TP. HỒ CHÍ MINH: Đã sẵn sàng cho điều tra doanh nghiệp năm 2024

04/04/2024 - 10:52 AM
Điều tra doanh nghiệp là một trong các cuộc điều tra thống kê quốc gia được thực hiện hàng năm, nhằm thu thập các thông tin phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Năm 2024, thực hiện theo Quyết định 638/QĐ-TCTK ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc Ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2024, đến nay, Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho điều tra doanh nghiệp năm 2024 với nhiều hoạt động, chương trình nhằm đảm bảo đúng thời gian cũng như chất lượng thu thập thông tin cho cuộc điều tra này.

Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò đầu tàu kinh tế, là một trong hai trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật lớn nhất của cả nước. So với cả nước, Thành phố chỉ chiếm 0,63% diện tích và 9,4% dân số nhưng số lượng doanh nghiệp chiếm hơn 32%, số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chiếm 9%, thu ngân sách nhà nước chiếm khoảng 27%...

 
Ảnh minh họa

Thời gian qua, công tác tổ chức thực hiện điều tra doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai khẩn trương, nghiêm túc và luôn bám sát theo đúng Phương án của Tổng cục Thống kê. Đồng thời, cũng linh hoạt trong triển khai thực hiện để phù hợp với thực tiễn của Thành phố, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt cuộc điều tra doanh nghiệp trên địa bàn, phục vụ đầy đủ, kịp thời nhu cầu về thông tin của khu vực doanh nghiệp.

Xác định đây là cuộc điều tra có quy mô lớn, tính chất phức tạp, phạm vi điều tra rộng, đặc biệt với số lượng doanh nghiệp lớn nhất cả nước (trên 300 nghìn doanh nghiệp) nên công tác chuẩn bị được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng. Cục Thống kê Thành phố đã thành lập Tổ Thường trực Chỉ đạo điều tra doanh nghiệp năm 2024 của Thành phố, gồm 10 thành viên của các sở, ban ngành và do đồng chí Trần Phước Tường, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố làm Tổ trưởng.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng thông tin thu thập của cuộc điều tra, Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập tổ chuyên môn trong điều tra doanh nghiệp năm 2024 với các thành viên là những công chức có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn phụ trách thuộc các Phòng nghiệp vụ của Cục Thống kê.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho ĐTDN năm 2024 đã hoàn thành, đáp ứng chất lượng, tiến độ điều tra. Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh rà soát, cập nhật và hoàn thành danh sách nền; hoàn thành công tác lựa chọn các điều tra viên và giám sát viên. Lực lượng điều tra viên chịu trách nhiệm trực tiếp phụ trách, theo dõi, liên lạc doanh nghiệp để cung cấp thông tin cần thiết, giải đáp thắc mắc khi điền vào phiếu Web-form trên trang điện tử của cuộc điều tra.

Thực hiện đăng tải Quyết định, phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023 của Tổng cục Thống kê; Kế hoạch Cục Thống kê về việc thực hiện phương án điều tra doanh nghiệp; tờ rơi hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thông tin trên website Cục Thống kê.

Triển khai tập huấn điều tra doanh nghiệp cho các điều tra viên và giám sát viên về nghiệp vụ và sử dụng phần mềm điều tra, giám sát; sử dụng Trang Web điều hành tác nghiệp; hướng dẫn cách đọc, sử dụng, đối chiếu một số thông tin trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp…

Để công tác thu thập thông tin được thuận lợi, Cục Thống kê Thành phố ban hành Công văn gửi giám đốc các Công ty, Doanh nghiệp, Hợp tác xã có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố; chỉ đạo giám sát viên, điều tra viên phải khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp kê khai phiếu ngay từ ngày 01/04/2024 để đảm bảo tiến độ điều tra. Trong giai đoạn đầu, Ngành Thống kê Thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Cơ quan Thuế đễ hỗ trợ ĐTV đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp vào kê khai, cung cấp thông tin.

Công tác tuyên truyền là khâu đột phá, hỗ trợ đắc lực cho công tác thu thập thông tin của ĐTDN của Thành phố. Trong những năm gần đây, cộng đồng doanh nghiệp đã biết đến một cách khá rộng rãi về ngành Thống kê, về cuộc điều tra doanh nghiệp và đặc biệt có trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin trên Trang điện tử. Nhận thức được ảnh hưởng tích cực của công tác tuyên truyền đối với cuộc điều tra, Cục Thống kê, Chi cục Thống kê đã phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố, quận, huyện để tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của các đơn vị. Ngoài ra, công tác tuyên truyền còn được thực hiện trên các trang web, bảng LED, Pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tại UBND quận/huyện, phường/xã…, góp phần giúp người dân và doanh nghiệp hiểu rõ và phối hợp thực hiện tốt việc thu thập thông tin điều tra.

Theo kế hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2024 từ ngày 01/4/2024 đến ngày 31/7/2024. Với sự chuẩn bị nghiêm túc và bài bản, Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ hoàn thành thu thập thông tin về doanh nghiệp theo đúng Phương án tiến độ điều tra, kịp thời phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế – xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của địa phương./. 

 
Trần Phước Tường
Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh

 
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top