Cao Bằng hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đúng tiến độ

24/09/2021 - 11:37 AM
Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Cao Bằng đã tiến hành triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 1/3 - 30/5 đã thu thập thông tin 1.627 doanh nghiệp/HTX; 650 đơn vị sự nghiệp và 55 đơn vị hiệp hội; Giai đoạn 2 thực hiện từ ngày 1/7 - 30/7, đã hoàn thành điều tra 36 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; 19.315 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 273 cơ sở so với số liệu thống kê năm 2020.
 
Trong cuộc Tổng điều tra lần này, tỉnh Cao Bằng ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong thu thập, biên soạn xử lý các dữ liệu cơ bản; chất lượng thu nhập thông tin được nâng cao; đội ngũ điều tra viên các cấp xử lý thông tin đảm bảo độ chính xác, đáp ứng yêu cầu về thời gian, đạt được mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tổng điều tra các địa phương đã quyết liệt trong khâu tổ chức thực hiện ở cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân hợp tác trong việc cung cấp thông tin, nhất là liên quan đến vấn đề: cơ cấu, ngành nghề sản xuất kinh doanh; việc sử dụng lao động, doanh thu, thị trường, vốn, quy mô sản xuất. Nhờ đó, tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo đúng tiến độ, đảm các yêu cầu đề ra, góp phần quan trọng trong thu thập thông tin về các lĩnh vực ngành nghề trên địa bàn tỉnh. Hiện Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tỉnh Cao Bằng đang thực hiện những công việc cuối cùng để công bố số liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2021./.
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top