Thống kê tập trung

Sự cần thiết triển khai Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

19/03/2024

Mặc dù hiện nay, Việt Nam đã xây dựng thành công cơ sở dữ liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Cơ sở dữ liệu này hiện đang giao cho Bộ Công an quản lý). Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần triển khai điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ vì một số lý do.

Một số nội dung chủ yếu của Phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

19/03/2024

Phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được ban hành theo Quyết định số 629/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Thực hiện phương án, từ ngày 01/4/2024, TCTK bắt đầu thực hiện thu thập thông tin cuộc điều tra.

Kế hoạch tiến hành và tổ chức thực hiện Khảo sát mức sống dân cư 2024

19/03/2024

Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện theo chu kỳ hằng quý, vào thời điểm ngày 01 tháng giữa quý. Thực hiện Khảo sát mức sống dân cư năm 2024, ngày 17/7/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 636/QĐ-TCTK ban hành Phương án Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2024.

Chuẩn bị tổ chức điều tra thí điểm Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

18/03/2024

Thực hiện chương trình Điều tra thống kê quốc gia, năm 2025, Tổng cục Thống kê sẽ thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp. Để triển khai thành công, TCTK hiện đang thực hiện các công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra này. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tổ chức điều tra thí điểm Tổng điều tra nông nông thôn, nông nghiệp năm 2025.

Tổng cục Thống kê thực hiện 4 kỳ Khảo sát mức sống dân cư trong năm 2024

12/03/2024

Ngày 15/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Theo đó, Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện theo chu kỳ hằng quý, vào thời điểm ngày 01 tháng giữa quý.

Nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê

08/03/2024

Trong thời đại bùng nổ thông tin và tăng trưởng nhanh như hiện nay, số liệu thống kê ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với người dùng tin và các nhà hoạch định chính sách. Chính vì vậy, định kỳ 3 năm, Tổng cục Thống kê tổ chức Điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê trên phạm vi cả nước.

Ngành Thống kê Việt Nam - Những dấu ấn năm 2023

05/02/2024

Năm 2023 là năm chứng kiến sức bật vươn lên từ nội lực cùng quyết tâm vươn khó của đất nước dưới sự lãnh đạo, điều hành sáng suốt, linh hoạt của Đảng và Nhà nước ta trên các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, xã hội. Đây cũng là năm ghi nhận rất nhiều nỗ lực của Ngành Thống kê trong thực hiện mục tiêu chiến lược của Ngành và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của Năm.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top