Điện Biên - triển khai thu thập thông tin Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

03/04/2024 - 09:29 AM
Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 (Điều tra DSGK 2024) được thực hiện giữa hai cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và năm 2029. Đây là cuộc điều tra có quy mô mẫu lớn do ngành Thống kê chủ trì thực hiện.

Thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, Cục Thống kê Điện Biên - Cơ quan Thường trực của cuộc điều tra trên địa bàn Tỉnh đã chủ động tham mưu phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ các công việc trong cuộc DSGK 2024 tại địa phương. Đến ngày 31/3/2024, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị, sẵn sàng đồng loạt ra quân vào ngày 01/4/2024 trên địa bàn toàn tỉnh.

Cụ thể, về thành lập tổ công tác, ở cấp tỉnh, Cục Thống kê tỉnh Điện Biên đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 về việc thành lập tổ công tác Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tỉnh Điện Biên (gồm 19 đồng chí). Theo phương án điều tra, tỉnh Điện Biên không thành lập tổ công tác cấp huyện.

Tổ công tác Điều tra DSGK 2024 tỉnh Điện Biên đã xây dựng các kế hoạch và hướng dẫn tổ chức thực hiện điều tra trên địa bàn tỉnh, gồm: Kế hoạch số 12/KH-CTK ngày 02/01/2024 về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; Kế hoạch số 127/KH-CTK ngày 14/3/2024 về việc tổ chức triển khai thực hiện cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; Kế hoạch số 153/KH-CTK ngày 21/3/2024 về việc kiểm tra, giám sát điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; Kế hoạch số 156/KH-CTK ngày 22/3/2024 về việc phân công kiểm tra, giám sát điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 (giai đoạn 1). Các kế hoạch được xây dựng, ban hành với đầy đủ nội dung, thời gian thực hiện công việc phù hợp với tình hình thực tế của Tỉnh.
 
Điện Biên quyết tâm thực hiện thành công Điều tra dân số và nhà ờ giữa kỳ năm 2024 1
Đoàn giám sát Trung ương do bà Vũ Thị Thu Thuỷ - Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và ứng CNTT thống kê làm trưởng đoàn cùng Cục Thống kê tỉnh Điện Biên giám sát tại Chi cục thống kê khu vực Điện Biên Phủ- Mường Ảng

Bên cạnh đó, công tác rà soát địa bàn, lập bảng kê được triển khai thực hiện theo đúng phương án, hướng dẫn của Trung ương. Chi cục Thống kê các huyện đã chỉ đạo cán bộ rà soát soát địa bàn, lập bảng kê lần lượt, liền kề theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn.

Điều tra DSGK 2024 tỉnh Điện Biên có 354 địa bàn được chọn mẫu (10.620 hộ) trong đó: 233 địa bàn phiếu ngắn (6.990 hộ); 121 địa bàn phiếu dài (3.630 hộ). Đến ngày 25/3/2024, toàn Tỉnh đã hoàn thành rà soát 354 địa bàn và thực hiện nhập dữ liệu lên web điều hành đúng tiến độ của Trung ương.

Cục Thống kê tỉnh Điện Biên đặc biệt chú trọng tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên theo tiêu chuẩn quy định, tập huấn nghiệp vụ và phương pháp ghi phiếu điều tra trên cơ sở phương án điều tra của Tổng cục Thống kê quy định.

Điều tra DSGK 2024 tiếp tục được thu thập thông tin bằng phiếu điện tử (CAPI) thay thế toàn bộ phiếu giấy. Do đó, công tác tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên và tập huấn nghiệp vụ được Cục Thống kê tiến hành nghiêm túc, kỹ lưỡng, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng. Trong cuộc điều tra này, tỉnh Điện Biên đã huy động 139 điều tra viên và 57 giám sát viên cấp tỉnh và cấp huyện.  

