Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu làm việc với Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng về Điều tra thí điểm Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp năm 2025

24/04/2024 - 03:38 PM

Chiều ngày 23/4/2024, tại trụ sở Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng, đoàn công tác Tổng cục Thống kê (TCTK) do Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng về thực hiện điều tra thí điểm Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp năm 2025. 

 Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng về Điều tra thí điểm Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp năm 2025 1

Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các thành viên trong đoàn công tác của cơ quan TCTK; về phía Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng có Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo và chuyên viên các phòng liên quan.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe đại diện Cục Thống kê trình bày báo cáo Tình hình triển khai thực hiện thí điểm TĐT 2025 tại tỉnh Lâm Đồng. Theo báo cáo, thực hiện Quyết định số 637/QĐ-TCTK ngày 17/7/2023 của Tổng cục trưởng TCTK về việc ban hành phương án điều tra thí điểm TĐT 2025. Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng Kế hoạch số 208/KHĐT-CTK ngày 28/3/2024 và văn bản phân công kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện điều tra thí điểm TĐT 2025 trên địa bàn Tỉnh.

Căn cứ hướng dẫn của Phương án điều tra thí điểm TĐT 2025, Cục Thống kê Lâm Đồng chọn 02 đơn vị thực hiện điều tra thí điểm là thành phố Đà Lạt và huyện Lâm Hà.  

Về địa bàn điều tra, Thành phố Đà Lạt thực hiện tại 02 xã với 04 địa bàn, cụ thể là xã Tà Nung: Địa bàn Thôn 2 - tổ 2, Thôn 4 - tổ 9, 10, 11; xã Xuân Thọ: Địa bàn Tổ 6, 8, 9 Đa Lộc, Tổ 1, 2 Đa Quý.

Huyện Lâm Hà thực hiện tại 02 xã và 04 địa bàn: xã Tân Văn: Địa bàn Thôn Tân Hiệp - xóm 1, Thôn Đức Hà; xã Tân Hà: Địa bàn Thôn Phúc Thọ 1 (Xóm 1, xóm 2), Thôn Phúc Thọ 1 (1/2 xóm 5 + xóm 6 + xóm 7).

Khu vực thành thị chọn Thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà để thí điểm công tác lập bảng kê các hộ có hoạt động sản xuất nông, lâm và thủy sản.

Công tác chọn người lập bảng kê và điều tra viên là người địa phương am hiểu về địa bàn và có khả năng tiếp cận các hộ để thực hiện công tác lập bảng kê hộ có hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn. Riêng đối với Phiếu UBND xã; Phiếu trang trại và Phiếu doanh nghiệp, hợp tác xã, công chức Chi cục Thống kê phối hợp với văn phòng Thống kê cấp xã trực tiếp thực hiện thu thập thông tin.

Công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ điều tra cũng được triển khai thực hiện. Theo đó, công tác tập huấn được thực hiện online tại 02 điểm cầu của Tỉnh là Cục Thống kê Tỉnh và Chi cục Thống kê huyện Lâm Hà. Thành phầm tham dự tập huấn là Lãnh đạo Cục; lãnh đạo và công chức phụ trách lĩnh vực NLTS và 2 Phòng: Thu thập thông tin, Thống kê Kinh tế; lãnh đạo và toàn thể công chức 02 Chị Cục Thống kê làm điểm; điều tra viên trưng tập cuộc điều tra.

Nội dung tập huấn gồm: Công tác cập nhật bảng kê hộ; tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng CAPI. Công tác tập huấn đảm bảo đúng quy trình, nội dung, thời gian tập huấn. Ngoài ra, tài liệu điều tra đã được
Cục Thống kê cập nhật và triển khai kịp thời đến các đơn vị thông qua thư điện tử và nhóm Zalo.

Về kết quả lập bảng kê, toàn tỉnh có gần 3.478 hộ điều tra toàn bộ, trong đó: Hộ điều tra toàn bộ thuộc khu vực nông thôn: 817 hộ; hộ tham gia hoạt động nông nghiệp thuộc khu vực thành thị: hơn 2.670 hộ. Cụ thể, khu vực nông thôn: 4/8 địa bàn có tổng số hộ bảng kê tại mỗi địa bàn trên 110 hộ; 4/8 địa bàn có tổng số hộ bảng kê có từ 68-93 hộ (không ghép do các địa bàn này đã tách theo địa bàn Tổng điều tra dân số 2019 và là địa bàn khu vực nông thôn). Khu vực thành thị kết quả lập bảng kê toàn bộ thị trấn Đinh Văn có hơn 2.670 hộ tham gia hoạt động nông, lâm, thủy sản do đang tiến hành rà soát lập bảng kê nên chưa thực hiện việc tách ghép địa bàn để cập nhật lên Web điều tra thí điểm TĐT 2025. Đến ngày 12/4/2024, đã hoàn thành cập nhật bảng kê trang trại của Thành phố Đà Lạt và huyện Lâm Hà lên trên trang Web.

