NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Tác động của tiến bộ công nghệ vào tăng năng suất lao động của Việt Nam

04/03/2020

Tăng năng suất lao động (NSLĐ) là phương tiện để tạo ra của cải cho xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, là mục tiêu hướng tới của các quốc gia.

Phương pháp đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công tuyến cơ sở

15/01/2020

Cải cách hành chính công ở Việt Nam được tiến hành từ hơn 15 năm qua và đã đạt một số kết quả đáng khích lệ. Tuy vậy, ở các tuyến cơ sở vẫn còn những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện...

Lắng nghe dư luận hướng tiếp cận từ Big data

03/01/2020

Lắng nghe dư luận là tiền đề quan trọng để có những quyết định đúng đắn nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu của người dân và khách hàng, cần thiết cho hoạch định chính sách ở các cấp quản lý khác nhau.

Đo lường sự hài lòng với cuộc sống

30/12/2019

Đo lường hạnh phúc chủ quan, cụ thể là sự hài lòng với cuộc sống đang là chủ đề được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá về chất lượng cuộc sống, sự hạnh phúc...

Thực trạng bất bình đẳng thu nhập ở việt nam giai đoạn 2002-2018

12/12/2019

Trong giai đoạn 2002-2018, nền kinh tế Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên cùng việc được hưởng nhiều dịch vụ với chất lượng ngày càng cao.

Xu hướng trao đổi thông tin của thống kê hiện đại

07/10/2019

SDMX - Statistical Data and Metadata Exchange - Chuẩn trao đổi dữ liệu và dữ liệu đặc tả thống kê, là một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn của các đối tượng nhằm trao đổi dữ liệu và dữ liệu đặc tả thống kê.

Chỉ số giá sản xuất dịch vụ và dịch vụ vận tải ở một số nước

19/09/2019

Chỉ số giá sản xuất dịch vụ (SPPI) ở Việt Nam là chỉ tiêu thống kê quốc gia1 phục vụ phân tích ảnh hưởng của giá sản xuất dịch vụ vào sản xuất, tiêu dùng trong nước; phục vụ việc tính toán một số chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh và đáp ứng yêu cầu thông tin về giá và SPPI của các đối tượng dùng tin khác. Trong xu hướng hội nhập thống kê quốc tế, phương pháp luận các chỉ tiêu thống kê nói chung và SPPI nói riêng luôn được cập nhật và hoàn thiện để đảm bảo tính so sánh quốc tế, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam. Kinh nghiệm của các nước trong việc biên soạn SPPI là tham khảo quan trọng để Việt Nam nghiên cứu, áp dụng trong công tác biên soạn SPPI của Việt Nam.

Một số phân tích về cấu trúc và tổng cầu cuối cùng của kinh tế Việt Nam qua các giai đoạn

30/08/2019

Đánh giá các ảnh hưởng tác động tới tăng trưởng kinh tế là việc làm cần thiết và là cơ sở để các cơ quan hoạch định chính sách có thể tham mưu, đề ra các giải pháp phát triển kinh tế phù hợp cho đất nước.

Vài nét về tổng chi tiêu hộ gia đình trong khảo sát mức sống dân cư

20/08/2019

Khảo sát mức sống dân cư là cuộc điều tra chọn mẫu trong chương trình điều tra Thống kê Quốc gia, thu thập thông tin để đánh giá tình trạng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo của dân cư theo hướng tiếp cận đa chiều. Khảo sát mức sống dân cư đã tiến hành trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với đối tượng khảo sát là các hộ gia đình và các xã có địa bàn điều tra.

Thống kê khu vực kinh tế phi chính thức - Khuyến nghị Quốc tế và đề xuất áp dụng ở Việt Nam

19/07/2019

Cũng tương tự như nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển như nước ta, các cõ sở kinh tế thuộc khu vực kinh tế phi chính thức (KTPCT) đang tồn tại và hoạt động ở hầu hết các xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, thực trạng về khu vực KTPCT ở nước ta chưa được xem xét và đánh giá một cách chính thức trên phương diện chính sách cũng như đo lường bằng các con số thống kê về quy mô, mức độ của khu vực KTPCT.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top