Bình Định: Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018

01/10/2019 - 03:04 PM
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 8 tháng năm 2019 tỉnh Bình Định ước đạt 833,8 triệu USD, tăng 7,3% so cùng k năm 2018. Trong đó, xuất khẩu đạt 582,6 triệu USD, tăng 10,8% so cùng k. Có 8 nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu chiếm 96,3% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, gồm: Hàng thuỷ sản; gạo; sắn và sản phẩm từ sắn; quặng và khoáng sản; sản phẩm từ chất dẻo; gỗ; sản phẩm gỗ và hàng dệt, may. Trong đó: Xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 181,5 triệu USD, tăng 4,4%; gỗ đạt 118,8 triệu USD, tăng 55,3%; hàng dệt may đạt 105,1 triệu USD, tăng 0,9%; hàng thuỷ sản đạt 55,3 triệu USD, tăng 4,3%; sản phẩm từ chất dẻo đạt 35,5 triệu USD, tăng 59,6%; quặng và khoáng sản đạt 27,5 triệu USD, tăng 10,5%; gạo đạt 20,3 triệu USD, tăng 32,8%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 8 tháng năm 2019 ước đạt 251,2 triệu USD, tăng 0,1% so cùng k năm 2018. Có 7 nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu chiếm 88,6% kim ngạch nhập khẩu của tỉnh, gồm: Hàng thuỷ sản; thức ăn gia súc và nguyên liệu; phân bón; gỗ và sản phẩm gỗ; vải các loại; nguyên phụ liệu dệt may; máy móc thiết bị. Trong đó: Nhập khẩu máy móc thiết bị đạt 62,1 triệu USD, tăng 10,2%; phân bón đạt 14,5 triệu USD, tăng 67,4%; vải các loại đạt 14,3 triệu USD, tăng 35,1%; hàng thuỷ sản đạt 28,9 triệu USD, giảm 6,4%; thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 31,7 triệu USD, giảm 18,6%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 27 triệu USD, giảm 5,2%; nguyên phụ liệu dệt may đạt 44,2 triệu USD, giảm 14,1% so với cùng k./.

 
(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Định)

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top