Bình Phước: Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng khá

09/03/2020 - 11:03 AM
Ước tính năm 2019, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo giá so sánh 2010 đạt gần 39,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,48% so cùng kỳ năm 2018. Trong đó, Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản gần 12 nghìn tỷ đồng, tăng 5,49%, đóng góp 2,56 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; Khu vực công nghiệp và xây dựng 11,3 nghìn tỷ đồng, tăng 17,11%, đóng góp 2,42 điểm phần trăm; Khu vực dịch vụ 14,6 nghìn tỷ đồng, tăng 5,22%, đóng góp 3,12 điểm phần trăm và thuế sản phẩm 1,8 nghìn tỷ đồng, tăng 5,99%, đóng góp 0,38 điểm phần trăm. Kết quả tăng trưởng đã khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng khá cao năm 2019.
 
Bình Phước: Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng khá

Về cơ cấu tổng sản phẩm trong năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 20,47% GRDP; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,67%; khu vực dịch vụ chiếm 36,52%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,34%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 62,01 triệu đồng/người/năm, tăng 12,36% so với cùng kỳ năm 2018./.
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top