Thống kê tập trung

Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia - Bảo đảm tính khả thi và so sánh quốc tế

07/10/2019 21 lượt xem

Ngày 18/12/1979, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với Phụ nữ (Công ước CEDAW) và có hiệu lực từ ngày 03/9/1981. Tính đến nay, đã có 185 quốc gia trên thế giới phê chuẩn hoặc ký kết Công ước, chiếm hơn 90% thành viên Liên hợp quốc. Công ước chính thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 19/3/1982. Sự ra đời của Công ước CEDAW xuất phát từ nhận thức quan trọng của cộng đồng quốc tế về quyền con người, bình đẳng giới trở thành thước đo giá trị phẩm giá và quyền cơ bản của con người trong xã hội.

Sự cần thiết đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước

03/09/2019 35 lượt xem

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng trong hệ thống tài khoản quốc gia. Chỉ tiêu này không chỉ phản ánh quy mô, tiềm lực của nền kinh tế mà còn là cơ sở để tính toán nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng như: Cơ cấu kinh tế, năng suất lao động xã hội, tỷ lệ bội chi ngân sách, nợ công của Chính phủ và các chỉ tiêu có liên quan khác.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những định hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện năng suất lao động quốc gia

03/09/2019 32 lượt xem

Tại Hội nghị Cải thiện năng suất lao động quốc gia được tổ chức tại Hà Nội, sáng 7/8/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra những điểm nghẽn khiến cho năng suất nói chung và năng suất lao động nói riêng của Việt Nam chưa thể “bung ra”. Những điểm nghẽn đó là: Thể chế kinh tế; trình độ và kỹ năng thấp; cơ sở hạ tầng, tài chính, đất đai... chưa phát huy được giá trị tốt nhất trong nền kinh tế thị trường; nền tảng và năng lực khoa học công nghệ của Việt Nam chưa cao... Trên tinh thần ấy, Thủ tướng đưa ra sáu định hướng lớn, sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm để cải thiện năng suất lao động; và giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành và địa phương như sau:

Các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp cải thiện năng suất lao động của Việt Nam

03/09/2019 45 lượt xem

Quy mô nền kinh tế Việt Nam không lớn; quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động tuy theo hướng tích cực nhưng còn chậm; máy móc, thiết bị và quy trình công nghệ còn lạc hậu; chất lượng nguồn nhân lực hạn chế... là những yếu tố khiến cho năng suất lao động của Việt Nam còn có khoảng cách so với các nước trong khu vực ASEAN.

Một số nét về công tác phổ biến số liệu thống kê trẻ em trong giai đoạn hiện nay

03/09/2019 24 lượt xem

Trẻ em được coi như những công dân đặc biệt của xã hội, ngày càng được xã hội quan tâm nhiều hơn và được dành cho nhiều ưu tiên, cũng như tạo môi trường lành mạnh để phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và đạo đức. Việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, bảo đảm quyền trẻ em được sống hạnh phúc vừa là mục tiêu, vừa là động lực và tương lai phát triển bền vững đất nước. Chính vì vậy, đánh giá công tác phổ biến số liệu liên quan đến trẻ em ở Việt Nam; cũng như nêu lên những khuyến nghị, đề xuất các giải pháp thúc đẩy việc phổ biến số liệu về trẻ em trong thời gian tới là cần thiết. Hiện nay, tại Tổng cục Thống kê đã và đang thực hiện rà soát các chỉ tiêu thống kê, ấn phẩm thống kê liên quan đến phổ biến số liệu trẻ em, đánh giá hiện trạng phổ biến số liệu thống kê về trẻ em, qua đó đưa ra các khuyến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh phổ biến số liệu về trẻ em trong thời gian tới.

Liên kết website
Tổng cục
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top