Để công tác thu thập thông tin đạt hiệu quả cao, thực hiện kế hoạch của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Điện Biên đã tổ chức 22 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cấp tỉnh và cấp huyện cho tổng số 472 lượt người tham dự là giám sát viên (cấp tỉnh, huyện), giảng viên cấp huyện và điều tra viên các cấp về các nội dung: Rà soát sơ đồ nền, lập bảng kê; Nghiệp vụ và hướng dẫn phần mềm Capi trong cuộc điều tra DSGK năm 2024.

Chi cục Thống kê các huyện thực hiện đúng theo quy định của Phương án TĐT, các giảng viên được phân công hướng dẫn đã chuẩn bị bài giảng chu đáo, công tác hậu cần phục vụ hội nghị được đảm bảo, trong quá trình tổ chức tập huấn có thảo luận đưa ra nhiều tình huống thảo luận sát với tình hình thực tế của địa phương.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trong không khí cả nước đồng loạt ra quân Điều tra DSGK 2024, sáng ngày 01/4/2024, Cục Thống kê tỉnh Điện Biên đã tổ chức thành công Lễ ra quân điều tra. Sau Lễ ra quân, các điều tra viên, giám sát viên nhanh chóng triển khai công tác thu thập thông tin tại các hộ dân. Thời gian thu thập thông tin Điều tra DSGK năm 2024 trên địa bàn Tỉnh được thực hiện từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 30/4/2024.
 
Điện Biên quyết tâm thực hiện thành công Điều tra dân số và nhà ờ giữa kỳ năm 2024
Đoàn giám sát Trung ương thực hiện giám sát công tác điều tra tại hộ thuộc xã Lóng Luông,
thành phố Điện Biên Phủ ngày 02/4/2024

Đây là lần thứ hai, ngành Thống kê tổ chức cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ với một số điểm thay đổi so với cuộc điều tra trước, trong đó có điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên tiến hành thu thập thông tin phiếu điều tra đối với người nước ngoài đang thường trú trên lãnh thổ Việt Nam.

Để cuộc Điều tra DSGK 2024 được thành công, đúng tiến độ, đáp ứng các yêu cầu đề ra, Cục Thống kê tỉnh Điện Biên xác định tập trung những công việc chủ yếu sau:

Một là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt đối với cấp cơ sở tăng cường công tác phối hợp giữa giám sát viên các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện trọng tâm, trọng điểm, tiếp cận được các đối tượng, đơn vị điều tra. Theo dõi sát tiến độ thu thập thông tin của điều tra viên được phân công quản lý; đôn đốc điều tra viên thực hiện đúng tiến độ thu thập thông tin theo quy định; giải đáp mọi thắc mắc về nghiệp vụ khi điều tra viên vướng mắc. Điều tra viên là lực lượng trực tiếp thực hiện thu thập thông tin tại địa bàn, do đó cần nâng cao tinh thần trách nhiệm đảm bảo chất lượng số liệu thu thập. Giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thu thập thông tin, định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả công việc được phân công.

Ba là, nghiệm thu phiếu điều tra, tổng hợp báo cáo kết quả theo kế hoạch của Tổng cục Thống kê. Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả sơ bộ cuộc điều tra theo đúng kế hoạch.
 
Điện Biên quyết tâm thực hiện thành công Điều tra dân số và nhà ờ giữa kỳ năm 2024 2
Đoàn giám sát Trung ương trao đổi rút kinh nghiệm với điều tra viên tại địa bàn

Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương các cấp, sự phối hợp các sở, ngành; sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nghiệp vụ chuyên môn của các thành viên tổ công tác, điều tra viên, giám sát viên và đặc biệt là sự ủng hộ tích cực của người dân trên địa bàn tỉnh, chắc chắn Cục Thống kê tỉnh Điện Biên thực hiện thành công Điều tra DSGK năm 2024, từ đó có được dữ liệu thống kê về dân số và nhà ở chính xác, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo các cấp trên địa bàn Tỉnh./.
Nguyễn Xuân Thọ
Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Điện Biên

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top