Tọa đàm về điều tra dân số giữa kỳ năm 2024 - Chương trình Vấn đề hôm nay VTV1 22h12

30/04/2024 - 07:11 AM
Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ cho việc quản lý, quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu làm sao để có dữ liệu tốt hơn, cuộc sống tốt hơn và không để ai bỏ lại phía sau.
Các video khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top