Đẩy nhanh hoàn thiện dự thảo khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

15/06/2023 - 02:00 PM

Sáng ngày 15/6/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo hoàn thiện dự thảo Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (CLTK 21-30). Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu chủ trì Hội thảo.
 
Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK; đại diện các bộ, ngành có liên quan; lãnh đạo Cục và Phòng tại 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 
Hội thảo hoàn thiện dự thảo khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025
 
Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu chủ trì Hội thảo
 
Tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu cho biết, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2021. Chiến lược đưa ra quan điểm phát triển, vị trí mục tiêu trên bản đồ thống kê thế giới của Thống kê Việt Nam đến năm 2030, 2045 và đặt ra các mục tiêu cụ thể để đạt được vị trí đó.
 
Sau khi Kế hoạch thực hiện CLTK21-30 của quốc gia, Bộ ngành và địa phương được ban hành tại Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT ngày 05/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê tiếp tục xây dựng Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược. Đây là một hoạt động rất quan trọng trong quá trình xây dựng Chiến lược, nhằm đảm bảo tất cả các mục tiêu, giải pháp, kế hoạch thực hiện đề ra trong Chiến lược đều được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao và thiết thực; đồng thời làm căn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện CLTK 21-30 hàng năm và tổ chức sơ kết vào năm 2025, tổng kết vào năm 2030.
 
Dự thảo Khung theo dõi, đánh giá Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được đưa ra góp ý trong 2 lần hội thảo. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Tổng cục Thống kê đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa và đồng thời tiến hành tính toán thử nghiệm các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá, từ đó đã hoàn thiện Dự thảo Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30.
 
Hội thảo “Hoàn thiện Dự thảo Khung theo dõi, đánh giá Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” nhằm lấy ý kiến góp ý lần cuối cho Dự thảo Khung theo dõi, đánh giá CLTK 21-30 trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.


 
Hội thảo hoàn thiện dự thảo khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 1
 
Bà Hoàng Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê trình bày tại Hội thảo
 
Tại Hội thảo, bà Hoàng Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê trình bày về Dự thảo Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025.
 
Mục đích Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược nhằm triển khai thực hiện CLTK21-30 một cách thống nhất, đồng bộ; Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu chất lượng, đánh giá kết quả hoạt động so với các mục tiêu của Chiến lược; Theo dõi, đánh giá việc thực hiện CLTK21-30; Phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước.
 
Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK21-30 phải đảm bảo các yêu cầu: Gắn với quá trình thực hiện kế hoạch quốc gia và các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; đáp ứng nhu cầu quản lý hiệu quả hơn đối với kết quả đầu ra; theo dõi, đánh giá phải đưa ra những cảnh báo sớm để có điều chỉnh phù hợp; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
 
Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK21-30 cần đảm bảo 3 nguyên tắc: (1) Đơn giản, đảm bảo tính khả thi, linh hoạt và hiệu quả; (2) Đảm bảo tính độc lập, minh bạch; (3) Có cơ chế triển khai thực hiện rõ ràng.
 
Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 được chia làm 2 Khung chi tiết: (1) Khung theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK21-30 được xây dựng để theo dõi, đánh giá mục tiêu cụ thể của CLTK21-30; (2) Khung theo dõi thực hiện Kế hoạch CLTK21-30 được xây dựng để theo dõi tiến độ của các nội dung công việc trong Kế hoạch thực hiện CLTK21-30.
 
Cũng tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã góp ý về các nội dung chính của Dự thảo Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Kế hoạch CLTK21-30 như: Kết cấu, các chỉ số theo dõi, chỉ số đánh giá…

 
Hội thảo hoàn thiện dự thảo khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 2
 Toàn cảnh Hội thảo
 
Kết luận Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự về các nội dung Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Tổng cục trưởng đề nghị đơn vị chủ trì là Viện khoa học Thống kê tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát chi tiết các nội dung Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; sớm hoàn thiện Dự thảo để trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư./. 
 
Thu Hường

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top