NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Vai trò của các cơ quan Thống kê đối với Big Data

10/06/2019

Hiện nay, Big data1ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong phân tích dữ liệu của các hiện tượng kinh tế - xã hội cũng như hành vi người tiêu dùng. Sự xuất hiện của Big data chắc chắn có tác động đến các hoạt động thống kê của các cơ quan thống kê quốc gia (NSO), cũng như các tổ chức thống kê quốc tế; như kết hợp với số liệu thống chính thức được Big data kỳ vọng sẽ đem lại những tiềm năng mới trong sản xuất số liệu để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của người dùng tin. Bài viết này đề cập đến vai trò của NSO và các tổ chức thống kê quốc tế trong việc thu thập các nguồn dữ liệu Big data.

Ảnh hưởng của lao động, năng suất lao động đến chỉ tiêu GDP

04/06/2019

Phân tích biến động chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là một trong những nội dung quan trọng của phân tích đánh giá tăng trưởng kinh tế. Quá trình phân tích biến động chỉ tiêu GDP có thể được tiến hành qua nhiều phương thức khác nhau. Dưới đây, tác giả đi sâu phân tích xu thế biến động của chỉ tiêu GDP và ảnh hưởng của nâng cao năng suất lao động (NSLĐ) và tăng giảm lao động đến biến động chỉ tiêu GDP của Việt Nam giai đoạn 2006-2017

Kinh nghiệm điều tra niềm tin người tiêu dùng của một số quốc gia trên thế giới

30/05/2019

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng (CSNTNTD) được nhiều quốc gia trên thế giới tính toán và công bố từ nhiều năm nay, phục vụ rất hữu ích cho công tác dự báo ngắn hạn tình hình kinh tế quốc gia. Ở tất cả các quốc gia, điều tra niềm tin người tiêu dùng (NTNTD) là nguồn thông tin duy nhất để tính toán CSNTNTD và đây là cuộc điều tra chọn mẫu. Do đó, để tính toán CSNTNTD đảm bảo độ tin cậy cao, cần nâng cao chất lượng điều tra NTNTD. Bài viết này sẽ trình bày kinh nghiệm điều tra NTNTD của ba quốc gia, gồm: Hoa Kỳ, In-đô-nê-xi-a, Pháp để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm nhằm đề xuất hoàn thiện cuộc điều tra này ở Việt Nam.

Nghiên cứu ứng dụng trực quan hóa dữ liệu trong phổ biến thông tin thống kê

30/05/2019

Trực quan hóa dữ liệu là việc trình bày số liệu dýới dạng hình ảnh có khả năng phản ánh hiệu quả và chính xác thông tin về số liệu đó và trình bày chính xác thông tin về dữ liệu. Cách thức này giúp ngýời dùng tin khám phá, phân tích và trình bày số liệu thống kê một cách dễ hiểu.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top