Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020

28/12/2020 - 09:23 AM

Ngày 24/12/2020, Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thống kê năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành tỉnh Bắc Kạn cùng toàn thể cán bộ công chức, người lao động Cục Thống kê tỉnh.

Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội trong nước có nhiều biến động, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid 19, song với tinh thần quyết liệt và trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao, toàn thể công chức, lao động Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn đã đoàn kết, quyết tâm phát huy những mặt thuận lợi, khắc phục khó khăn nỗ lực tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2020.
 
Nổi bật trong đó là Cục đã triển khai tốt Cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020, hoàn thành các cuộc điều tra thường xuyên trong kế hoạch. Theo đánh giá chung, các cuộc điều tra được thực hiện theo đúng phương án của Tổng cục. Các cuộc điều tra đã được ứng dụng và xử lý thông tin bằng phần mềm, thường xuyên cập nhật và bổ sung những nội dung mới theo hướng dẫn của trung ương.
 
Việc ứng dụng phần mềm điều tra phiếu điện tử CAPI trong thu thập thông tin đã nâng cao chất lượng số liệu, hạn chế các sai sót; phần mềm quản lý mạng lưới điều tra, kiểm tra và duyệt số liệu trên hệ thống máy chủ của Tổng cục Thống kê, các phần mềm tổng hợp, nhập tin, xử lý biên soạn kết quả các cuộc điều tra được cập nhật thường xuyên và sử dụng khá hiệu quả.
 
Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn tổng kết công tác năm 2020
Ông Triệu Tiến Ban - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn trao Quyết định lãnh đạo các Phòng, các Chi cục

Việc xử lý thông tin các cuộc điều tra được thực hiện đúng quy định của phương án điều tra. Các loại phiếu điều tra đảm bảo tính chính xác, tính lôgic của thông tin, số liệu. Xử lý, tổng hợp số liệu đảm bảo các nguyên tắc tính toán thống kê, có kiểm tra, so sánh, đánh giá, phúc tra, đối chiếu với nguồn thông tin kỳ trước, đảm bảo thông tin các cuộc điều tra được xử lý, đầy đủ, chính xác, khách quan, kịp thời.
 
Ngoài ra, trong năm 2020, Cục Thống kế tỉnh đã Biên soạn báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hội, cung cấp các số liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời tham gia khai thác, biên soạn công bố các số liệu về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; tham mưu để tỉnh chuyển đổi phương pháp tính số liệu GRDP 6 tháng và cả năm trong giai đoạn 2010-2020; Nâng cao chất lượng thông tin đầu vào, thống nhất sử dụng tính toán các chỉ tiêu quan trọng như: Giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm, chi phí trung gian; thực hiện đúng phương pháp tính do Tổng cục Thống kê hướng dẫn trong tính toán các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Đối với các Chi cục Thống kê cấp huyện, Thành phố: Các báo cáo thông tin tình hình kinh tế - xã hội phục vụ cho cấp uỷ chính quyền đã bám sát theo yêu cầu, đảm bảo thiết thực kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Nội dung các báo cáo có nhiều cải tiến phản ánh sát thực tế diễn biến tình hình kinh tế - xã hội qua từng tháng, quý và cả năm 2020.
 

Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn tổng kết công tác năm 2020 1
 Ông Triệu Tiến Ban - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn trao bằng khen cho các cá nhân
đạt thành tích năm 2020
 
Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, trong thời gian tới, Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn đặt mục tiêu: Thực hiện tốt các cuộc điều tra thường xuyên của ngành; Tập trung làm tốt công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập thông tin các cuộc điều tra; Tổng hợp xử lý thông tin hiệu quả, chất lượng, đáp ứng nhu cầu phục vụ đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài nước; Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Từ đó, nâng cao chất lượng công tác thống kê, công tác phân tích và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, kịp thời, bảo đảm tốt thông tin kinh tế-xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và chính quyền các cấp; đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài nước; biên soạn các tài liệu phân tích cơ sở dữ liệu của các cuộc điều tra, Tổng điều tra, phổ biến thông tin thống kê.
 
Hội nghị đã Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, trong đó, trao  tặng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 05 cá nhân; Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng “Bằng khen của Bộ trưởng” cho 02 tập thể và 05 cá nhân; “Bằng khen của Bộ trưởng” cho 01 cá nhân đã có thành tích  công hiến ngành Thống kê.

 
P.V
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top