Về chọn mẫu điều tra, tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện tổng số hộ mẫu điều tra toàn bộ là 200 hộ, tổng hộ mẫu chuyên sâu toàn Tỉnh là 10 hộ. Đối với hộ mẫu trang trại, Cục Thống kê phối hợp với Chi Cục Thống kê chọn 06 trang trại, mỗi huyện 03 trang trại để thực hiện điều tra phiếu trang trại.

Cục Thống kê cũng đã thực hiện phân quyền giám sát viên cấp Tỉnh, quản trị viên và giám sát viên cấp huyện theo đúng hướng dẫn của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng  dụng công nghệ thông tin Thống kê. Thực hiện tạo tài khoản và phân quyền điều tra viên phiếu hộ mẫu và phiếu xã trên Web, phiếu trang trại điều tra phiếu giấy, công tác phân công điều tra viên hoàn thành xong ngày 13/4/2024.

Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng về Điều tra thí điểm Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp năm 2025 2

Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Công Thạnh phát biểu tại cuộc họp

Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng cho biết, kết quả đạt được trong triển khai thực hiện thí điểm TĐT 2025 tại tỉnh Lâm Đồng là có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Lãnh đạo TCTK; Sự phối hợp tích cực của Cục Thu thập dữ liệu, Trung tâm tin học thuộc TCTK. Sự quan tâm, đồng thuận cao trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Lãnh đạo Cục. Sự nỗ lực của các đơn vị luôn cố gắng, chủ động tích cực, có ý thức trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng trách được phân công. Bên cạnh đó, Cục Thống kê đã từng tổ chức triển khai nhiều cuộc Tổng điều tra nên có nhiều kinh nghiệm và thuận lợi cho tỉnh Lâm Đồng trong tổ chức, thực hiện cuộc điều tra thí điểm TĐT 2025. Trong quá trình triển khai thực hiện, Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng đề xuất: Khi Tổng điều tra chính thức thì địa bàn phiếu hộ là điều tra toàn bộ cần thiết kế chức năng “Thêm hộ mới vào bảng kê địa bàn” trong quá trình thu thập thông tin phiếu hộ. Đối với việc rà soát lập bảng kê hộ có hoạt động sản xuất nông, lâm, thủy sản khu vực thành thị cần quan tâm việc quy định số lượng điều tra viên theo tổ dân phố (mỗi tổ 01 điều tra viên) để đảm bảo cho việc lập bảng kê được thông suốt...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu đánh giá cao những nỗ lực của Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng trong công tác triển khai thực hiện thí điểm TĐT 2025 tại địa bàn Tỉnh. Đồng thời, ghi nhận nhũng ý kiến đề xuất của Cục Thống kê trong báo cáo vào công tác triển khai thực hiện điểu tra. Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu cho biết, phiếu trang trại năm nay kết cấu nội dung thay đổi khá nhiều, do đó quá trình, quy trình thực hiện có vướng mắc gì cần góp ý hoàn thiện đúng theo mục đích điều tra thử nghiệm hoàn thiện các phiếu điều tra theo đúng quy trình, đặc biệt xác định định mức kỹ thuật sau này tính công các phiếu điều tra.

Trước đó, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu cùng đoàn công tác TCTK đã đi giám sát thu thập thông tin tại địa bàn huyện Lâm Hà làm việc với UBND xã Tà Nung, TP Đà Lạt; làm việc với Chi Cục Thống kê khu vực Lâm Hà - Đam Rông và dự phỏng vấn phiếu hộ ở xã Tân Văn, huyện Lâm Hà./.

Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng về Điều tra thí điểm Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp năm 2025 3

Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu làm việc với UBND xã Tà Nung, TP Đà Lạt

Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng về Điều tra thí điểm Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp năm 2025 4

Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu làm việc với Chi Cục Thống kê khu vực Lâm Hà - Đam Rông

Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng về Điều tra thí điểm Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp năm 2025 5
Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng về Điều tra thí điểm Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp năm 2025 6

Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu dự phỏng vấn phiếu hộ ở xã Tân Văn, huyện Lâm Hà

PV

(Theo nguồn Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng)

 

 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top