Thống kê tập trung

Một số nội dung chủ yếu phương án điều tra Nông thôn nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

26/06/2020

Điều tra Nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia, ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 - Những điểm cần lưu ý khi triển khai thu thập thông tin tại địa bàn

26/06/2020

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia (ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Đây là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn được thực hiện giữa hai kỳ của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp[1], tiến hành trên phạm vi cả nước, với khoảng trên 1,4 triệu hộ có tham gia sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản[2] ở khu vực nông thôn và thành thị; trên 20 nghìn trang trại và toàn bộ các UBND xã.

Đảng bộ Tổng cục Thống kê hướng tới Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

23/06/2020

Với quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Trung ương Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy mọi nguồn lực...

Những giải pháp thống kê góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đảng cơ sở

22/05/2020

Vũ Quang là huyện miền núi nằm trong vùng Tây Bắc của tỉnh Hà Tĩnh với nhiều tiềm năng, lợi thế, trong đó sản xuất kinh tế nông, lâm nghiệp đóng vai trò chủ lực.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra thống kê và chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành

20/05/2020

Công nghệ thông tin được coi là một trong các trụ cột nâng cao chất lượng số liệu thống kê và đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ứng dụng Chính phủ điện tử và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Quy định quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu thông tin thống kê nhà nước nâng cao trách nhiệm sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước

11/05/2020

Trong những năm qua, bên cạnh nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật về thống kê, nâng cao chất lượng số liệu thống kê của hệ thống thống kê tập trung thì việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước của các đối tượng dùng tin vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.

Cơ cấu tổ chức ngành Thống kê - điểm lại những mốc lịch sử đáng nhớ

04/05/2020

Ngày 06/5/2020, ngành Thống kê Việt Nam tròn 74 năm xây dựng và phát triển với nhiều dấu mốc lịch sử trong cơ cấu tổ chức của Ngành.

Bắt đầu từ ngày 01/4/2020 - Ngành Thống kê triển khai điều tra doanh nghiệp 2020 trên phạm vi cả nước

01/04/2020

Bắt đầu từ ngày 01/4/2020, ngành Thống kê triển khai Điều tra doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

Hưng Yên khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thành công Điều tra doanh nghiệp năm 2020

31/03/2020

Hưng Yên là một tỉnh nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng và trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, giáp với thủ đô Hà Nội. Toàn tỉnh có 10 đơn vị hành chính gồm thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và 8 huyện.

Áp dụng Điều tra trực tuyến trong Điều tra doanh nghiệp 2020: Nhiệm vụ, giải pháp và những thách thức

24/03/2020

Thực hiện Phương án điều tra doanh nghiệp 2020, Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I (Trung tâm) đã thực hiện việc tổ chức và triển khai công tác xây dựng chương trình thu thập thông tin điều tra doanh nghiệp 2020. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc áp dụng công nghệ thông tin sử dụng phương pháp điều tra trực tuyến khi thu thập thông tin doanh nghiệp, Trung tâm đã nghiên cứu các giải pháp thực hiện và thảo luận với các vụ nghiệp vụ để lựa chọn giải pháp tối ưu và kế hoạch thực hiện nhằm rút ngắn thời gian so với các kỳ trước, đồng thời đảm bảo việc thu thập, xử lý số liệu điều tra được đầy đủ, chính xác và đúng kế hoạch đề ra.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top