Cuộc họp lần thứ 36 của Nhóm công tác về Thống kê vốn đầu tư quốc tế (WGIIS36)

03/08/2022 - 04:33 PM
Trong 2 ngày 2-3/8/2022, Nhóm công tác về thống kê vốn đầu tư quốc tế của Tổng cục Thống kê đã tham dự cuộc họp lần thứ 36 của Nhóm công tác về Thống kê vốn đầu tư quốc tế (WGIIS36) do Ban Thư ký ASEAN và Nhóm WGIIS Indonesia đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Bộ phận Thống kê ASEAN (thuộc Ban Thư ký ASEAN); thành viên nhóm công tác WGIIS của các cơ quan thống kê quốc gia ASEAN; đại diện ngân hàng Trung ương và các cơ quan có liên quan của các nước thành viên ASEAN.
 
Cuộc họp WGIIS36 nhằm rà soát và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch hành động của nhóm WGIIS giai đoạn 2016-2025, thảo luận về tình trạng và công tác phổ biến dữ liệu thống kê vốn đầu tư nước ngoài FDIS, việc thực hiện khung ASEAN - trợ giúp – ASEAN, kết quả của các biện pháp tự đánh giá của Quy trình thống kê (phần B) và sản phẩm đầu ra thống kê (phần C) của Bộ quy tắc thực hành ACSS...
 
Ngoài phần khai mạc, bế mạc và thông qua chương trình làm việc, Cuộc họp WGIIS36 gồm 7 phiên họp chính:
 
Phiên 1: Thảo luận và giám sát việc thực hiện Kế hoạch công tác nhóm WGIIS giai đoạn 2016-2025. Bộ phận Thống kê ASEAN và nhóm WGIIS các nước thành viên đã cùng nhau thảo luận đưa ra các nội dung cần thiết để thực hiện kế hoạch công tác giai đoạn 2016-2025, đồng thời cập nhật quá trình và những thách thức chủ quan, khách quan trong việc biên soạn chỉ tiêu thống kê vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 
Cuộc họp lần thứ 36 của Nhóm công tác về Thống kê vốn đầu tư quốc tế (WGIIS36)
Các đại biểu cùng thảo luận về Kế hoạch công tác WGIIS giai đoạn 2016-2025

Phiên 2: Thảo luận về việc cập nhật BPM6/BMD4 có thể ảnh hưởng đến việc biên soạn thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDIS).
 
Phiên 3: Báo cáo về tình trạng dữ liệu FDIS. Bộ phận thống kê ASEAN và nhóm công tác WGIIS các nước thành viên cùng thảo luân về việc cập nhật công tác thu thập và phổ biến dữ liệu FDIS.
 
Phiên 4: Khung ASEAN - Trợ giúp - ASEAN. Tại phiên làm việc, Bộ phận Thống kê ASEAN đã báo cáo tiến độ và các vấn đề trong quá trình thực hiện khung ASEAN – Trợ giúp - ASEAN và cùng các đại biểu trao đổi về các hoạt động tiếp theo trong thời gian tới.
 
Phiên 5: Việc thực hiện phần B (Quy trình thống kê) và phần C (Đầu ra thống kê) của Bộ quy tắc thực hành ACSS. Đại diện Bộ phận Thống kê ASEAN tóm tắt kết quả và thảo luận với các đại biểu việc tự đánh giá trong phần B và phần C bộ quy tắc thực hành ACSS.
 
Phiên 6: Bộ phận thống kê ASEAN tóm tắt việc cập nhật siêu dữ liệu FDIS.
 
Phiên 7: Đây là phiên làm việc cuối cùng của cuộc họp WGIIS36 và các đại biểu đã cùng nhau bàn về kế hoạch tổ chức cuộc họp nhóm WGIIS trong năm 2023 và quốc gia chủ tịch năm tiếp theo./.
 
B.N

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top