NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Mô hình kinh tế lượng tăng trưởng - Quan điểm tăng trưởng dài hạn

16/12/2020

Điều gì quyết định tốc độ tăng trưởng dài hạn của Việt Nam? Đó là nhân tố lao động, vốn và có một phần giá trị mới do một bộ phận vô hình tạo ra.

Sử dụng mô hình dữ liệu mảng để xem xét mối quan hệ của các đặc điểm giám đốc điều hành và hiệu quả của công ty gia đình niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam, giai đoạn 2012 - 2018

20/11/2020

Trong mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại, giám đốc điều hành (CEO) đóng vai trò như đầu tàu cho sự phát triển, là chìa khoá mở ra thành công hoặc thất bại của mỗi doanh nghiệp. Các công ty gia đình cũng là nhóm doanh nghiệp có mô hình tổ chức kinh doanh đặc thù, đang ngày càng có nhiều đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung. Vì vậy, nghiên cứu này kì vọng có thể đánh giá mối quan hệ giữa các đặc điểm của giám đốc điều hành và hiệu qua hoạt động của CTGĐNY trên TTCK Việt Nam bằng việc sử dụng mô hình dữ liệu mảng.

Mô hình đánh giá mức độ hài lòng của người sử dụng về chất lượng thông tin thống kê

20/11/2020

Các mô hình đánh giá sự hài lòng không chỉ dừng lại ở việc đánh giá chất lượng mà còn tiến xa hơn nữa trong việc đánh giá mối quan hệ giữa chất lượng với sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm dịch vụ.

Nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả tài chính trong dài hạn của doanh nghiệp sau niêm yết tại Việt Nam

04/11/2020

Hiệu quả tài chính của một công ty là hệ thống các chỉ tiêu đóng vai trò quan trọng đối với các bên liên quan như các nhà đầu tư, nhà quản lý, chủ nợ,… trong việc ra các quyết định kinh doanh hoặc đầu tư

Ước lượng tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tới tăng trưởng năng suất lao động xã hội ở Việt Nam

07/10/2020

Năng suất lao động xã hội chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế là một yếu tố quan trọng.

Trao đổi về năng suất trong hoạt động du lịch

07/10/2020

Trong những năm gần đây, nhóm ngành dịch vụ đang có xu hướng chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu Tổng sản phẩm trong nước, đặc biệt phải kể đến đóng góp của hoạt động du lịch.

Chênh lệch giá giữa các vùng và các địa phương qua chỉ số giá sinh hoạt theo không gian ở Việt Nam

11/09/2020

Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian là một chỉ tiêu thống kê trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, phản ánh sự chênh lệch giá hàng hoá và dịch vụ...

Điều chỉnh chất lượng đầu vào trong đo lường năng suất nông nghiệp - kinh nghiệm của nước Mỹ

11/08/2020

Trong những năm gần đây nhiều quốc gia có nền nông nghiệp phát triển, hiện đại đã tính đến việc đo lường, phân loại chất lượng các yếu tố đầu vào khi tính toán các chỉ tiêu năng suất trong nông nghiệp.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top