống kê thì chất lượng thông tin thống kê phải được đặt lên hàng đầu vì có tuyên truyền tốt đến mấy mà nội dung tuyên truyền không đáp ứng được nhu cầu của người dùng tin thì việc tuyên truyền cũng sẽ không đạt hiệu quả.

Tổng cục Thống kê ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

29/09/2022

Ngày 16/9/2022, Tổng cục trưởng TCTK đã ký Quyết định số 879/QĐ-TCTK Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Tổng cục Thống kê.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top