Phú Thọ tập trung triển khai Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

17/04/2024 - 02:18 PM

Thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; Quyết định số 1389/QĐ-TCTK ngày 20/12/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc sửa đổi Phụ lục Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thành lập Tổ công tác tỉnh Phú Thọ về Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch số 27/KH-CTK ngày 16/01/2024 tổ chức, triển khai cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thực hiện điều tra tại 685 địa bàn, trong đó: có 475 địa bàn thực hiện thu thập thông tin phiếu ngắn và 210 địa bàn thu thập thông tin phiếu dài thuộc phạm vi 13 huyện, thành, thị (100% xã, phường, thị trấn có địa bàn điều tra).
 
Về công tác thông tin, tuyên truyền: Thực hiện phương án điều tra, Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ đã xây dựng Kế hoạch thực hiện tuyên truyền cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Trong đó thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Cổng thông tin điện tử tỉnh, huyện, tuyên truyền bằng hình thức treo băng zôn, pano dán, tuyên truyền qua Đài truyền thanh xã, tổ chức họp ở các khu dân cư…
 
Toàn tỉnh đã thực hiện in và cấp phát trên 130 băng rôn và 1800 pano tuyên truyền. Các huyện, thành, thị tổ chức treo ở những nơi tập trung đông dân cư, những xã có nhiều địa bàn điều tra và thực hiện dán pano tuyên truyền ở nhà văn hóa khu dân cư. Đối với hệ thống Đài truyền thanh, UBND xã đã chỉ đạo phát trên hệ thống loa của đơn vị và được cài đặt theo giờ theo đúng hướng dẫn của Cục Thống kê. Thông qua việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, các tổ chức, cá nhân và người dân đã nắm rõ được mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra, tích cực phối hợp cung cấp thông tin giúp điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.


Lãnh đạo Cục Thống kê Phú Thọ và đoàn giám sát kiểm tra, giám sát tại huyện Lâm Thao

Về công tác tổ chức, thực hiện: Phòng Thu thập Thông tin thống kê chủ trì phối hợp với Phòng Thống kê Xã hội tham mưu giúp Cục trưởng Cục Thống kê xây dựng Kế hoạch, quản lý, chỉ đạo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, rà soát cập nhật địa bàn điều tra (ĐBĐT), lập bảng kê hộ; thiết lập hệ thống trên trang Web; kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, làm sạch dữ liệu; thẩm định thông tin đã được ĐTV hoàn thành điều tra theo quy định.

Chi cục Thống kê cấp huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức, triển khai cuộc điều tra; thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo và tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có địa bàn điều tra; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng điều tra tại các ĐBĐT. Hướng dẫn ĐTV thực hiện nhiệm vụ; lựa chọn phương pháp thu thập thông tin phù hợp với các trường hợp đặc thù; tham gia giám sát công tác điều tra ở địa bàn; kiểm tra và duyệt số liệu phiếu điều tra theo phân công của Cục Thống kê.

Về tiến độ thu thập thông tin: Tổ công tác tỉnh (Cục Thống kê) có văn bản số 192/CTK-TCT ngày 29/3/2024 về ra quân Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, để triển khai đến các thành viên Tổ công tác, các Chi cục Thống kê thực hiện. Tính đến ngày 17/4/2024 (9 giờ sáng) toàn Tỉnh đã thực hiện được trên 79% kế hoạch. Trong đó: địa bàn phiếu ngắn đạt 82,82% số hộ, địa bàn phiếu dài 70,46% số hộ.

Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục chỉ đạo các Chi cục Thống kê cấp huyện tổ chức điều tra thu thập thông tin tại địa bàn, bảo đảm việc thu thập thông tin được thực hiện đúng yêu cầu về chất lượng và đảm bảo tiến độ về thời gian quy định. Tuy nhiên, trong quá trình Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, ngành Thống kê Phú Thọ gặp một số khó khăn, hạn chế: Công tác tuyển chọn lực lượng điều tra viên tham gia cuộc điều tra tại một số địa phương còn khó khăn. Nguyên nhân do thù lao điều tra hiện nay của ngành Thống kê còn thấp so với tiền công bình quân của người lao động tại địa phương. Một số địa bàn điều tra đi lại khó khăn, phần mềm thu thập thông tin CAPI và trang Web điều hành ngày đầu còn bị lỗi gây khó khăn cho ĐTV và GSV trong quá trình triển khai thực hiện…


Cán bộ ngành Thống kê kiếm tra, giám sát tại huyện Tam Nông

Để hoàn thành tốt nghiệm vụ được giao, ngành Thống kê Phú Thọ đề xuất Tổng cục Thống kê (Cục TTDL) nghiên cứu, chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm thu thập các cuộc điều tra đảm bảo thông suốt trước khi tiến hành thực hiện điều tra; Vụ Kế hoạch Tài chính chủ động xây dựng định mức và hướng dẫn thực hiện kinh phí điều tra sớm, phù hợp với tình hình triển khai thực tế tại các địa phương./.

                                                                                                           Trọng Nghĩa

 

 
 
 
 

 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top