Tỉnh Lâm Đồng ra quân Điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

02/04/2024 - 01:44 PM
Sáng 1/4, cùng với cả nước, tỉnh Lâm Đồng đồng loạt ra quân Điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.
Theo kế hoạch Điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, tỉnh Lâm Đồng tổ chức điều tra 592 địa bàn thuộc 142 xã, phường, thị trấn, chiếm 17% tổng số địa bàn toàn tỉnh,  trong đó khu vực thành thị 228 địa bàn và khu vực nông thôn có 364 địa bàn, mỗi địa bàn được chọn 30 hộ mẫu.
 
Với đặc thù là đô thị du lịch, mật độ dân số cao, có nhiều người nước ngoài sống, làm việc và cư trú, thành phố Đà Lạt là địa phương được chọn tổ chức lễ ra quân Điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 của tỉnh Lâm Đồng. 
Tại thành phố Đà Lạt, cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024  được tiến hành tại 16 xã, phường, với 79 địa bàn, trong đó mỗi địa bàn được chọn 30 hộ mẫu để điều tra. Để bảo đảm công tác điều tra được triển khai theo kế hoạch, Chi cục Thống kê thành phố Đà Lạt đã rà soát, thống kê, lựa chọn điều tra viên, lựa chọn hộ mẫu và tổ chức các đợt tập huấn về các nội dung, công tác điều tra. 
 
 Lâm Đồng ra quân Điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 4

Lễ ra quân Điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 tại Phường 4 ( Thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng)
 
Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là cuộc điều tra chọn mẫu, áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động.Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1 đến 30/4/2024, riêng thu thập thông tin tại hộ từ nay đến ngày 25/4/2024. Các nội dung điều tra bao gồm thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ, di cư, giáo dục, hôn nhân, lịch sử của nữ từ 10-49 tuổi, thông tin về người chết của hộ, nhà ở và điều tra về điều kiện sống của hộ. Trong ngày đầu ra quân, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành điều tra 158 hộ phiếu ngắn và 83 hộ phiếu dài.
 
Với sự chuẩn bị chu đáo của  Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng và các Chi cục thống kê trong tỉnh, đặc biệt với sự phối hợp, hỗ trợ của Chính quyền các cấp, sở, ban, ngành địa phương và tinh thần nhiệt tình hợp tác của hộ dân cư, cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại tỉnh Lâm Đồng sẽ đạt được kết quả cao nhất, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Điều tra  dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên phạm vi cả nước./.
Minh Châu
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top