Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến thăm và làm việc tại Cục Thống kê Thành phố Hà Nội

03/09/2019 - 11:18 AM
Sáng ngày 09/8/2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm và có buổi làm việc với Cục Thống kê Thành phố Hà Nội (CTK TP. Hà Nội). Tham dự buổi làm việc, về phía địa phương, có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; về phía Tổng cục Thống kê có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục; lãnh đạo, công chức và người lao động Cục Thống kê TP. Hà Nội và một số cơ quan thông tấn báo chí.
 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến thăm và làm việc tại Cục Thống kê Thành phố Hà Nội
 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Đậu Ngọc Hùng, Cục trưởng CTK TP. Hà Nội đã báo cáo về kết quả thực hiện công tác 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2019. Theo đó, tại thời điểm 31/7/2019, tổng số công chức và người lao động của CTK TP. Hà Nội là 234 người, trong đó, số lượng công chức và người lao động có trình độ đại học và trên đại học chiếm 93,2%; cao đẳng 0,8%; trung cấp 1,7% và trình độ khác 4,3%. Hiện cơ cấu tổ chức của đơn vị gồm 7 phòng tại cơ quan Cục và 30 Chi cục Thống kê cấp huyện trực thuộc Cục Thống kê.
 
Là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê (TCTK), thực hiện chức năng, nhiệm vụ được TCTK giao, trong 7 tháng đầu năm 2019, CTK TP. Hà Nội đã tổ chức triển khai, thực hiện các cuộc điều tra thống kê thường xuyên theo đúng Phương án do Tổng cục Thống kê quy định. Đặc biệt, CTK TP. Hà Nội đã thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Thành phố và hoàn thành báo cáo “Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội: Tổ chức thực hiện và kết quả sơ bộ”. Hiện, CTK đang tiếp tục xử lý các thông tin phiếu điều tra mở rộng mẫu từ Tổng điều tra để phục vụ sự quản lý, điều hành của UBND Thành phố và các Sở, ngành liên quan. Đồng thời tiếp tục hoàn chỉnh dữ liệu phiếu mẫu của Tổng điều tra năm 2019, biên soạn Báo cáo chính thức và các Báo cáo chuyên khảo từ Tổng điều tra phục vụ Thành phố.
 
Bên cạnh đó, CTK đã và đang tiến hành điều tra mở rộng mẫu để tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu phục vụ yêu cầu của Thành phố như: Điều tra mẫu cá thể ngành công nghiệp đại diện cho quận, huyện, thị xã; Điều tra lao động việc làm mở rộng; Tính toán các chỉ tiêu nghèo đô thị...
 
Đồng thời, CTK TP. Hà Nội tiến hành biên soạn Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm với chất lượng được nâng cao, cải tiến cả về nội dung và hình thức, phản ánh sát hơn với tình hình thực hiện kế hoạch trong kỳ; biên soạn và xuất bản kịp thời Niên giám thống kê năm 2018 của TP. Hà Nội với nhiều chỉ tiêu, biểu số liệu, phần nội dung được bổ sung thêm; Biên soạn và cung cấp kịp thời số liệu phục vụ đánh giá, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố...
 
Cùng với đó, CTK TP. Hà Nội làm tốt công tác phân tích và dự báo, phổ biến thông tin thống kê, cũng như đạt được nhiều kết quả trong thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê và Đề án biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện công tác pháp chế, tuyên truyền và thanh tra, kiểm tra thống kê; quản lý tài chính, tổ chức cán bộ, quản lý, điều hành, thực hiện quy chế dân chủ; công tác Đảng, đoàn thể. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Bích Lâm đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của CTK
 
TP. Hà Nội và cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND, HĐND thành phố Hà Nội cùng sự chia sẻ thông tin của các sở, ban, ngành đối với CTK TP. Hà Nội. Ông yêu cầu CTK TP. Hà Nội hàng tháng có báo cáo về các nét đặc trưng kinh tế - xã hội của thành phố, gửi Lãnh đạo Thành ủy, UBND, các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội để có những chỉ đạo kịp thời. Đồng thời, CTK TP. Hà Nội cần chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương; phối hợp với các sở, ngành thực hiện tốt đánh giá tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, làm cơ sở để Lãnh đạo thành phố xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong giai đoạn tiếp theo; làm tốt công tác cung cấp chia sẻ và phổ biến thông tin thống kê; có kế hoạch thực hiện những báo cáo số liệu chuyên ngành để Lãnh đạo Thành ủy, UBND, sở, ban, ngành hiểu hơn về con số thống kê…
 
Cảm ơn sự quan tâm của Tổng cục Thống kê nói chung và ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của Cục Thống kê Hà Nội nói riêng đối với công tác thống kê của thành phố Hà Nội cũng như tinh thần thẳng thắn nhìn nhận các vấn đề còn bất cập, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu CTK TP. Hà Nội cần nâng cao chất lượng công tác thống kê, nhanh chóng xây dựng sách hướng dẫn về công tác thống kê gửi Lãnh đạo Thành phố và các sở, ban ngành; Lưu ý công tác đào tạo và sử dụng cán bộ, sớm có đề xuất bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trình Lãnh đạo Thành phố xem xét và phê duyệt; Nâng cao hệ thống tin học hóa và kết nối; Tăng cường chia sẻ thông tin giữa các sở, ngành; Làm tốt hơn công tác phân tích dự báo tình hình kinh tế - xã hội địa phương; Chú trọng công tác xây dựng Đảng…
 
Đáp từ Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Cục trưởng CTK TP. Hà Nội Đậu Ngọc Hùng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc và sự chỉ đạo kịp thời của đồng chí Bí thư Thành ủy nói riêng và Lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND Thành phố Hà Nội nói chung. Những chỉ đạo của Bí thư Hoàng Trung Hải sẽ là định hướng quan trọng để Cục Thống kê Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong thời gian tiếp theo./.
 
Bích Ngọc

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top