Chi bộ Hệ thống Tài khoản quốc gia - Giữ vững vị trí lá cờ đầu

26/06/2020 - 10:26 PM - 312 lượt xem
Có thể nói, trong các đơn vị nghiệp vụ của cơ quan Tổng cục Thống kê, Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia giữ vị trí đặc biệt quan trọng với trách nhiệm biên soạn số liệu về tài khoản quốc gia, đánh giá tăng trưởng GDP, GRDP cả nước, địa phương hàng quí, năm. Đảm bảo tính trung thực, đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tính so sánh nhằm phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, Lãnh đạo Tổng cục Thống kê và các cơ quan Bộ, ngành.
 
Đặc biệt, những năm gần đây, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang trên đà phát triển, hội nhập ngày càng sâu rộng với kinh tế thế giới, nhu cầu thông tin về tài khoản quốc gia trong xã hội ngày càng cao, đồng thời yêu cầu của Chính phủ cũng cấp thiết hơn khiến khối lượng công việc chuyên môn và công việc sự vụ của Vụ ngày càng lớn. Điều đó đã đặt công tác chuyên môn của Chi bộ Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia trước rất nhiều thách thức, song được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng cục Thống kê, sự phối hợp chỉ đạo nhịp nhàng giữa chi ủy và chính quyền Vụ, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của các Đảng viên cùng sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể công chức trong đơn vị, chi bộ Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác của đơn vị.
 
Chi bộ Hệ thống Tài khoản quốc gia - Giữ vững vị trí lá cờ đầu

Đặc thù của nghiệp vụ thống kê tài khoản quốc gia yêu cầu cán bộ có thời gian tích lũy kinh nghiệm nhất định (ít nhất từ 3-5 năm), chuyên môn “cứng” để có thể đảm nhiệm công việc được giao; có kiến thức nền đòi hỏi vừa bao quát, vừa chuyên sâu và liên tục cập nhật những thay đổi của quốc tế và trong nước. Tuy nhiên, số lượng cán bộ, công chức của Vụ khá mỏng (18 cán bộ trong tổng số 27 biên chế), trong đó, một số công chức trẻ mới vào ngành nên nghiệp vụ chưa thật vững... Đây là khó khăn cơ bản nhất mà Chi bộ và chính quyền phải tập trung tháo gỡ khi mà năm 2017 -2019, đơn vị được Ngành giao thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng.
 
Xác định đội ngũ nòng cốt là 10 Đảng viên (trong đó 50% đảng viên có trình độ thạc sĩ, 30% có trình độ cao cấp lý luận chính trị), Chi ủy và chính quyền Vụ đã thực hiện giải pháp phân công công việc hiệu quả bắt đầu từ đội ngũ đảng viên như: Phân công nhiệm vụ đúng người đúng việc, tăng cường kiểm tra giám sát, hỗ trợ tích cực, động viên kịp thời để các công chức nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó các Đảng viên luôn gương mẫu đi đầu, “đứng mũi chịu sào” trong công việc chuyên môn. Nhờ đó, Vụ đã triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành như: Thực hiện Đề án Đổi mới quy trình biên soạn chỉ tiêu GDP, GRDP trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đánh giá lại GDP/GRDP giai đoạn 2010-2017; triển khai thực hiện Đề án Thống kê khu vực Kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam; tổ chức thành công Hội nghị Năng suất lao động quốc gia; xây dựng kịch bản phát triển kinh tế xã hội theo quý, năm; tham gia thu thập, tổng hợp số liệu phục vụ biên soạn Sách trắng doanh nghiệp năm 2018, 2019 do Tổng cục Thống kê phát hành. Năm 2019 tiến hành điều tra 59 Tập đoàn, tổng công ty hạch toán toàn ngành, đây là năm có số lượng đơn vị điều tra nhiều nhất từ trước tới nay (năm 2017 là 32 tập đoàn, tổng công ty); Tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện các chuyên đề phân tích, đánh giá tác động, động lực tăng trưởng kinh tế phục vụ công tác điều hành của Thủ tướng Chính phủ và nhiều công việc đột xuất khác.
 
Được hỏi về bí quyết thành công của Vụ, đồng chí Dương Mạnh Hùng, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia cho biết: “Với Chi bộ Vụ Hệ thống Tài khoàn quốc gia, việc đẩy mạnh hoạt động công tác Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị luôn giúp công tác chỉ đạo điều hành của Chi ủy - chính quyền đạt kết quả cao. Chi bộ cùng tập thể lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm đến từng công việc cụ thể. Vụ trưởng lãnh đạo toàn diện, các phó Vụ trưởng thực hiện theo sự phân công của Vụ trưởng. Bên cạnh công tác chuyên môn, các đồng chí phó Vụ trưởng còn tham gia các tổ chức đoàn thể, trong đó 01 đồng chí là Chủ tịch công đoàn Vụ. Nhờ đó công tác đảng và chính quyền, đoàn thể luôn có sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và triển khai công việc.
 
Chi bộ Vụ luôn chủ động, khẩn trương, kịp thời tổ chức các cuộc họp chi bộ nhằm phổ biến nội dung và quán triệt các Nghị Quyết của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên; phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo Vụ đề ra chủ trương, xây dựng chương trình kế hoạch công tác ngay từ những ngày đầu năm và các biện pháp tổ chức thực hiện, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai quán triệt cho toàn thể Đảng viên trong Chi bộ nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tính trách nhiệm cao của Đảng viên bám sát các mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước để hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi mặt.
 
