Chi cục Thống kê khu vực Mộc Châu - Vân Hồ: Tăng cường giám sát công tác triển khai thu thập thông tin Điều tra dân số và nhà ở

05/04/2024 - 09:37 AM
Hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ thuộc tỉnh Sơn La có tổng số 29 xã, trong đó 12/14 xã thuộc huyện Vân Hồ là xã vùng III (xã đặc biệt khó khăn).
 
Thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2024; Kế hoạch số 567/KH-CTK ngày 29/12/2023 của Cục Thống kê Sơn La về Kế hoạch triển khai Điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La, Chi cục Thống kê khu vực Mộc Châu - Vân Hồ đã xây dựng nhiều văn bản tổ chức triển khai thực hiện Điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ. Cụ thể là: Kế hoạch số 21/KH-CCTKKV ngày 26/01/2024 về Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2024 trên địa bàn huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ; Kế hoạch số 28/KH-CCTKKV ngày 06/02/2024 Kế hoạch kiểm tra, giám sát Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2024, phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm và rõ thời gian; Công văn số 38/CV-CCTKKV ngày 23/02/2024 về triển khai triển khai lập bảng kê Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 01/4/2024.
 
Thực hiện các kế hoạch trên, Chi cục Thống kê khu vực Mộc Châu - Vân Hồ đã hoàn thành lập bảng kê tại cơ sở ngày 18/3/2024 và đối chiếu, nhập dữ liệu lên hệ thống hoàn thành ngày 22/3/2024. Kết quả sau rà soát, lập bảng kê, huyện Mộc Châu 52 địa bàn, trong đó có 18 địa bàn phiếu dài, 34 địa bàn phiếu ngắn; huyện Vân Hồ 37 địa bàn, trong đó 13 địa bàn phiếu dài, 24 địa bàn phiếu ngắn.
 
Chi cục Thống kê khu vực Mộc Châu – Vân Hồ khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành Điều tra dân số và nhà ở theo đúng tiến độ
 Đoàn giám sát Trung ương làm việc với Chi cục Thống kê Mộc Châu - Vân Hồ về công tác thu thập thông tin tại địa bàn

Do trình độ dân trí của người dân trên địa bàn còn hạn chế, để người dân hiểu rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa cuộc điều tra, từ đó có sự phối hợp tích cực trong công tác thu thập thông tin, Chi cục khu vực Mộc Châu - Vân Hồ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ban hành Kế hoạch số 65/KH-CCTK ngày 26/3/2024 về kề hoạch tuyên truyền Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn 02 huyện Mộc Châu và Vân Hồ; Công văn số 66/CV-CCTK ngày 29/3/2024 đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cho Điều tra. Theo đó, công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện Mộc Châu và Vân Hồ được triển khai với nhiều hình thức như: Phát file MP3 tuyên truyền trên loa phát thanh tại 296 bản, tiểu khu; treo băng rôn trên các trục đường chính trung tâm của thị trấn Mộc Châu, thị trấn nông trường Mộc Châu và xã Mường Sang.
 
Trên cơ sở địa bàn điều tra đã được xác định, ngày 01/4/2024, các điều tra viên tại khu vực Mộc Châu - Vân Hồ đã tiến hành ra quân điều tra tại các hộ dân trên địa bàn. Theo ông Đỗ Xuân Trường, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Mộc Châu – Vân Hồ, tính đến 15h00 ngày 03/4, tại huyện Mộc Châu, các điều tra viên đã điều tra được 66/1020 phiếu ngắn (đạt tỷ lệ 6,47%) và 33/540 phiếu dài (đạt tỷ lệ 6,11%). Còn tại huyện Vân Hồ, các điều tra viên đã điều tra được 70/720 phiếu ngắn (đạt tỷ lệ 9,72%) và 47/390 phiếu dài (đạt tỷ lệ 12,05%).
 
Các điều tra viên thực hiện thu thập thông tin theo đúng quy trình đã được tập huấn, hướng dẫn và có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục của các giám sát viên. Chi cục Thống kê khu vực Mộc Châu - Vân Hồ.
 
Với kinh nghiệm nhiều lần thực hiện các cuộc tổng điều tra thống kê trong chỉ đạo, thực hiện từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc của Lãnh đạo, công chức Chi cục Thống kê khu vực Mộc Châu - Vân Hồ và với khả năng của các điều tra viên có trình độ, biết sử dụng thành thạo thiết bị di động để thu thập thông tin, việc thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ gặp khá nhiều thuận lợi.
 
Chi cục Thống kê khu vực Mộc Châu – Vân Hồ khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành Điều tra dân số và nhà ở theo đúng tiến độ 1
Đoàn giám sát Trung ương và Cục Thống kê tỉnh Sơn La kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin
tại địa bàn điều tra của khu vực Mộc Châu - Vân Hồ.
Trong Ảnh: Đoàn giám sát TW rút kinh nghiệm cho ĐTV tại địa bàn

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi trên, công tác thu thập thông tin điều tra tại địa bàn cũng gặp một số khó khăn. Trong thời điểm diễn ra điều tra, UBND các xã, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, công chức xã và cán bộ bán chuyên trách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mộc Châu tập trung thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh xây dựng Đề án thành lập thị xã Mộc Châu, tổ chức lấy ý kiến cử tri và nhân dân đặt tên phường, xã mới. Do đó việc tập trung Điều tra những ngày đầu tiến độ chậm hơn so với kế hoạch. Ngoài ra, hiện đang là thời điểm bước vào vụ sản xuất Đông Xuân năm 2024, nên bà con nông dân của các hộ gia đình thường đi lao động sản xuất nên vắng nhà. Vì thế, những ngày đầu tiến hành điều tra, các điều tra viên chỉ có thể gặp chủ hộ là người già ở nhà vào giờ nghỉ trưa và tối để thu thập thông tin. Mặc dù vậy, Chi cục Thống kê khu vực Mộc Châu – Vân Hồ sẽ cùng các điều tra viên, giám sát viên khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành điều tra theo đúng tiến độ đề ra./.

Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng CNTT thống kê Vũ Thị Thu Thủy lưu ý với Cục Thống kê tỉnh Sơn La và các Chi cục  tại địa bàn giám sát là thực hiện quán triệt triệt để việc điều tra viên phải đến tận hộ thu thập thông tin và bật định vị GPS suốt thời gian điều tra tại hộ; sớm đồng bộ thông tin thu thập được lên hệ thống để kịp cập nhật và khắc phục các lỗi sót trong quá trình thu thập thông tin. Đặc biệt điều tra viên phải đọc kỹ tài liệu hướng dẫn, thực hiện hỏi theo đúng các bước hỏi, đặc biệt với các câu hỏi liên quan xác định nhân khẩu thực tế thường trú; kết hợp hỏi và quan sát hiện trường, đặc biệt với các câu hỏi liên quan đến thông tin về nhà ở...

 
P.V
 
 
 
 
         

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top