Đắk Lắk: Các cấp chính quyền và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024

08/04/2024 - 11:05 AM
Đắk Lắk là tỉnh đứng đầu khu vực Tây Nguyên và thứ 10 toàn quốc về quy mô dân số, do đó cuộc Điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để Tỉnh đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2021 – 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2026 – 2030. Cuộc Điều tra đã nhận được sự quan tâm, phối hợp tích cực của các ngành, địa phương và Nhân dân trong Tỉnh.

Theo đó, ngay khi Tổng cục Thống kê ban hành Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, Ngày 25/7/2023, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn chỉ đạo số 6322/UBND-TH, giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Tiếp đó, ngày 07/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 2078/UBND-TH về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ tỉnh Đắk Lắk năm 2024 gồm 19 thành viên tham gia công tác chỉ đạo, giám sát cuộc điều tra.

 
Đắk Lắk: Các cấp chính quyền và Nhân dân tham gia tích cực thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 2
Các điều tra viên đang phỏng vấn hộ để thu thập thông tin
 
Ngày 28/3/2024, UBND tỉnh ban hành công văn số 2502/UBND-TH về việc phối hợp thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 gửi đến các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao phối hợp chặt chẽ với ngành Thống kê, ban hành văn bản để chỉ đạo các đơn vị liên quan (phòng, ban; xã, phường, thị trấn; thôn, buôn, tổ dân phố,…) thực hiện tốt cuộc điều tra trong lĩnh vực, địa bàn phụ trách; tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên thực hiện phỏng vấn, thu thập thông tin hộ dân cư trên địa bàn đầy đủ, kịp thời, hoàn thành tốt phiếu điều tra, đảm bảo đầy đủ số lượng và chất lượng thông tin; Phối hợp tuyên truyền mục đích, ý nghĩa cuộc điều tra trong Nhân dân thuộc địa phương quản lý.

Trên cơ sở các công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo đến các xã, phường, thị trấn, thôn buôn, tổ dân phố, phối hợp  với điều tra viên thực hiện việc điều tra được thuận lợi. Bên cạnh đó, cuộc điều tra cũng được các cơ quan báo, đài, cổng thông tin của Tỉnh… tích cực đưa tin, tạo sự đồng thuận, tham gia nhiệt tình của mọi tầng lớn Nhân dân.

 
Đắk Lắk: Các cấp chính quyền và Nhân dân tham gia tích cực thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 3
Hoạt động giám sát điều tra tại địa bàn Tỉnh

Theo kế hoạch Điều tra Dân số nhà ở giữa kỳ 2024, tỉnh Đắk Lắk sẽ huy động 326 điều tra viên, tiến hành điều tra 790 địa bàn, của 184 xã/phường/thị trấn, với tổng số hộ điều tra là 23.700 hộ (trong đó gồm: 16770 hộ điều tra phiếu ngắn và 6930 điều tra phiếu dài). Để thực hiện thành công cuộc Điều tra, bên cạnh sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, xây dựng kế hoach và phương án điều tra… trong các ngày từ 19 -20/3/2024, Cục Thống kê Tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ và sử dụng phần mềm Điều tra dân số nhà ở giữa kỳ 2024 cho cán bộ, các điều tra viên, giám sát viên.

Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, cuộc Điều tra dân số nhà ở giữa kỳ 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến nay đang được triển khai khá thuận lợi. Hầu hết UBND các xã, phường, thị trấn đều phối hợp tốt, tạo điều kiện cho lực lượng tham gia điều tra, đồng thời chỉ đạo thôn, buôn, tổ dân phố hỗ trợ điều tra viên đến hộ điều tra. Đối với hộ dân cư được chọn mẫu điều tra đều rất hợp tác, nhiệt tình kê khai đầy đủ thông tin mà điều tra viên phỏng vấn.

 
Đắk Lắk: Các cấp chính quyền và Nhân dân tham gia tích cực thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 4
Hoạt động tuyên truyền lưu động

Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 7/4, các điều tra viên đã hoàn thành đạt 36,54% kế hoạch. Trong đó, phiếu ngắn là 6229/16770 phiếu, đạt 37,14%; phiếu dài là 2431/6930 phiếu, đạt 35,08%.

Bên cạnh những thuận lợi, hoạt đồng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk, cũng gặp một số khó khăn, chủ yếu do yếu tố khách quan mang lại, như: Địa bàn rộng, có nơi ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, nhiều địa bàn là người dân tộc thiểu số cần người phiên dịch; thời gian điều tra thu thập thông tin vào mùa khô, là thời gian người dân lên rẫy chăm sóc cây cà phê nên hộ thường vắng nhà, do đo các điều tra viên thường phải đi vào chiều tối mới có thể gặp được đối tượng điều tra; một số đối tượng điều tra là người dân tộc thiểu số, không nhớ tháng năm sinh dương lịch cũng gây khó khăn cho điều tra viên.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền các cấp, các Tổ công tác, lực lượng giám sát viên, tổ trưởng tổ dân phố, cùng sự hợp tác của người dân và nhất là tinh thần trách nhiệm của các điều tra viên, những khó khăn trên đã từng bước được khắc phục và
Điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 chắc chắn sẽ được ngành Thống kê tỉnh Đắk Lắk hoàn thành đạt mục tiêu, tiến độ ./.
 
Minh Châu


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top