Hội thảo về biên soạn, chuyển đổi số liệu các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh năm gốc 2020

17/04/2024 - 02:12 PM
Sáng ngày 17/4/2024, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo về tình hình thực hiện biên soạn, chuyển đổi số liệu các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh năm gốc 2020. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Trung Tiến, Đỗ Thị Ngọc; thủ trưởng và công chức các đơn vị liên quan thuộc cơ quan TCTK. Hội thảo được kết nối trực tuyến với Cục Thống kê của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe đại diện lãnh đạo Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê (PPCĐ) trình bày Báo cáo tình hình thực hiện biên soạn, chuyển đổi số liệu của các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh năm gốc 2020.

 
Hội thảo về biên soạn, chuyển đổi số liệu các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh năm gốc 2020
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo

Theo đó, thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh, Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê (PPCĐ) đã có Công văn số 136 ngày 21/11/2023 đề nghị các Vụ và Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch triển khai và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Đa số các đơn vị đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện biên soạn, chuyển đổi số liệu năm gốc 2020, rà soát, hiệu chỉnh, tổng hợp số liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê liên quan phục vụ công tác biên soạn, chuyển đổi theo giá so sánh năm gốc 2020.

Để biên soạn các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh, các Vụ Thống kê chuyên ngành đã triển khai các công việc cụ thể. Một số chỉ tiêu quy định tại Thông tư 13/2019/TT-BKHĐT từ năm 2010 - 2020 đã được biên soạn theo giá so sánh năm gốc 2010 có thể kể đến: Tích lũy tài sản; Tiêu dùng cuối cùng; Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ; Tổng sản phẩm trong nước; Thu nhập quốc gia…

Song song với đó, việc chuyển đổi số liệu theo các gốc so sánh từ gốc năm 2020 về gốc năm 2010 và ngược lại ở lĩnh vực thống kê giã đã có kết quả ban đầu. Theo đó, thực hiện chuyển đổi hệ thống chỉ số giá từ năm 2021-2025 năm gốc 2020 về năm gốc 2010 đã có số liệu của các năm 2021, 2022. Đồng thời, đã thực hiện chuyển đổi hệ thống chỉ số giá từ năm 2010-2020 năm gốc 2010 về năm gốc 2020.

Trong quá trình thực hiện, một số hạn chế, bất cập còn tồn tại do thông tư quy định về sử dụng Bảng giá cố định năm 2010 đã hết hiệu lực. Ngoài ra, một số đơn vị chưa thực hiện chuyển đổi số liệu theo các gốc so sánh năm 2020 về 2010 và ngược lại do chưa có hướng dẫn nghiệp vụ.

Để triển khai có hiệu quả trong thời gian tới, đơn vị chủ trì đề xuất áp dụng hệ thống chỉ số giá thay Bảng giá cố định năm 2010 đối với lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi số liệu theo các gốc so sánh 2010, 2020.

Phát biểu tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, để thực hiện biên soạn và chuyển đổi số liệu các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh năm gốc 2020, các đơn vị cần thực hiện nhiều công việc để triển khai theo thông tư. Các đơn vị cần báo cáo đầy đủ những khó khăn vướng mắc, với nội dung cụ thể liên quan đến vấn đề biên soạn, chuyển đổi số liệu theo năm gốc 2020. Tổng cục trưởng nhấn mạnh, các năm gốc cần có khung vững chắc để làm căn cứ cho các năm khác dựa vào. Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị các Cục Thống kê có ý kiến với những nội dung đã được đơn vị chủ trì báo cáo tại Hội thảo; đồng thời cho biết sự ảnh hưởng đến địa phương và đưa ra đề xuất cần thiết.

 
Hội thảo về biên soạn, chuyển đổi số liệu các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh năm gốc 2020 1
Toàn cảnh buổi Hội thảo
 
Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến đã nghiêm túc thảo luận về các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện biên soạn, chuyển đổi số liệu các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh năm gốc 2020.

Kết thúc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị các đơn vị tập trung vào việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện biên soạn, chuyển đổi số liệu các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh năm gốc 2020 với sự đồng hành hỗ trợ của lãnh đạo Tổng cục. Tổng cục trưởng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị chuyên môn liên quan thuộc cơ quan TCTK; đồng thời đề nghị các địa phương chủ động đồng hành cùng các đơn vị thực hiện./.
Thu Hiền
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top