Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành Điều tra doanh nghiệp năm 2024 với kết quả cao

17/04/2024 - 04:33 PM
Thực hiện Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Quyết định số 638/QĐ-TCTK ngày 17/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2024, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản gửi Cục Thống kê Tỉnh; các sở, ban, ngành; Liên minh Hợp tác xã; Hiệp hội Doanh nghiệp và UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc thực hiện Điều tra doanh nghiệp năm 2024 (ĐTDN2024). Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Cục Thống kê Tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai ĐTDN2024 theo đúng Phương án đã được phê duyệt; chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu phục vụ công tác điều tra; có văn bản hướng dẫn cụ thể việc kê khai thông tin gửi các cơ quan, đơn vị liên quan.

Với sự chỉ đạo sát sao của UBND Tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ và cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu, tài liệu liên quan cho Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác điều tra.

Qua rà soát, toàn tỉnh Hà Tĩnh có khoảng 7.256 doanh nghiệp (DN) tham gia điều tra, trong đó có 6.028 DN thực hiện điều tra toàn bộ (thu thập thông tin cơ bản về thông tin định danh, ngành nghề sản xuất kinh doanh, lao động, kết quả sản xuất kinh doanh) và 1.228 DN thực hiện điều tra mẫu (với các câu hỏi chi tiết, chuyên sâu, nhằm mục đích mở rộng nội dung điều tra, phục vụ tính các chỉ tiêu chuyên ngành, nâng cao chất lượng điều tra).

Cùng với cả nước, từ ngày 1/4 đến 31/5, Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh triển khai ĐTDN 2024 trên địa bàn Tỉnh; huy động 57 giám sát viên các cấp, 409 điều tra viên đáp ứng đủ các yêu cầu tham gia công tác thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát tại các địa bàn.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế, Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh), Liên minh Hợp tác xã và Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn đôn đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã tích cực phối hợp với ngành Thống kê, cung cấp thông tin vào phiếu web-form trên trang thông tin điện tử của cuộc điều tra doanh nghiệp và nộp báo cáo tài chính năm 2023 đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Với sự quyết liệt triển khai của CTK tỉnh Hà Tĩnh cùng sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các sở, ngành, tổ chức, chính quyền các cấp, công tác thu thập thông tin ĐTDN2024 hiện đang được đẩy mạnh. Tại các địa bàn, các điều tra viên đang tích cực liên hệ, hướng dẫn, hỗ trợ các DN, hợp tác xã trên địa bàn thực hiện kê khai phiếu điều tra, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng điều tra theo đúng kế hoạch.

Thành phố Hà Tĩnh là địa phương có số lượng DN lớn nhất trên địa bàn Tỉnh với 1.943 DN tham gia điều tra. Ngay sau khi có sự chỉ đạo của Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, Chi cục Thống kê Thành phố Hà Tĩnh đã nhanh chóng bắt tay vào xây dựng kế hoạch, rà soát DN, tuyển chọn, phân công nhiệm vụ cho điều tra viên nhằm đạt kết quả tốt nhất thu thập thông tin về tình hình hoạt động của DN. Chi cục Thống kê Thành phố Hà Tĩnh huy động 35 điều tra viên trực tiếp theo dõi, hướng dẫn DN cung cấp thông tin cần thiết vào phiếu web-form và nộp báo cáo tài chính trên trang điện tử của cuộc điều tra.  
 
Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành Điều tra doanh nghiệp năm 2024 với kết quả cao nhất
Điều tra viên Chi cục Thống kê thành phố Hà Tĩnh hướng dẫn DN thực hiện điền phiếu điều tra
Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tại huyện Thạch Hà có 643 đơn vị thực hiện phiếu điều tra, trong đó có 122 phiếu chọn mẫu, 521 phiếu toàn bộ. Thời điểm này, các điều tra viên địa bàn huyện Thạch Hà cũng đang tích cực liên hệ, hướng dẫn, hỗ trợ các DN, hợp tác xã trên địa bàn thực hiện kê khai phiếu điều tra.

Đây là cuộc điều tra thực hiện trên quy mô lớn, thời gian không dài với nhiều nội dung chuyên sâu. Một trong những khó khăn đối với hoạt động điều tra là hiện nhiều DN phải tạm ngừng hoạt động hoặc thành lập nhưng không hoạt động, không liên hệ được với kế toán hoặc chủ DN. Do đó, các điều tra viên phải tập trung thực hiện điều tra với tinh thần quyết tâm cao. Hy vọng, ngành Thống kê tỉnh Hà Tĩnh sẽ sớm hoàn thành ĐTDN2024 với kết quả cao nhất./.
 
PV

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top