Công chức Thống kê tham gia đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp

18/05/2021 - 03:57 PM

Vào ngày Chủ Nhật 23/5/2021 tới đây, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ được tiến hành trên cả nước. Cuộc bầu cử diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang triển khai thực hiện và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, đây là sự kiện chính trị rất quan trọng của đất nước, góp phần tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
 
Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê, gắn liền với tiến trình phát triển của đất nước, với trí và lực của mình, công chức ngành Thống kê đã, đang đóng góp công sức để xây dựng và phát triển đất nước với việc tham gia đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Công chức Thống kê tham gia đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp 4

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top