Cuộc họp lần thứ 5 của Nhóm công tác ASEAN về Hệ thống Tài khoản quốc gia

27/09/2021 - 08:29 AM
Trong 2 ngày 21-22/9/2021 đã diễn ra cuộc họp lần thứ 5 của Nhóm công tác ASEAN về Hệ thống tài khoản quốc gia (WGSNA) bằng hình thức trực tuyến do thống kê ASEAN chủ trì. Tham dự cuộc họp có các thành viên Nhóm công tác ASEAN về Hệ thống tài khoản quốc gia của các nước thành viên ASEAN. Về phía Tổng cục Thống kê Việt Nam có chuyên viên vụ Hệ thống tài khoản quốc gia tham gia cuộc họp.
 
Cuộc họp lần thứ 5 của Nhóm công tác ASEAN về Hệ thống Tài khoản quốc gia
Hình ảnh các đại biểu tham gia cuộc họp tại các điểm cầu trực tuyến

Mục tiêu chính của cuộc họp lần thứ 5 của Nhóm công tác ASEAN về Hệ thống tài khoản quốc gia (WGSNA) là giám sát kế hoạch thực hiện Hệ thống tài khoản quốc gia năm 2008 của ASEAN dựa trên các kết quả và các khuyến nghị của cuộc họp lần thứ 4 trước đó và thảo luận về việc hoàn thiện quá trình phát triển của mẫu siêu dữ liệu cho các chỉ số liên quan đến hệ thống tài khoản quốc gia (SNA).
 
Cuộc họp lần thứ 5 của Nhóm công tác ASEAN về Hệ thống Tài khoản quốc gia 1
Hình ảnh các đại biểu tham gia cuộc họp tại các điểm cầu trực tuyến

Trong 2 ngày làm việc, các đại biểu đã tập trung làm việc về các vấn đề: Rà soát kế hoạch hành động giai đoạn 2018-2025 và cập nhật việc thực hiện các hoạt động của nhóm WGSNA trong năm 2021; Tóm tắt những công việc đã thực hiện của Nhóm WGSNA; Đánh giá những nguyên tắc triển khai thực hiện hệ thống tài khoản quốc gia năm 2008; Chương trình xây dựng năng lực, Cơ chế ASEAN hỗ trợ ASEAN (AHA); Giới thiệu về quy tắc thực hành phần B và C cho WGSNA; Siêu dữ liệu; Những cách thức tốt nhất trong việc sử dụng dữ liệu hành chính./.
 
B.N

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top