Bình Định: Kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2019 tăng khá

25/11/2019 - 08:59 AM
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2019 của Bình Định ước đạt 1.064 triệu USD, tăng 9,3% so cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 751,2 triệu USD, tăng 13,6%; nhập khẩu đạt 312,8 triệu USD, tăng 0,2%. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm của khu vực kinh tế trong nước đạt 13,7%, cao hơn tốc độ tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (tăng 13%), tỷ trọng của khu vực kinh tế trong nước chiếm 89,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, xấp xỉ cùng kỳ.

Trong đó, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2019 ước đạt 751,2 triệu USD, tăng 13,6% so cùng kỳ. Có 8 nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu chiếm 96,2% kim ngạch xuất khẩu của Tỉnh, bao gồm: Hàng thuỷ sản, gạo, sắn và sản phẩm từ sắn, quặng và khoáng sản, sản phẩm từ chất dẻo, gỗ, sản phẩm gỗ và hàng dệt may. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 218,5 triệu USD, tăng 4,7%; gỗ đạt 162,3 triệu USD, tăng 51,3%; hàng dệt may đạt 145,1 triệu USD, tăng 10,1%; hàng thuỷ sản đạt 67,9 triệu USD, tăng 4,6%; sản phẩm từ chất dẻo đạt 46,7 triệu USD, tăng 58,5%; quặng và khoáng sản đạt 36,3 triệu USD, tăng 17,8%; gạo đạt 25,4 triệu USD, tăng 28,3%. Trong khi đó, sắn và sản phẩm từ sắn đạt 20,4 triệu USD, giảm 50,7%.

Các mặt hàng được xuất khẩu đến 97 quốc gia và vùng lãnh thổ trên cả 5 châu lục. Trong đó, Châu Á đạt 384,2 triệu USD, chiếm 52,3%; Châu Âu đạt 171,6 triệu USD, chiếm 23,3% kim ngạch xuất khẩu trực tiếp.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 312,8 triệu USD, tăng 0,2% so cùng kỳ. Có 7 nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu chiếm 89,5% kim ngạch nhập khẩu của tỉnh, gồm: Hàng thuỷ sản, thức ăn gia súc và nguyên liệu, phân bón, gỗ và sản phẩm gỗ, vải các loại; nguyên phụ liệu dệt may, máy móc thiết bị. Trong đó, nhập khẩu máy móc thiết bị đạt 76,5 triệu USD, tăng 23,2%; vải các loại đạt 17,7 triệu USD, tăng 23,2%; phân bón đạt 17,6 triệu USD, tăng 63,9%. Bên cạnh một số nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng cao thì một số nhóm hàng lại có xu hướng giảm mạnh: hàng thuỷ sản đạt 34,4 triệu USD, giảm 8,1%; thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 44,5 triệu USD, giảm 11%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 36,8 triệu USD, giảm 20,1%; nguyên phụ liệu dệt may đạt 52,6 triệu USD, giảm 11,4% so với cùng kỳ./.

 
Nguồn: Cục Thống kê Bình Định
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top