Cà Mau quyết tâm hoàn thành điều tra dân số giữa kỳ 2024

17/04/2024 - 03:37 PM
Cùng với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước, từ ngày 01/4/2024 đến ngày 30/4/2024, Cà Mau tiến hành điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện trên phạm vi cả nước, tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm tất cả các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ngoại trừ 4 huyện đảo nhỏ là Bạch Long Vỹ (TP Hải Phòng), Cồn Cỏ (Quảng Trị), Hoàng Sa (TP Ðà Nẵng) và Trường Sa (Khánh Hòa). Thời điểm điều tra từ 0 giờ ngày 1/4; thời gian thu thập thông tin là 30 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4 và kết thúc ngày 30/4.

 
Cà Mau quyết tâm hoàn thành điều tra dân số giữa kỳ 2024 thuận lợi và thành công
Điều tra viên thu thập thông tin dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại Cà Mau

Tại Cà Mau, Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện ở 492 địa bàn điều tra, với tổng số 14.760 hộ được chọn mẫu điều tra. Cuộc điều tra năm nay mặc dù có nhiều điểm mới so với trước đây nhưng nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên việc thu thập thông tin tại các địa bàn tỉnh Cà Mau diễn ra khá thuận lợi.  Các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã tuyển chọn gần 200 điều tra viên để thực hiện điều tra, thu thập thông tin tại địa bàn, đồng thời tập huấn về nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin điều tra dân số và nhà ở cho các lực lượng tham gia điều tra. Tính đến ngày 17/4, toàn tỉnh đã thực hiện điều tra được 78,70% kế hoạch; số phiếu dài đạt 80,60%, phiếu ngắn đạt 75,50%. Qua đó có thể thấy công tác điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại Cà Mau đang được thực hiện nhanh chóng, kỳ vọng sẽ sớm hoàn thành kế hoạch.

Theo Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cà Mau Trần Thanh Bình, so với trước, điểm mới của cuộc điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là kết quả điều tra góp phần thực hiện Ðề án 06. Theo đó, dữ liệu dân cư là tài nguyên quan trọng và là một trong những cơ sở để chuyển đổi số trong cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số; phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ðối tượng điều tra có sự thay đổi. Cụ thể, trong các cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở đã thực hiện, cũng như các cuộc điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình hằng năm, đối tượng điều tra chỉ bao gồm người có quốc tịch Việt Nam. Trong cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 lần này, người có quốc tịch nước ngoài lần đầu tiên được đưa vào là đối tượng điều tra, nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn thống kê và khuyến nghị của quốc tế về thống kê dân số, cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững để "không ai bị bỏ lại phía sau". Công tác thu thập thông tin đối với người nước ngoài được quy định chi tiết.

Ngoài ra, còn nhiều điểm mới kết hợp phương pháp thu thập thông tin trực tiếp và gián tiếp. Ngoài phỏng vấn trực tiếp như các cuộc điều tra trước đây, điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 còn kết hợp phương pháp gián tiếp, áp dụng đối với những hộ mà toàn bộ thành viên là người nước ngoài, không giao tiếp được bằng tiếng Việt.

Đến nay, cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang diễn ra theo đúng tiến độ đề ra, các địa phương đang tích cực thu thập thông tin theo quy định. Cùng với sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự hợp tác tích cực của người dân và sự nỗ lực của đội ngũ điều tra viên và các lực lượng tham gia cuộc điều tra, Cục Thống kê tỉnh Cà Mau quyết tâm hoàn thành tốt công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024./.

 
Thu Hiền

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top