Một số nét cơ bản về Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại tỉnh Ninh Bình

06/04/2024 - 03:45 PM
Thưc hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 theo Quyết định số 629/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, tại tỉnh Ninh Bình có 460 địa bàn được chọn mẫu điều tra, trong đó 280 địa bàn thực hiện điều tra phiếu ngắn và 180 địa bàn thực hiện điều tra phiếu dài với tổng số 13.800 hộ điều tra, được thực hiện ở tất cả 143 xã, phường, thị trấn tại 8 huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh.
 
Để triển khai thực hiện thắng lợi cuộc điều tra, Tổ công tác cấp tỉnh cũng như Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình đã bám sát các nội dung quy định trong Phương án điều tra và các Văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thống kê, của UBND tỉnh triển khai các bước công việc của cuộc điều tra theo đúng quy định, ngày 20/02/2024 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 121/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tỉnh Ninh Bình; ngày 13/3/2024, Tổ trưởng Tổ công tác cấp tỉnh đã ban hành Văn bản số 190/TB-TCT về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Tổ công tác cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tỉnh Ninh Bình; ngày 12/3/2024, Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 184/KH-CTK về việc tổ chức, triển khai thực hiện Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tỉnh Ninh Bình;

Ngày 21/3/2024, Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 222/KH-CTK về việc kiểm tra, giám sát Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 và để triển khai công tác tuyên truyền cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh, ngày 22/3/2024, Tổ trưởng Tổ công tác cấp tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 229/KH-TCT về việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tỉnh Ninh Bình.
 
Đến ngày 25/3/2024 công tác cập nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn, lập bảng kê hộ tại 460 địa bàn chọn mẫu và cập nhật dữ liệu lên Trang điều hành tác nghiệp cuộc điều tra thực hiện hoàn thành đúng hướng dẫn của Tổng cục Thống kê, phục vụ kịp thời công tác chọn hộ mẫu điều tra.

 
Một số nét cơ bản về Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại tỉnh Ninh Bình
Triển khai thu thập thông tin tại hộ tại tỉnh Ninh Bình

Công tác tuyển chọn người cập nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn, lập bảng kê hộ và điều tra viên được thực hiện theo đúng hướng dẫn. Toàn tỉnh tuyển chọn 192 người thực hiện cập nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn, lập bảng kê hộ và 192 điều tra viên thực hiện điều tra thực địa. Các điều tra viên được tuyển chọn cơ bản là người tại địa phương, có trình độ, tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm điều tra thống kê và đã từng tham gia các cuộc điều tra thống kê gần đây, am hiểu địa bàn do đó thuận lợi trong công tác triển khai thu thập thông tin tại địa bàn.

Công tác tập huấn nghiệp vụ điều tra tại địa phương được triển khai theo 2 cấp, đến hết ngày 20/3/2024 đối với cấp tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn cập nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn, lập bảng kê hộ và hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm cho giám sát viên cấp tỉnh, giảng viên tại Chi cục Thống kê các huyện, khu vực. Tại cấp huyện, đến hết ngày 29/02/2024, các huyện, thành phố đã tổ chức xong 8 hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác cập nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn và lập bảng kê hộ cho người cập nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn, lập bảng kê hộ và đến hết ngày 26/3/2024, các huyện, thành phố đã tổ chức xong 8 hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm cho điều tra viên và giám sát viên cấp huyện. Qua các hội nghị tập huấn toàn bộ lực lượng tham gia điều tra đã cơ bản nắm vững quy trình cũng như nghiệp vụ quy định trong Phương án điều tra.

Bên cạnh đó, Tổ công tác cấp tỉnh còn phối hợp với các Ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến người dân về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trong bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tuyên truyền tại các cuộc họp của UBND tỉnh cũng như UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn; treo 162 băng rôn, khẩu hiệu tại các nơi công cộng như trụ sở làm việc, trung tâm văn hoá, đầu mối giao thông và khu vực đông dân cư; tuyên truyền trên 41 bảng điện tử, màn hình LED tại các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn; 8 huyện, thành phố và 143 xã, phường, thị trấn thực hiện phát file MP3 hỏi - đáp về cuộc điều tra trên hệ thống loa phát thanh của huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn; tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, bảng điện tử LED của Cục Thống kê; tuyên truyền trên 3 xe cổ động tại trung tâm tỉnh và các đường trục chính về các huyện, thành phố; đưa tin về cuộc điều tra trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trên Báo Ninh Bình. Thông qua công tác tuyên truyền, các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn tỉnh đã tiếp cận, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của cuộc điều tra, từ đó các hộ dân cư đã hợp tác tốt, cung cấp thông tin cho điều tra viên đảm bảo kịp thời.

Có thể thấy, điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện trong bối cảnh ngành Thống kê đang tổ chức triển khai nhiều các cuộc điều tra khác nhau, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo UBND Tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành liên quan cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương, cấp tỉnh, đến các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch ban hành. Đúng 7h30’ ngày 01/4/2024 toàn bộ lực lượng điều tra viên trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân triển khai thu thập thông tin tại các địa bàn chọn mẫu được phân công. Kết quả sơ bộ, sau 4 ngày đầu triển khai các điều tra viên trên địa bàn Tỉnh đã hoàn thành thu thập thông tin tại 1.431/13.800 hộ, đạt 10,4%, trong đó: 748/8.400 hộ điều tra phiếu ngắn, đạt 8,9% và 683/5.400 hộ điều tra phiếu dài, đạt 12,6%./.

T.H

  Nguồn Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top