Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Yên: Đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án

18/06/2021 - 09:12 AM

Là đơn vị trực thuộc UBND huyện Bắc Yên, được giao làm chủ đầu tư các công trình (sử dụng vốn ngân sách) trên địa bàn, những năm qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Yên đã kiện toàn bộ máy, từng bước nâng cao năng lực quản lý, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ triển khai các dự án đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các công trình.

Những công trình hạ tầng quan trọng được đầu tư đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng mang lại hiệu quả xã hội to lớn.
Trong ảnh: Công trình Trạm y tế xã Phiêng Ban được xây dựng khang trang được bàn giao và đi vào hoạt động

Là một huyện miền núi, khó khăn, với xuất phát điểm thấp, những năm qua, huyện Bắc Yên luôn xác định tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng để thúc đẩy kinh tế phát triển kinh tế xã hội. Trong 5 năm qua, huyện Bắc Yên đã triển khai thực hiện 520 dự án đầu tư công, với tổng mức đầu tư trên 723,6 tỷ đồng được phân bổ từ các nguồn vốn, gồm: Nguồn vốn từ các chương trình giảm nghèo 135 và 30a; vốn của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nguồn thu sử dụng đất và một số nguồn vốn khác.

Tuyến đường liên bản Háng Đồng - Háng Đồng C - Làng Sáng được bê tông hóa

Để các dự án được triển khai đúng tiến độ và đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, trong đó trực tiếp là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (đơn vị chủ đầu tư) thực hiện chặt chẽ ngay từ khâu xin chủ trương đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự toán, đấu thầu, tổ chức thi công, kiểm tra giám sát kỹ thuật, nghiệm thu công trình. Trong bối cảnh số lượng công trình nhiều, lại nằm rải trên tại địa bàn các xã, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban QLDA xây dựng huyện Bắc Yên luôn xác định phải dựa trên nền tảng nguồn nhân lực chuyên trách có trình độ. Theo đó, Ban đã tuyển dụng và lựa chọn cán bộ có năng lực chuyên môn, trình độ để bố trí vào những vị trí công việc phù hợp. Hàng năm, đội ngũ này còn được cử đi đào tạo bồi dưỡng tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận và cập nhật văn bản pháp luật mới trong các lĩnh vực liên quan như xây dựng, giao thông, nông nghiệp, đầu thầu, kế toán.

Thêm một công trình được hoàn thành là người dân trong khu vực có thêm nhiều cơ hội nâng cao đời sống.
Trong ảnh: Trạm Y tế xã Hang Chú chuẩn bị bàn giao cho đơn vị sử dụng

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, cốt cán của Ban đều có trình độ chuyên môn đại học với chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác, có chứng chỉ nghiệp vụ phù hợp với ngành nghề. Ban còn liên tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí sắp xếp cán bộ khoa học và phù hợp đến từng người lao động, thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện công việc của cán bộ, định kỳ đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức. Vì vậy, trong quá trình triển khai các dự án, cán bộ Ban được các đối tác, chính quyền địa phương, cơ quan liên quan đánh giá cao về năng lực, tác phong và tinh thần làm việc chuyên nghiệp, đặc biệt trong việc đảm bảo tiến độ, chất lượng trong quá trình thi công, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm như: Không đúng thiết kế, không đúng chủng loại vật tư, thiết bị đã được duyệt.

Đường bản Khe Cải – Trung tâm xã Tà Xùa đất lầy lội trước đây giờ đã được thay bằng tuyến đường bê tông rộng rãi

Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của huyện Bắc Yên, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bắc Yên đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong 2 năm vừa qua, dù quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn: Địa hình vùng dự án phức tạp, độ dốc cao, chia cắt, hiểm trở, thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19,… nhưng các dự án vẫn được hoàn thành đúng tiến độ. Cụ thể, năm 2020 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng được giao làm chủ đầu tư 57 công trình, trong đó 53 công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; 01 công trình đang triển khai thi công; 03 công trình chuyển sang thực hiện năm 2021. Tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công hàng năm đạt 100%.

Trụ sở UBND xã Làng Chếu được đầu tư xây dựng khang trang

Kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện góp phần làm thay đổi diện mạo của các xã trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (đến hết năm 2020 bình quân toàn huyện đạt 13,1 tiêu chí nông thôn mới/xã) và thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển theo hướng bền vững. Quan trọng hơn, các công trình được lựa chọn rất phù hợp tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nên khi đưa vào sử dụng đã mang lại niềm vui to lớn và những hiệu quả xã hội lớn, góp phần nâng cao trình độ dân trí và ổn định an ninh chính trị.

Các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã được thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, tuy nhiên mới chỉ đáp ứng một phần. Do đó, thời gian tới, huyện Bắc Yên sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ nhiều công trình quan trọng. Với những bước đi vững chắc cùng cách làm sáng tạo, Ban QLDA sẽ tiếp tục góp sức cùng với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Bắc Yên giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng./.

Long Đình

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top