Biên soạn Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020

21/02/2020 - 11:05 AM
   Ngày 20/2/2020, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống chủ trì cuộc họp với đại diện các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan thuộc Bộ thống nhất một số nội dung biên soạn Sách trắng Hợp tác xã (HTX) Việt Nam năm 2020.
Biên soạn Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020
 
   Ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê
báo cáo tình hình biên soạn Sách trắng HTX năm 2020

   Tại buổi họp, báo cáo về tình hình biên soạn Sách trắng HTX năm 2020, ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết: Trên cơ sở các nguồn thông tin có được từ các cơ quan thuộc Bộ, ngành cung cấp, TCTK đã hoàn thành dự thảo Sách trắng HTX Việt Nam năm 2020 gồm 5 phần. Phần I: Bối cảnh phát triển HTX năm 2018; Phần II: Tổng quan phát triển HTX Việt Nam năm 2018 và giai đạon 2016-2018; Phần II: Đề xuất giải pháp phát triển HTX; Phần IV: Bộ chỉ tiêu phát triển HTX năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 cả nước; Phần V: Bộ chỉ tiêu phát triển HTX năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 các địa phương.
   Theo ông Nguyễn Bích Lâm, do đây là năm đầu tiên biên soạn và công bố Sách trắng HTX Việt Nam trong khi nhiều nguồn thông tin có số liệu chênh lệch, khá lớn, TCTK dự kiến sử dụng 3 biểu số liệu do Cục HTX (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cung cấp để biên soạn Sách trắng HTX gồm: (1) số HTX đang hoạt động; (2) số HTX thành lập mới; (3) số thành viên HTX. Các biểu số liệu còn lại sử dụng nguồn số liệu của TCTK. Trong đó chỉ tiêu số HTX trong tất cả các biểu cũng như các chỉ tiêu liên quan quy định là tổng hợp từ HTX đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh.
   Sách trắng HTX Việt Nam năm 2020 dự kiến có 23 biểu số liệu về HTX phân theo quy mô lao động, ngành kinh tế và số liệu HTX của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Biên soạn Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020 1
Toàn cảnh cuộc họp
 
   Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung như: Kết cấu và các nguồn thông tin sử dụng biên soạn Sách trắng; thống nhất nguồn thông tin, các khái niệm và giải thích từ ngữ… Các đại biểu cũng bày tỏ nhất trí với cách tiếp cận cũng như các chỉ tiêu được đưa ra trong bản Dự thảo Sách trắng.
   Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Võ Thành Thống đánh giá cao các ý kiến đóng góp có tính xây dựng của các đại biểu vào biên soạn Sách trắng.Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Thứ trưởng Võ Thành Thống đề nghị TCTK tiếp tục trao đổi với các đơn vị có liên quan để hoàn thiện Sách trắng đáp ứng yêu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu phát triển HTX cả nước và các địa phương.
   Thứ trưởng Võ Thành Thống nhất trí năm 2021 TCTK tổ chức Tổng điều tra kinh tế, phối hợp với các Bộ, ngành để rà soát, thống nhất số lượng HTX và các khái niệm, nội hàm, hệ thống chỉ tiêu cần thu thập, tổng hợp và biên soạn Sách trắng HTX thường niên, đảm bảo tính thống nhất giữa các Bộ, ngành.
   Dự kiến Sách trắng HTX năm 2020 hoàn thành trình Thứ trưởng và Bộ trưởng trước ngày 15/3/2020 và họp báo công bố vào cuối tháng 3/2020./.
M.T

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top