Thống kê tập trung

Góp ý các dự thảo về Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam

09/02/2021

Thực hiện Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo các tài liệu: (1) Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030; (2) Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; (3) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngành Thống kê - Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

15/01/2021

Tại Hà Nội, Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2021 của ngành Thống kê, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương yêu cầu toàn Ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Kết quả, sự kiện nổi bật của ngành Thống kê năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

30/12/2020

Cũng như hầu hết các nước trên thế giới, năm 2020, kinh tế - xã hội Việt Nam trải qua một năm đầy sóng gió: Thiên tai dị thường, chuỗi sản xuất toàn cầu đứt gẫy do dịch bệnh Covid-19 hoành hành đã gây tổn thất nặng nề đến phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng cục Thống kê đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

18/12/2020

Ngay từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về thông tin thống kê kinh tế – xã hội, ngày 06/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam, tiền thân của Tổng cục Thống kê ngày nay, nằm trong Bộ Quốc dân Kinh tế.

Đảm bảo thông tin thống kê giai đoạn 1955-1975

01/12/2020

Trong thời kỳ 1955-1975, ngành Thống kê đã tổ chức nhiều cuộc điều tra thống kê, đặc biệt có nhiều cuộc điều tra chuyên đề phục vụ cho yêu cầu công tác quản lý trong thời chiến. Số liệu thu được từ hệ thống báo cáo thống kê định kỳ cùng với kết quả tổng hợp từ các cuộc điều tra thống kê đã cung cấp cho Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành ngày càng nhiều thông tin với chất lượng ngày càng cao về tình hình kinh tế - xã hội.

Những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác Thống Kê Việt Nam thời kỳ 1955-1975

23/11/2020

Tình hình kinh tế - xã hội cả nước giai đoạn 1955-1975 có thể chia thành các thời kỳ: Giai đoạn khôi phục kinh tế (1955-1957); giai đoạn cải tạo và phát triển kinh tế ở miền Bắc (1958-1960); giai đoạn xây dựng mới và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965); giai đoạn tiếp tục xây dựng, chiến đấu bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và tích cực chi viện cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam (1966-1975).

Đo lường bạo lực, đo đếm những ai?!

23/11/2020

Năm xưa, khi khảo sát hỏi các câu hỏi về nghèo đói, chi tiêu của hộ, chủ hộ nói nửa đùa nửa thật với tôi: “Cô còn trẻ, chuyển nghề đi, cứ đi hỏi khắp thiên hạ thế này không chán à?”.

Tự hào 60 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Thống kê

20/11/2020

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Thống kê là một tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị của trường, có nhiệm vụ tập hợp, tổ chức, giáo dục và rèn luyện đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Gắn liền với bề dày truyền thống và thành tích trong 60 năm xây dựng và phát triển của trường, Đoàn Thanh niên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, đã có những cống hiến liên tục và cụ thể vào phong trào Thanh niên, sinh viên của Tỉnh Bắc Ninh và cả nước.

Công đoàn trường Cao đẳng Thống kê: 60 năm xây dựng và phát triển

20/11/2020

Năm 2020, hòa cùng không khí cả nước kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020);...

Đảng bộ trường Cao đẳng Thống kê: xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vì mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục

20/11/2020

Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Thống kê đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thực hiện sứ mạng, nhiệm vụ được giao, gắn liền với sự lãnh đạo chặt chẽ, toàn diện của Đảng ủy nhà trường. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đảng bộ và nhân dân tỉnh, thành phố Bắc Ninh.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top