NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Chỉ số giá sản xuất dịch vụ và dịch vụ vận tải ở một số nước

19/09/2019

Chỉ số giá sản xuất dịch vụ (SPPI) ở Việt Nam là chỉ tiêu thống kê quốc gia1 phục vụ phân tích ảnh hưởng của giá sản xuất dịch vụ vào sản xuất, tiêu dùng trong nước; phục vụ việc tính toán một số chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh và đáp ứng yêu cầu thông tin về giá và SPPI của các đối tượng dùng tin khác. Trong xu hướng hội nhập thống kê quốc tế, phương pháp luận các chỉ tiêu thống kê nói chung và SPPI nói riêng luôn được cập nhật và hoàn thiện để đảm bảo tính so sánh quốc tế, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam. Kinh nghiệm của các nước trong việc biên soạn SPPI là tham khảo quan trọng để Việt Nam nghiên cứu, áp dụng trong công tác biên soạn SPPI của Việt Nam.

Một số phân tích về cấu trúc và tổng cầu cuối cùng của kinh tế Việt Nam qua các giai đoạn

30/08/2019

Đánh giá các ảnh hưởng tác động tới tăng trưởng kinh tế là việc làm cần thiết và là cơ sở để các cơ quan hoạch định chính sách có thể tham mưu, đề ra các giải pháp phát triển kinh tế phù hợp cho đất nước.

Vài nét về tổng chi tiêu hộ gia đình trong khảo sát mức sống dân cư

20/08/2019

Khảo sát mức sống dân cư là cuộc điều tra chọn mẫu trong chương trình điều tra Thống kê Quốc gia, thu thập thông tin để đánh giá tình trạng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo của dân cư theo hướng tiếp cận đa chiều. Khảo sát mức sống dân cư đã tiến hành trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với đối tượng khảo sát là các hộ gia đình và các xã có địa bàn điều tra.

Thống kê khu vực kinh tế phi chính thức - Khuyến nghị Quốc tế và đề xuất áp dụng ở Việt Nam

19/07/2019

Cũng tương tự như nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển như nước ta, các cõ sở kinh tế thuộc khu vực kinh tế phi chính thức (KTPCT) đang tồn tại và hoạt động ở hầu hết các xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, thực trạng về khu vực KTPCT ở nước ta chưa được xem xét và đánh giá một cách chính thức trên phương diện chính sách cũng như đo lường bằng các con số thống kê về quy mô, mức độ của khu vực KTPCT.

Phương pháp tính chỉ số giá bất động sản ở Việt Nam

17/07/2019

Bất động sản là các tài sản không di dời được, bao gồm: Đất đai, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng đó; các tài sản khác gắn liền với đất đai và các tài sản khác theo pháp luật quy định.

Một số nội dung về xây dựng, lựa chọn các chỉ tiêu phát triển bền vững liên quan đến trẻ em tại Việt Nam

01/07/2019

Công ước Quyền trẻ em là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng quy định việc chỉ đạo thực thi quyền trẻ em cần tuân thủ các nguyên tắc: Không phân biệt đối xử; Vì lợi ích tốt nhất của trẻ em; Quyền sinh tồn và phát triển; Tôn trọng ý kiến của trẻ em và sự tham gia của trẻ em trong các quyết định liên quan đến trẻ em. Những nguyên tắc này được thực hiện trên cơ sở bốn nhóm quyền cơ bản gồm: Quyền tự do và quyền dân sự; Quyền được chăm sóc y tế và hưởng phúc lợi xã hội cơ bản; Quyền được giáo dục và vui chơi giải trí; Quyền được bảo vệ và hưởng các biện pháp bảo vệ đặc biệt.

Vai trò của các cơ quan Thống kê đối với Big Data

10/06/2019

Hiện nay, Big data1ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong phân tích dữ liệu của các hiện tượng kinh tế - xã hội cũng như hành vi người tiêu dùng. Sự xuất hiện của Big data chắc chắn có tác động đến các hoạt động thống kê của các cơ quan thống kê quốc gia (NSO), cũng như các tổ chức thống kê quốc tế; như kết hợp với số liệu thống chính thức được Big data kỳ vọng sẽ đem lại những tiềm năng mới trong sản xuất số liệu để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của người dùng tin. Bài viết này đề cập đến vai trò của NSO và các tổ chức thống kê quốc tế trong việc thu thập các nguồn dữ liệu Big data.

Ảnh hưởng của lao động, năng suất lao động đến chỉ tiêu GDP

04/06/2019

Phân tích biến động chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là một trong những nội dung quan trọng của phân tích đánh giá tăng trưởng kinh tế. Quá trình phân tích biến động chỉ tiêu GDP có thể được tiến hành qua nhiều phương thức khác nhau. Dưới đây, tác giả đi sâu phân tích xu thế biến động của chỉ tiêu GDP và ảnh hưởng của nâng cao năng suất lao động (NSLĐ) và tăng giảm lao động đến biến động chỉ tiêu GDP của Việt Nam giai đoạn 2006-2017

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top