Chi cục Thống kê Huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh: Chất lượng thông tin thống kê tiếp tục được nâng lên

22/01/2024 - 04:23 PM
Chiều ngày 17/01/2024, UBND huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thống kê năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Bình - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh; Đồng chí Phan Hồng Yến - UVBTV, Phó chủ tịch UBND Huyện Vũ Quang.
 
Tổng kết công tác Thống kê năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Đồng chí Phan Hồng Yến - UVBTV, Phó chủ tịch UBND Huyện và đồng chí Nguyễn Văn Tân - Chi cục trưởng
Chi cục thống kê huyện đồng chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Hữu Quân - Phó Chi cục trưởng CCTK huyện Vũ Quang, Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh đã trình bày báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác Thống kê năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo cho biết: Năm 2023, Chi cục Thống kê huyện Vũ Quang đã có những giải pháp phù hợp, linh hoạt trong triển khai thực hiện các cuộc điều tra, đảm bảo đúng kế hoạch, yêu cầu Phương án các cuộc điều tra quy định, đáp ứng kịp thời dữ liệu phục vụ tổng hợp, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện. Chất lượng thông tin thống kê trong các báo cáo được nâng lên rõ rệt, đáp ứng các yêu cầu thông tin của các cấp, các ngành, địa phương và đặc biệt là yêu cầu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện.

Trong năm 2023, Chi cục thống kê Huyện đã đẩy mạnh hoạt động phổ biến thông tin thống kê theo hướng kịp thời, đầy đủ, bình đẳng, khách quan và minh bạch đến mọi đối tượng sử dụng thông tin thống kê bằng nhiều hình thức; Luôn hoàn thành báo cáo tình hình kinh tế - xã hội đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng. Đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp và tham mưu kịp thời đối với UBND Huyện trong điều hành kinh tế - xã hội và điều hành chính sách; Đã biên soạn, cung cấp kịp thời số liệu Niên giám thống kê 2022; Tổ chức tốt 25 cuộc điều tra với 71 kỳ điều tra định kỳ theo kế hoạch ngành Thống kê. Việc thực hiện tính toán và công bố số liệu thống kê của nhiều cuộc điều tra đúng thời gian, quy trình, giúp tăng tính hiệu quả của thông tin thu thập được.

 
Tổng kết công tác Thống kê năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 2
                                                                            Toàn cảnh hội nghị

Hoạt động phổ biến thông tin thống kê, giáo dục pháp luật về thống kê ngày càng công khai, minh bạch, phổ biến kịp thời tới đông đảo người dùng tin. Công tác nâng cao chất lượng thông tin thống kê, phương pháp chế độ thống kê được quan tâm thực hiện tốt, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công tác thống kê trong thời kỳ mới.

Cùng với việc thường xuyên cung cấp và phổ biến các thông tin, sản phẩm thống kê quan trọng tới các phòng, ban, ngành, Chi cục tiếp tục quan tâm đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu sự chênh lệch số liệu thống kê; phối hợp với các phòng, ban liên quan tập huấn về chế độ báo cáo thống kê; phương án điều tra; định kỳ cử cán bộ đi giám sát, kiểm tra thống kê xã, thị trấn, điều tra viên về thống nhất phương pháp tính, phạm vi thu thập, tính toán, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê, đảm bảo tính thống nhất về số liệu báo cáo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị và bàn những giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thống kê năm 2024.

 
Tổng kết công tác Thống kê năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 1
Đ/c Trần Thanh Bình - Cục trưởng Cục thống kê tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Bình - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Phan Hồng Yến - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác thống kê đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình thực hiện và yêu cầu Chi cục thống kê và các phòng, ban, ngành, địa phương tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Theo đó, để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2024 của ngành Thống kê nói chung và công tác thống kê tại địa phương nói riêng, thống kê huyện Vũ Quang cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục nâng cao chất lượng số liệu thống kê, bảo đảm tốt thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp, trong đó chú trọng công tác phân tích và dự báo. Tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện quản lý nhà nước về Thống kê trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung của Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, Chiến lược phát triển Thống kê; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong công tác điều tra, thống kê. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê ở các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở; tăng cường phối hợp với các phòng, ban, ngành, các địa phương trong triển khai rà soát, thống nhất số liệu…

Tại Hội nghị, UBND Huyện đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác thống kê năm 2023.

 
Một số hình ảnh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác thống kê năm 2023
Tổng kết công tác Thống kê năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 3
 
Tổng kết công tác Thống kê năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 4

 
                                                                                Nguyễn Văn Tân
                 Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

 
 
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top