Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Tổng cục Thống kê

29/07/2020 - 07:36 PM
Chiều ngày 29/7/2020, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  Nguyễn Chí Dũng đã có buổi làm việc với Tổng cục Thống kê (TCTK). Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Trần Quốc Phương cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Đón tiếp và làm việc với đoàn, có Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương, các Phó Tổng cục trưởng TCTK: ông Phạm Quang Vinh, ông Nguyễn Trung Tiến cùng toàn thể lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc TCTK.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK đã Báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm của TCTK thực hiện trong thời gian vừa qua. Báo cáo cho biết, trong những năm qua với sự đồng lòng quyết tâm của Ban lãnh đạo TCTK cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Thống kê, TCTK đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các văn bản pháp quy để trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng ban hành; Quản lý việc công bố thông tin thống kê kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật; Thực hiện báo cáo phân tích và dự báo thống kê tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm; Thực hiện các báo cáo chuyên đề phân tích Vùng kinh tế trọng điểm; Đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua báo cáo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020. TCTK liên tục cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế, đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng báo cáo Bộ trưởng làm căn cứ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo điều hành. TCTK còn tổ chức thực hiện tốt các Tổng điều tra và điều tra thống kê theo chương trình điều tra thống kê quốc gia và các nhiệm vụ chính trị khác được giao.

 
Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,  Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với  Tổng cục Thống kê

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi làm việc

 
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, ngay từ đầu năm, với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Tổng cục và sự chủ động của các đơn vị, Tổng cục đã hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng theo kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm cũng như các nhiệm vụ trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TCTK đã kịp thời có những giải pháp phù hợp để triển khai thành công kế hoạch công tác trong bối cảnh giãn cách xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm, TCTK triển khai Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo cơ cấu tổ chức mới, TCTK có 15 tổ chức hành chính, 5 tổ chức sự nghiệp và 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 4 tổ chức sự nghiệp so với mô hình tổ chức cũ. Với mô hình cơ cấu tổ chức mới, TCTK sẽ được đổi mới theo hướng chuyên môn hóa các hoạt động thống kê, xóa bỏ quy trình hoạt động khép kín của các Vụ nghiệp vụ, tập trung nhiều thời gian và nguồn nhân lực cho công tác phân tích và dự báo thống kê, xây dựng được đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong một số hoạt động thống kê, như: Chuyên gia về thiết kế mẫu, thiết kế phiếu điều tra; chuyên gia về phân tích dữ liệu nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của ngành Thống kê...

Bên cạnh đó, Ngành cũng đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm khác như: Hoàn thành các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng; Xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế, kịch bản điều hành giá các quý, 6 tháng và năm 2020 giúp Thủ tướng Chính phủ sử dụng làm căn cứ xây dựng Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/3/2020 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Hoàn thành biên soạn Sách trắng hợp tác xã Việt Nam năm 2020 và Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020, đã tổ chức họp báo công bố hai cuốn Sách trắng này vào ngày 28/4/2020; Thực hiện vai trò chủ tịch Thống kê ASEAN năm 2020 và Đề án hội nhập Thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020; Chủ trì thành công các phiên họp trực tuyến của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối; Thực hiện Công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với Bộ, ngành; ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê với Bộ Thông tin và Truyền thông; Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Thống kê lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

 
Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,  Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với  Tổng cục Thống kê 1

Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng TCTK phát biểu tại buổi làm việc

Tại Báo cáo, Bà Nguyễn Thị Hương cũng đặc biệt nhấn mạnh những nhiệm vụ cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó ngành Thống kê sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo thông tin thống kê, trong đó tập trung triển khai ước tính sớm số liệu kinh tế - xã hội phục vụ công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng các quý còn lại và cả năm 2020 để báo cáo Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Tổ chức Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020; Thực hiện vai trò chủ tịch Thống kê ASEAN năm 2020 và Đề án hội nhập Thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020...
Báo cáo Bộ trưởng tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cũng đề xuất một số kiến nghị, đặc biệt là việc giao TCTK thục hiện điều tra thu thập thông tin đánh giá tác động của dịch covid-19 đến tình hình sản xuất kinh doanh cảu doanh nghiệp (giai đoạn 2).
Tại buổi làm việc lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những thảo luận, chia sẻ, trong đó đánh giá cao những kết quả đã đạt được của TCTK trong việc ứng dụng CNTT trong điều tra thống kê và đẩy mạnh nền kinh tế số vừa qua. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phối hợp cụ thể hơn trong việc kết nối, chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu giữa các đơn vị thuộc Bộ để mỗi đơn vị, tổ chức nhỏ thuộc ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, TCTK có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển chung của đất nước và của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê nói riêng. Thời gian qua, với nhiều kết quả tích cực, thay mặt Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ông biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Thống kê. Ngành Thống kê đã có sự thay đổi lớn trong phương pháp làm thống kê, giúp cho việc thu thập và phổ biến thông tin thống kê được đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, khách quan. Đồng thời, thống kê Việt Nam đã có sự tiệm cận với các thông lệ và chuẩn quốc tế…


Với những thành quả đó ngành Thống kê đã nhận được sự tin tưởng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của Ngành. Trong năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, ngành Kế hoạch và Đầu tư, Thống kê cần nỗ lực nhiều hơn nữa, bám sát vào tình hình thực tế, những tác động tiêu cực có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế, tới người lao động và những vấn đề xã hội… để có thể xây dựng các kịch bản tăng trưởng, đề xuất các giải pháp giúp Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ, Bộ trưởng ban hành những chính sách phù hợp hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động, đảm bảo tăng trưởng kinh tế đất nước. Bộ trưởng yêu cầu ngành Thống kê triển khai mạnh mẽ hơn nữa công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin thống kê để đạt hiệu quả cao hơn; rà soát lại vấn đề xây dựng cơ bản, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư; Quan tâm tới tâm tư của cán bộ công chức trong việc sắp xếp lại các chi cục Thống kê; Cần có quy chế kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị trong Bộ với TCTK cũng như đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK trân trọng cám ơn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và các thành viên trong đoàn và nhấn mạnh: Thời gian qua, TCTK đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành Thống kê. Với những nhiệm vụ nặng nề phía trước, đặc biệt là sự thay đổi lớn trong mô hình tổ chức mới, ngành Thống kê mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ trưởng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Thống kê tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác đã gặp mặt và chúc mừng đồng chí Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng TCTK hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.
 
T.H
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top