Bên cạnh đó, Chi bộ, Chi uỷ luôn đề cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên. Trong sinh hoạt Chi bộ, Chi ủy luôn thông báo kịp thời các Thông tư, Chỉ thị, Nghị quyết, thông tin nội bộ của Đảng, Nhà nước mới ban hành đến tận chi bộ và Đảng viên, giải thích, giải đáp thấu đáo các nội dung để các Đảng viên hiểu rõ tầm quan trọng của chỉ thị, nghị quyết đồng thời thấy được vai trò, nhiệm vụ của mình để nghiêm túc quán triệt thực hiện. Do đó cán bộ đảng viên đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và gương mẫu trong việc chấp hành thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng…”.
 
Chăm lo, phát triển đội ngũ đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên” là nhiệm vụ được chi ủy đặc biệt quan tâm, theo đó Chi uỷ đã phối hợp với Ban Lãnh đạo Vụ tổ chức và tạo điều kiện, khuyến khích, động viên cho toàn thể đảng viên trong chi bộ tham gia học tập các lớp do Đảng uỷ Tổng cục cũng như của Đảng ủy Bộ tổ chức, tạo động lực, mục tiêu để công chức nhiệt tình phấn đấu vào Đảng. Nhiệm kỳ 2017-2020 Chi bộ đã làm thủ tục kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào đảng; chuẩn bị chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên và có thực hiện thẩm tra xác minh lý lịch cho 2 quần chúng. Chi ủy đã phối hợp chặt chẽ với ban lãnh lãnh đạo Vụ trong việc nhận xét đánh giá quy hoạch, sử dụng cán bộ; tiếp nhận và bố trí sắp xếp cán bộ trong đơn vị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và theo đúng các nguyên tắc tổ chức của Đảng và Nhà nư­ớc cũng như những quy chế của cơ quan.
 
Để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ Đảng viên, công chức đơn vị, Chi ủy đã phối hợp với chính quyền mời chuyên gia quốc tế đào tạo cho công chức để nâng cao trình độ chuyên môn như: Phương pháp lập bảng nguồn và sử dụng, về khu vực kinh tế phi chính thức; cử các cán bộ tham gia các khoá học về nghiệp vụ, ngoại ngữ, quản lý hành chính…; tham gia các cuộc hội thảo trong và ngoài nước...
 
“Sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt dân chủ, đấu tranh phê và tự phê thẳng thắn” cũng là phương châm hoạt động của Chi bộ, nhờ đó, trong công tác cũng như trong cuộc sống hàng ngày Đảng viên của chi bộ Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia luôn trung thực, thẳn thắn, quan hệ với đồng chí đồng nghiệp chân tình, nói và làm luôn đi đôi với nhau; thực hiện tốt nội quy cơ quan. Chi ủy chi bộ hàng năm đã tổ chức bình bầu các danh hiệu cá nhân cũng như tập thể đúng người, đúng thành tích, đảm bảo tính khách quan dân chủ. Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ không có đơn thư dù nhỏ nhất, không có trường hợp vi phạm kỷ luật. Các cá nhân đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Chi bộ nhiều năm liền được công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh. Năm 2018, chi bộ Vụ là một trong các đơn vị được Đảng ủy Tổng cục lựa chọn kiểm tra việc thực hiện công tác Đảng và đã được Đảng ủy Tổng cục Thống kê đánh giá là đơn vị chấp hành tốt các quy định của Đảng ủy.
 
Bên cạnh đó, Chi bộ và chi uỷ th­ường xuyên phối hợp với Lãnh đạo Vụ, công đoàn đề ra những chủ trương và biện pháp nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ đảng viên trong đơn vị. Hàng năm đã cố gắng khai thác, thu hút từ các nguồn làm dịch vụ chính đáng nên hoạt động dịch vụ đã góp phần đáng kể trong việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ cán bộ viên chức trong đơn vị.
 
          Có thể nói những thành tích mà Chi bộ đạt được trong thời gian qua chính là nền tảng vững chắc để chi bộ bước vào nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 với tâm thể tự hào, phấn khởi, mặc dù nhiệm vụ phía trước không ít khó khăn, thách thức đó là: Tiếp tục tính toán, cung cấp kịp thời số liệu tài khoản quốc gia quý, năm... để phục vụ nhu cầu thông tin cho Chính phủ, các Bộ ngành trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội cả nước; thực hiện ước tính GDP, tăng trưởng GDP hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm theo 21 ngành kinh tế. Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá lại quy mô GDP các năm 2018-2020; Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (NOE);  Thực hiện ước tính số liệu GDP/ GRDP năm 2020 phục vụ công tác lập Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2020-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2020-2030 cho cả nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương...
 
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên và tiếp tục phấn đấu giữ vị trí “lá cờ đầu” trong công tác Đảng, chi bộ Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia đã đề ra đường hướng, mục tiêu rõ ràng, đó là mỗi đảng viên và toàn chi bộ phải thường xuyên nâng cao ý thức, tổ chức kỷ luật trong Đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ; thực hiện đấu tranh phê và tự phê bình thẳng thắn, xây dựng nội bộ đoàn kết, phấn đấu 100% số đảng viên trong chi bộ đủ tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.
 
Chi ủy tiếp tục đẩy mạnh phối hợp Ban Lãnh đạo Vụ, Ban chấp hành công đoàn và đoàn thanh niên chủ động tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi, phong trào đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường bồi d­ưỡng và phát triển Đảng; Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện. Đẩy mạnh công tác lãnh đạo đoàn thể quần chúng, xây dựng tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công mạnh về tư tưỏng để thực sự trở thành lực lượng nòng cốt giúp Chi bộ hoàn thành xuất sắc mọi nghiệm vụ được giao./.


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top