Thống kê tập trung

Thống kê Việt Nam - Nỗ lực vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

24/03/2021

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của đất nước: Đại dịch Covid-19 xảy ra trên toàn cầu làm cho các hoạt động kinh tế bị đình trệ, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, gây hậu quả nghiêm trọng tới nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng; thiên tai dị thường, phức tạp gây hậu quả nặng nề, đặc biệt lũ lụt ở miền Trung đã làm hư hỏng cơ sở vật chất, hạ tầng, tác động xấu tới đời sống của người dân. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ; sự ủng hộ, phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, toàn ngành Thống kê đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, hợp tác, khắc phục khó khăn và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2020.

BÁO CÁO ĐOÀN CÔNG TÁC THỐNG KÊ TÀI KHOẢN QUỐC GIA (30/11–4/12/2020)

19/03/2021

Báo cáo này là ý kiến cố vấn kỹ thuật do cán bộ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cung cấp cho các cơ quan chức năng Việt Nam ("Bên nhận HTKT ") theo yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật. Báo cáo này (toàn bộ hoặc một phần) hoặc tóm tắt của báo cáo này có thể được IMF cung cấp cho các Giám đốc Điều hành và cán bộ Quỹ cũng như các cơ quan thuộc Bên nhận HTKT,

Hà Tĩnh sẵn sàng cho cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021

04/03/2021

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của BCĐ TW về việc tiến hành TĐT kinh tế năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 về thành lập Ban chỉ đạo TĐT kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng Ban; Cục trưởng Cục Thống kê làm Phó ban Thường Trực; Giám đốc Sở Nội vụ làm phó Ban, các thành viên là lãnh đạo các Sở, Ngành có liên quan; thành lập Tổ thường trực giúp BCĐ tỉnh gồm 23 đồng chí thuộc các Sở, ngành, do đồng chí Phó Cục trưởng Cục Thống kê làm Tổ trưởng.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại Bình Định: Hoạch định chiến lược phát triển

02/03/2021

Ngày 01 tháng 3 năm 2021, tỉnh Bình Định cùng với cả nước bắt đầu tiến hành thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Đây là cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế phục vụ đánh giá phát triển về số lượng, quy mô, lao động, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và mức độ ứng dụng CNTT… làm cơ sở xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế của đất nước, địa phương.

Từ 1/3/2021, tiến hành Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước

01/03/2021

Theo Quyết định của Thủ tướng về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020), từ ngày 01/3/2021, Tổng cục Thống kê triển khai tổ chức điều tra thu thập thông tin TĐT kinh tế 2021 trên phạm vi cả nước.

Những nội dung đổi mới trong Điều tra Doanh nghiệp năm 2021

28/02/2021

Điều tra doanh nghiệp 2021 tiến hành thu thập thông tin của toàn bộ doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết của Luật doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân thuộc các ngành kinh tế (trừ ngành hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, đảm bảo xã hội bắt buộc).

Một số nội dung chủ yếu của phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021

23/02/2021

Ngày 27/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg về Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Ngày 03/9/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Việt Nam - Năm Chủ Tịch ASEAN và vai trò của thống kê với các nước trong khu vực

18/02/2021

Năm 2020 đánh dấu mốc quan trọng đối với Thống kê Việt Nam. Đây là năm Thống kê Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN về Thống kê trong bối cảnh chung Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top