NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Kinh nghiệm điều tra niềm tin người tiêu dùng của một số quốc gia trên thế giới

30/05/2019

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng (CSNTNTD) được nhiều quốc gia trên thế giới tính toán và công bố từ nhiều năm nay, phục vụ rất hữu ích cho công tác dự báo ngắn hạn tình hình kinh tế quốc gia. Ở tất cả các quốc gia, điều tra niềm tin người tiêu dùng (NTNTD) là nguồn thông tin duy nhất để tính toán CSNTNTD và đây là cuộc điều tra chọn mẫu. Do đó, để tính toán CSNTNTD đảm bảo độ tin cậy cao, cần nâng cao chất lượng điều tra NTNTD. Bài viết này sẽ trình bày kinh nghiệm điều tra NTNTD của ba quốc gia, gồm: Hoa Kỳ, In-đô-nê-xi-a, Pháp để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm nhằm đề xuất hoàn thiện cuộc điều tra này ở Việt Nam.

Nghiên cứu ứng dụng trực quan hóa dữ liệu trong phổ biến thông tin thống kê

30/05/2019

Trực quan hóa dữ liệu là việc trình bày số liệu dýới dạng hình ảnh có khả năng phản ánh hiệu quả và chính xác thông tin về số liệu đó và trình bày chính xác thông tin về dữ liệu. Cách thức này giúp ngýời dùng tin khám phá, phân tích và trình bày số liệu thống kê một cách dễ hiểu.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top