Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại Thanh Hoá

13/04/2024 - 10:30 PM
Thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về ban hành Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 (viết tắt Điều tra DSGK 2024), Thanh Hóa đã bắt đầu tiến hành thực hiện điều tra từ ngày 01/4/2024. Tính đến ngày 10/4/2024, Thanh Hóa đã hoàn thành và đạt được một số kết quả trong công tác điều tra.

Thực hiện Công văn số 1246/TCTK-TTDL ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn thành lập Tổ Công tác cấp tỉnh để chỉ đạo thực hiện cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, ngày 10/8/2023, Cục Thống kê Thanh Hóa có Tờ trình số 162/TTr-CTK gửi Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ Công tác Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tỉnh Thanh Hóa; ngày 15/8/2023 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2890/QĐ-UBND thành lập Tổ Công tác tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa đã xây dựng các kế hoạch về tổ chức thực hiện Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; kế hoạch tập huấn nghiệp vụ tại cấp tỉnh và cấp huyện; kế hoạch về kiểm tra, giám sát Điều tra DSGK 2024 trên địa bàn tỉnh.

 
Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn Điều tra dân số nhà ở giữa kỳ năm 2024

Trên cơ sở địa bàn điều tra do Trung ương chọn, Tổ Công tác cấp tỉnh hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố (Chi cục Thống kê huyện) thực hiện việc rà soát theo nguyên tắc giữ nguyên ranh giới của địa bàn điều tra (ĐBĐT) từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐTDS 2019) và thực hiện cập nhật những thông tin thay đổi của ĐBĐT. Số lượng địa bàn điều tra trên địa bàn tỉnh được chọn là 1.494 địa bàn, chia ra: địa bàn điều tra phiếu dài là 327 địa bàn, địa bàn điều tra phiếu ngắn là 1.167 địa bàn và đã hoàn thành trước ngày 10/12/2023.

Từ ngày 01/3 đến 28/3/2024, Tổ Công tác tỉnh hướng dẫn các huyện căn cứ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn từ TĐTDS 2019, tiến hành lập Bảng kê hộ địa bàn điều tra, thực hiện theo tuần tự từ ngôi nhà/căn hộ/nơi ở đầu tiên đến cuối cùng của địa bàn điều tra bằng phiếu giấy, danh sách toàn bộ số nhà, số hộ trên ĐBĐT để cập nhật lên trang điều hành tác nghiệp Điều tra DSGK 2024.

Số lượng hộ mẫu trên địa bàn tỉnh được chọn là 44.820 hộ, chia ra: Hộ thu thập thông tin phiếu dài là 9.810 hộ, hộ thu thập thông tin phiếu ngắn là 35.010 hộ (có danh sách chi tiết đến các huyện).

Căn cứ vào số lượng địa bàn điều tra được Trung ương chọn và theo quy định của Phương án điều tra, Thanh Hóa đã tuyển chọn 710 ĐTV (bao gồm điều tra viên dự phòng), 22 công chức các phòng chuyên môn Cơ quan Cục làm giám sát viên cấp tỉnh, 123 công chức tại 27 Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố làm giám sát viên cấp huyện. Tài khoản của giám sát viên, điều tra viên đều được  phân quyền theo qui định; các thông tin liên quan đến điều tra được cập nhật đầy đủ kịp thời trên hệ thống. 

Cục Thống kê Thanh Hóa đã tổ chức các lớp tập huấn về công tác cập nhật địa bàn, lập bảng kê hộ điều tra, tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cho báo cáo viên cấp huyện; tập huấn công tác lập bảng kê hộ cho đội ngũ ĐTV huyện, xã; tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cho đội ngũ ĐTV huyện, xã...

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng quyết định đến kết quả cuộc điều tra, Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa tập trung chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan truyền thanh, truyền hình phát video hỏi đáp về điều tra dân số giữa kỳ năm 2024; mời Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa dự hội nghị tập huấn cấp tỉnh để đăng bài trên Truyền hình tỉnh và báo địa phương. Ở cấp huyện, Chi cục Thống kê các huyện phối hợp các cấp, các ngành có liên quan thực hiện làm tốt công tác tuyên truyền tại địa phương và cấp xã/phường/thị trấn bằng việc phát trên loa địa phương video hỏi đáp về điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; sổ tay hướng dẫn công tác tuyên truyền; tờ rơi về Điều tra DSGK2024...

Với sự chuẩn bị kỹ càng, công tác tuyên truyền được chú trọng nên công tác thu thập thông tin trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi. Tính đến 15h ngày 09/4/2024, toàn tỉnh thực hiện được 15.626 hộ/35.010 hộ phiếu ngắn, đạt 44,6% và 3.334 hộ/9.810 hộ phiếu dài, đạt 34,0%; tổng chung cả 2 loại phiếu đã hoàn thành 18.960 hộ, đạt 42,3%.

Nhằm bảo đảm chất lượng của cuộc điều tra, Tổ Công tác cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát từ khâu lập bảng kê, tập huấn, thu thập thông tin tại hộ. Từ ngày 26/3 đến ngày 09/4/2024, Tổ công tác tỉnh đã thực hiện 2 đợt kiểm tra, giám sát tại 20 huyện, thị xã, thành phố với 22 lượt đơn vị (trong đó kiểm tra, giám sát lập bảng kê và tập huấn cấp huyện tại 10 đơn vị; kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin hộ điều tra tại 12 đơn vị). Theo kế hoạch, đợt 3 kiểm tra, giám sát 8 huyện, thị xã, thành phố về thu thập thông tin và xử lý kết quả điều tra sẽ được thực hiện ngày 22/4 đến 27/4.

 
Thanh Hóa: Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 đã hoàn thành điều tra 18.960 hộ, đạt 42,3%
Điều tra viên đến hộ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Mặc dù gặp nhiều khó khăn như: Địa bàn rộng, nhiều đơn vị điều tra, trong tỉnh có nhiều đơn vị cấp huyện thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư để triển khác các dự án lớn (thị xã Nghi Sơn, thành phố Sầm Sơn, huyện Đông Sơn, Hoằng Hóa….); song Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn Thanh Hóa nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp, hợp tác của các sở, ngành; đặc biệt là sự ủng hộ  của các hộ được chọn điều tra nên bước đầu thực hiện điều tra tại địa bàn đã đạt kết quả tích cực.

Trong thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ điều tra, phấn đấu hoàn thành tất cả các công việc theo qui định của phương án điều tra, đúng tiến độ và chất lượng cao nhất ./.

 
PV
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top