Thái Bình - Đẩy mạnh công tác chuẩn bị cuộc Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ năm 2024

29/03/2024 - 03:03 PM

Ngành Thống kê Thái Bình xác định cuộc Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ năm 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng; ngoài việc cập nhật đầy đủ về thông tin dân số, nhân khẩu học suy rộng đến cấp huyện phục vụ cho Hệ thống chỉ tiêu thống kê các cấp thì còn có ý nghĩa trong việc đánh giá, hoạch định trong quy hoạch, phân bố dân cư của Tỉnh. Để cuộc điều tra diễn ra theo đúng Phương án, kế hoạch vào ngày 1/4/2024, Cục Thống kê tỉnh Thái Bình sớm đã triển khai nhiều nội dung đẩy mạnh công tác chuẩn bị. Hiện, Cục Thống kê tỉnh Thái Bình đang tập trung cho công tác ra quân điều tra thời điểm 1/4/2024.

 Đẩy mạnh công tác chuẩn bị cuộc Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Giám sát kiểm tra khâu rà soát lập bảng kê

Công tác chuẩn bị điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ 2024

Thực hiện Phương án, Kế hoạch điều tra và các văn bản hướng dẫn, Cục Thống kê tỉnh đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ Công tác Chỉ đạo Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ năm 2024 của tỉnh (Tổ công tác) gồm: Cục trưởng, Cục Thống kê làm Tổ trưởng, lãnh đạo các ngành Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê là Tổ viên.

Tổ công tác đã ban hành Kế hoạch Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ năm 2024 - tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch thực hiện cuộc điều tra trên địa bàn Tỉnh gửi các sở, ngành các cơ quan đơn vị phối hợp liên quan, đồng thời gửi đến các huyện/thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Tỉnh.

Cục Thống kê tỉnh đã có công văn về việc tuyển chọn điều tra viên giai đoạn rà soát lập bảng kê và giai đoạn Thu thập thông tin chính thức phiếu điều tra; Công tác tập huấn rà soát lập bảng kê cho 340 điều tra viên, tập huấn Thu thập thông tin điều tra theo Phiếu điều tra cho 308 điều tra viên với 08 lớp/08 huyện, thành phố; đồng thời có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn Thông báo về việc mục đích, nội dung Rà soát lập bảng kê hộ và điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ năm 2024 từ ngày 17/2/2024 đến ngày 20/3/2024 cũng như công tác phối hợp chỉ đạo tuyển chọn điều tra viên, tuyên truyền, vai trò tham gia tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương liên quan đến cuộc điều tra.

Công tác giám sát cuộc điều tra được thực hiện theo cấp tỉnh và cấp huyện; ngay từ những ngày đầu và trong thời gian rà soát lập bảng kê các giám sát viên đã có mặt trực tiếp tại địa bàn điều tra để giám sát kiểm tra và hỗ trợ các điều tra viên rà soát lập bảng kê, cập nhật sơ đồ nền theo đúng hướng dẫn của phương án điều tra.

Kết quả, qua việc rà soát, lập bảng kê cho thấy, với 668 địa bàn điều tra trên địa bàn Tỉnh tại thời điểm 1/4/2019 có 168.086 hộ và 515.164 người; kết quả rà soát bảng kê số hộ, số khẩu cho thấy thời điểm hiện tại có 167.963 hộ (giảm 0,1%) và 517.612 người (tăng 0,4%). Trong đó, địa bàn có số hộ giảm nhiều nhất là 25% số hộ, cao nhất là tăng 51% số hộ; địa bàn có số người giảm nhiều nhất là 30% số hộ, địa bàn có số người tăng nhiều nhất 78% số hộ.

Những khó khăn, thuận lợi trong thực hiện Điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ 2024

Thái Bình gặp thuận lợi trong việc tuyển chọn điều tra viên, lập bảng kê, thu thập thông tin tại hộ do có sự phối hợp và gắn trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc cử người tham gia cùng với việc chủ động của ngành Thống kê trong việc trưng dụng các điều tra viên tham gia ở các cuộc điều tra khác không cùng thời điểm.

Tuy nhiên, nhiều địa bàn của tỉnh Thái Bình qua rà soát biến động mạnh về số hộ, số khẩu nên việc rà soát lập bảng kê cũng có những khó khăn nhất định. Trong đó, nổi lên là một số địa bàn giảm mạnh về số hộ thuê ở trọ năm 2019 thì nay không còn ở địa bàn; một số địa bàn tăng đột biến do có khu dân cư mới, một số hộ trước đây đi làm ăn xa qua đợt dịch bệnh Covid - 2019 nay về ở ổn định tại địa bàn, các hộ di biến động do xuất hiện các khu sản xuất công nghiệp và nhiều nguyên nhân tăng, giảm khác…

Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuẩn bị đảm bảo tốt cho công tác ra quân điều tra thời điểm 1/4/2024Hiện nay, những ngày cuối tháng Ba, đầu tháng Tư, Tổ chỉ đạo, Cục Thống kê tập trung cho công tác ra quân điều tra thời điểm 1/4/2024; đồng thời có văn bản chỉ đạo, phối hợp về công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và chỉ đạo xuyên suốt các cấp ủy, chính quyền địa phương cơ quan đơn vị phối hợp hỗ trợ và chỉ đạo tạo điều kiện tốt nhất cho các điều tra viên, giám sát viên thực hiện chức trách nhiệm vụ. Phân công thành viên Tổ chỉ đạo các ngành Công an Tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê chỉ đạo các đơn vị trong từng ngành từ tỉnh, đến huyện hỗ trợ, kiểm tra, giám sát các khâu, công đoạn của cuộc điều tra./.

Tăng Bá Phúc

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Bình

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top