Tổng cục Thống kê làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng về công tác thống kê nông nghiệp

25/04/2024 - 02:15 PM

Tiếp tục chương trình công tác, chiều ngày 24/4/2024, tại Lâm Đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) Lê Trung Hiếu và đoàn công tác TCTK đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

Tổng cục Thống kê làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng về Điều tra thí điểm Tổng điều tra Nông thôn nông nghiệp năm 2025

Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc đại diện lãnh đạo Cục Thống kê, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Châu; Lãnh đạo và chuyên viên các phòng liên quan của Cục Thống kê và Sở NN&PTNT.

Nôi dung làm việc giữa hai bên tập trung tìm hiểu cơ sở dữ liệu hành chính về nông thôn, nông nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN&PTNT phục vụ sử dụng và chia sẻ dữ liệu hành chính; xây dựng Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.

Tổng cục Thống kê làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng về Điều tra thí điểm Tổng điều tra Nông thôn nông nghiệp năm 2025 4

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Châu phát biểu tại buổi  làm việc

Tại buổi làm việc, báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành NN&PTNT năm 2023 và công tác thống kê thuộc ngành NN&PTNT cho thấy, với việc chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, năm 2023 Lâm Đồng đã đạt được các kết quả quan trọng. Riêng đối với ngành nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng của ngành đạt 5,47%, đứng vị trí thứ 7 của toàn ngành và đóng góp 1,97 điểm phần trăm trong tăng trưởng GRDP của Tỉnh; tiếp tục giữ vai trò chủ đạo nền kinh tế Lâm Đồng, tỷ trọng ngành nông chiếm 39,87% trong cơ cấu kinh tế của Tỉnh. Tốc độ tăng năng suất lao động nông, lâm, thủy sản đạt 12,1%. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi được cơ cấu lại phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng huyện, thành phố trong Tỉnh.

Trong lĩnh vực trồng trọt, diện tích canh tác được duy trì trên khoảng trên 328,5 nghìn ha với diện tích gieo trồng đạt trên 404 nghìn ha (đạt 101,9% kế hoạch, tăng 1,91% so với năm 2022), trong đó cây hàng năm xấp xỉ 126,6 nghìn ha (tăng 0,73% so với năm 2022); cây lâu năm 277,4 nghìn ha (tăng 2,47% so với năm 2022). Tổng sản  lượng lương thực được duy trì ổn định với 141 ngành tấn lúa và 41.88 ngàn tấn.

Diện tích nông nghiệp công nghệ cao theo tiêu chí mới đạt 66.873 ha, tăng 1.565 ha (tương ứng tăng 2,3%), chiếm 20,4% diện tích canh tác.

Về đổi mới phương thức sản xuất: Tính đến hết năm 2023, toàn Tỉnh có 425 hợp tác xã với tỷ lệ hợp tác xã nông nghiệp đạt khá tốt trên 45%; 419 tổ hop tác nông nghiệp và 624 trang trại; 234 chuỗi liên kết với sản lượng trên 589,2 nghìn tấn sản phẩm trồng trọt và 163,8 nghìn tấn sản phẩm chăn nuôi; 239 sản phẩm OCOP (gồm 10 sản phẩm 5 Sao, 78 sản phẩm 4 sao, 151 sản phẩm 3 sao).

Về hạ tầng thủy lợi: Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 440 công trình thủy lợi đã chủ động cấp nước tưới cho khoảng 50.087 ha đất canh tác; Ngoài ra, hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước được đầu tư mở rộng, đảm bảo nguồn nước phục vụ cho 50.500 ha đất canh tác; góp phần nâng cao tỷ lệ diện tích được tưới đạt 68% diện tích cần tưới.

Về xây dựng Nông thôn mới (NTM): Năm 2023, toàn Tỉnh có 109/111 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 98,2%); 41 xã NTM nâng cao (chiếm 36,9%); 16 xã NTM kiểu mẫu (chiếm 14,4%), 05 đơn vị cấp huyện đạt chuân NTM; thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

 Tổng cục Thống kê làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng về Điều tra thí điểm Tổng điều tra Nông thôn nông nghiệp năm 2025 2

Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Công Thạnh phát biểu tại buổi làm việc

Về công tác phối hợp với Cục Thống kê trong thời gian qua, Sở NN&PTNT và Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi cung cấp các số liệu định kỳ và đột xuất, đảm bảo tiến độ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành chung của Tỉnh và của ngành NN&PTNT. Ngày 23/4/2024, Sở NN&PTNT và Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng ký kết quy chế phối hợp số 825/QCPH/SNN&PTNT-CTK về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Sở NN&PTNT và Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, quy chế cụ thể các chỉ tiêu, nội dung, thời gian và phương thức cung cấp, trao đổi thông tin, phối hợp điều tra thống kê nhằm phục vụ công tác đánh giá, phân tích tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh nói chung và của ngành nông nghiệp nói riêng.

Về nguồn thông tin mức độ sẵn có, tính dầy đủ, cập nhật dữ liệu chia sẻ thông tin, tính đến thời điểm hiện nay, các dữ liệu về tình hình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (không bao gồm các hoạt động dịch vụ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản và lực lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp); kết quả thực hiện Chương trình NTM; thủy lợi; hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại; làng nghề; diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã được cập nhật số liệu đến hết năm 2023 và quý I/năm 2024 dữ liệu được phân chia theo từng địa phương. Đối với lâm nghiệp hiện mới chỉ thu thập được số liệu về sản lượng khai thác gỗ hàng năm...

 Tổng cục Thống kê làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng về Điều tra thí điểm Tổng điều tra Nông thôn nông nghiệp năm 2025 3

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hai bên đã có những ý kiến đóng góp trao đổi trên tinh thần hợp tác cùng chia sẻ về các nội dung được trình bày tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp của Sở NN&PTNT với Cục Thống kê trong thực hiện trao đổi cung cấp các số liệu định kỳ và đột xuất, đảm bảo tiến độ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành chung của Tỉnh và của ngành NN&PTNT trong thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Sở NN&PTNT tiếp tục quan tâm, phối hợp với Cục Thống kê thực hiện tốt trao đổi cung cấp các số liệu định kỳ và đột xuất. Đặc biệt là việc triển khai điều tra thí điểm Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trên địa bàn Tỉnh hiện nay./.

PV

(Theo nguồn Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng)


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top