Thống kê tập trung

Chi bộ Hệ thống Tài khoản quốc gia - Giữ vững vị trí lá cờ đầu

26/06/2020 99 lượt xem

Có thể nói, trong các đơn vị nghiệp vụ của cơ quan Tổng cục Thống kê, Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia giữ vị trí đặc biệt quan trọng với trách nhiệm biên soạn số liệu về tài khoản quốc gia, đánh giá tăng trưởng GDP, GRDP cả nước, địa phương hàng quí, năm.

Về người đảng viên luôn có ý thức trách nhiệm cao trong công việc

26/06/2020 230 lượt xem

Trong 34 năm công tác của mình, anh đã có 19 năm làm công tác công đoàn, 26 năm tham gia công tác Đảng, 22 năm công tác ở thống kê địa phương… những con số ấy là một phần minh chứng kinh nghiệm...

Vụ Kế hoạch tài chính - Xây dựng Chi bộ đảng vững mạnh từ mỗi đảng viên

26/06/2020 105 lượt xem

Từ khi thành lập vào năm 1998 đến nay, Chi bộ Vụ Kế hoạch tài chính liên tục được phân loại, đánh giá là “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, trong đó có nhiều năm là “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” của Đảng bộ Tổng cục Thống kê.

Những điểm mới - Trong điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020

26/06/2020 120 lượt xem

Điều tra Nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ (NNGK) là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 31/12/2009 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 1695/QĐ-TCTK, về việc tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 và ban hành kèm theo Phương án điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020.

Một số nội dung chủ yếu phương án điều tra Nông thôn nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

26/06/2020 103 lượt xem

Điều tra Nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia, ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 - Những điểm cần lưu ý khi triển khai thu thập thông tin tại địa bàn

26/06/2020 69 lượt xem

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia (ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Đây là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn được thực hiện giữa hai kỳ của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp[1], tiến hành trên phạm vi cả nước, với khoảng trên 1,4 triệu hộ có tham gia sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản[2] ở khu vực nông thôn và thành thị; trên 20 nghìn trang trại và toàn bộ các UBND xã.

Đảng bộ Tổng cục Thống kê hướng tới Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

23/06/2020 121 lượt xem

Với quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Trung ương Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy mọi nguồn lực...

Những giải pháp thống kê góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đảng cơ sở

22/05/2020 103 lượt xem

Vũ Quang là huyện miền núi nằm trong vùng Tây Bắc của tỉnh Hà Tĩnh với nhiều tiềm năng, lợi thế, trong đó sản xuất kinh tế nông, lâm nghiệp đóng vai trò chủ lực.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra thống kê và chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành

20/05/2020 348 lượt xem

Công nghệ thông tin được coi là một trong các trụ cột nâng cao chất lượng số liệu thống kê và đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ứng dụng Chính phủ điện tử và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Quy định quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu thông tin thống kê nhà nước nâng cao trách nhiệm sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước

11/05/2020 146 lượt xem

Trong những năm qua, bên cạnh nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật về thống kê, nâng cao chất lượng số liệu thống kê của hệ thống thống kê tập trung thì việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước của các đối tượng dùng tin vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top